Onderwijs

Cultuureducatie heeft zowel in het basis- als in het voortgezetonderwijs een vaste plek gekregen. Werken met kunst en erfgoed maakt leerlingen bewust van hun leefomgeving. Beeldhouwkunst, bouwkunst en cultureel erfgoed zijn vaak dichtbij school te vinden.

Omgevingsonderwijs is belangrijk voor de leerlingen. Voor het basisonderwijs hebben we twee projecten en een lesbrief ontwikkeld. Voor CKV leerlingen bieden wij informatie voor het ondernemen van een culturele activiteit.

Het aanbod is op dit moment nog erg beperkt omdat onze site nog in ontwikkeling is. Heeft U suggesties voor uitbreiding of kunnen wij U behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een project bij U op school? Neem gerust contact met ons op.