Beschouwen

Aandachtig naar een kunstwerk kijken en er dingen over zeggen noemen we kunstbeschouwen. Bij kunstbeschouwing ga je uitzoeken hoe een kunstwerk is gemaakt en wat het betekent.

Over beelden praten aan de hand van een afbeelding op bijv. deze website is eigenlijk onbegonnen werk. Het formaat, de grootte is niet te zien en het aftasten van de vorm die je op de foto ziet is niet mogelijk. Er omheen lopen en het van alle kanten bekijken kan niet. Het meest wezenlijke ontgaat je en je kan het niet aan den lijve ervaren.

Bij het kijken naar beeldhouwkunst en bouwkunst gaat het over het object zelf en de maker. Bij cultureel erfgoed gaat het meer om de betekenis en waarde die mensen aan iets uit het verleden geven. De vraag die je moet beantwoorden is: Waarom vonden of vinden mensen iets de moeite waard om te bewaren?

Als je een kunstwerk, bouwkunst of cultureel erfgoed als culturele activiteit wilt gaan beschouwen moet je het in het echt bekijken. Als je het heel aandachtig gaat bekijken, mag je niets overslaan, niets vergeten.

Gebruik bij het bekijken één van de volgende kijkwijzers: