.

Projecten basisonderwijs

Projecten basisonderwijs

Voor het basisonderwijs zijn twee projecten ontwikkeld. Deze projecten zijn als concept ontworpen. Welke vorm een project krijgt hangt af van de plek waar de school staat. Wat zijn de wensen van de school? Hoeveel tijd is er beschikbaar? Is er een mogelijkheid voor een excursie? In overleg met de school werken we het project "op maat" uit. Een voorbeeld daarvan vindt u onder Schepen in de polder. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u met ons contact opnemen.

De projecten sluiten aan bij één of meer van onderstaande kerndoelen:

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.


Project: Erfgoed


Project: Kunstroute