zonder titel

zonder titel

Plaats: Almere

Locatie: Saffraanplein

Kunstenaar: Steef Roothaan

Materiaal: cortenstaal, gietijzer

Jaar: 1990

Beschrijving:

Op de hoek van de Basilicumweg en het Saffraanplein werd in 1990 een hert op een buitenproportioneel grote en hoge sokkel geplaatst. In 1989 maakt de Adviescommissie voor Beeldende Kunst kennis met het werk van Steef Roothaan. In zijn atelier in Dongen valt de keuze op het autonome werk “Monument voor Katachtigen” dat de kunstenaar vertaalt naar een beeld voor de Kruidenwijk. Het begrip “monument” is een belangrijk gegeven in het ruimtelijk werk van Roothaan. Jaren zet hij zijn werk in om de betekenis van het hedendaagse monument te onderzoeken. 

Vooral het buiten geproportionele van de sokkel ten opzichte van het beeld inspireerde hem. Mensen die op een voetstuk worden geplaatst stralen macht uit of worden verheerlijkt. Ze tronen hoog boven gewone stervelingen en toevallige voorbijgangers uit. Door een beest de monumentale heldenstatus te verlenen laat de kunstenaar hier zijn reserve ten aanzien van het monument als uitdrukking van collectieve waarden zien. Er ontstaat een visuele verwarring. De enorme sokkel, die bekleed is met cortenstaal, draagt immers geen belangwekkend persoon maar de figuur van een hert. Hierdoor wakkert Roothaan de discussie over standbeelden implciet aan. De kunstenaar zag de sokkel als een onderdeel van het beeld. Een typische uiting van postmodern levensgevoel, zoals Almere dat zelf ook is.

Het monument van Roothaan is in 2014 verplaatst naar het Saffraanplein. Het plein is op nieuw bestraat en het kunstwerk wordt in de avond verlicht door lichtspots in de bestrating.

Kunstenaar

Steef Roothaan is in op 9 januari 1954 in Nijmegen geboren. Hij studeerde van 1973 tot 1979 beeldhouwen aan de kunstacademie van Rotterdam. Hij is, naast beeldhouwer en tekenaar, als docent verbonden aan dezelfde academie, die sinds 1998 de nieuwe naam Willem de Kooning Academie draagt.

Vanaf begin jaren tachtig maakt Roothaan silhouetachtige beelden. Het grafische en lineaire karakter van de beelden is terug te voeren op zijn voorliefde voor tekenen. In hun bedrieglijke eenvoud hebben ze een enorme zeggingskracht gekregen. Later won de behoefte aan satire en discussie over beeldvorming het van de uitgangspunten die zijn vroege werk beheersten en die vooral dieper ingingen op sculpturale vragen over de relatie tussen vorm en inhoud, beeld en beelddrager, lijnvoering, dimensies en mathematische wetmatigheden. In zijn werk tracht Roothaan beeld en locatie met elkaar te verbinden. Hij is gefascineerd door monumenten. Vooral het buiten geproportionele van de sokkel ten opzichte van het beeld inspireerde hem om dit verschijnsel te onderzoeken. Soms maakt hij het voetstuk gelijkwaardig, soms overdreven groot ten opzichte van het beeld. Het begrip 'monument' is dan ook een belangrijk gegeven in zijn werk. Voor Roothaan is een monument vooral een ruimtelijk object dat een maat toekent aan de ruimte waarin het geplaatst wordt. Vaak wordt een figuratief beeld op de sokkel geplaatst. Zijn ronde, elegante, dromerige figuren zijn ontdaan van elke belangrijkheid. 

Roothaan: "Het monument heeft een belangrijke plaats binnen de beeldhouwkunst. Doorgaans memoreert het leed, verbeeldt het maatschappelijke deugden, of is het de representatie van een (eens) gevestigde hiërarchie. Maar meer dan dat is het een moment in zijn omgeving, een accent op een plein, een object dat de verbeelding in werking zet en een maat toekent aan de ruimte".

In de provincie Flevoland vind je werk van Roothaan in Ens (NOP) en Almere. Verder vind je o.a. in Hengelo, Ritthem (Walcheren), Amsterdam Zuid-Oost en Zederik kunstwerken. Ook is werk van Roothaan te vinden in het museum Beelden aan Zee te Scheveningen, het Jan Cunencentrum te Oss en het Stedelijk Museum Zwolle.

Laatste Update woensdag, 29 maart 2017