Handige links

Een verzameling van links naar andere websites met informatie over onderwerpen die samenhangen met die u op deze site aantreft.

categorie Kunst

 

categorie Cultureel erfgoed

 • Aviodrome - Aviodrome bestaat uit meer dan 6000 m² vliegtuigpret.
 • Batavialand - Ontdek 7.000 jaar Nederlandse geschiedenis in het Erfgoedpark der Lage Landen.
 • Bataviawerf - Op de werf word je meegenomen in de wereld van historische scheepsbouw, ambachten en de Gouden Eeuw.
 • Canon van Flevoland - Doorkijk naar de Flevolandse geschiedenis in 16 vensters
 • Canon van Noordoostpolder - Canon van Noordoostpolder draagt bij aan de bewustwording van de geschiedenis van het gebied.
 • Canon Waterschap Zuiderzeeland - Canon over de waterstaatkundige geschiedenis van Flevoland.
 • DNA Noordoostpolder - Het DNA van Emmeloord en de dorpen als inspiratie voor de toekomst”.
 • Droogmakerij & Polderhistorie - Kees Bolle - Informatie over boerderijen en Oostenrijkese woningen in de Noordoostpolder en op Schokland.
 • Erfgoed vereniging Heemschut - Heemschut is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten.
 • Flevoland Boven Water - Archiefstukken, archeologische en cultuurhistorische objecten uit de provincie Flevoland
 • Groene parels - Begraafplaatsen in de Noordoostpolder.
 • Het geheugen van Nederland - Beelden uit het verleden van Nederland
 • Historische Vereniging Noordoostpolder - De geschiedenis van de Noordoostpolder en Urk in beeld en woord.
 • Museum Nagele - Het museum stelt de architectuur centraal in een permanente expositie. Deze expositie gaat in op de ontstaansgeschiedenis van Nagele en haar unieke plaats in de architectuurgeschiedenis van Nederland.
 • Nieuwland Erfgoedcentrum - Cultureel erfgoed van Flevoland en het Zuiderzeeproject in al zijn aspecten
 • NOP in oorlogstijd - Verhalen over de Noordoostpolder tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Orgels in Flevoland - Een website die informatie geeft over het orgelbestand in Flevoland.
 • Orgels op Urk - De bedoeling van deze website is om de orgelpracht die Urk kent verdere bekendheid te geven.
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap
 • Schatkaart van Flevoland - 38 Bijzondere plekken in het Flevolandschap
 • Schokland door de eeuwen heen - Informatie over de geschiedenis van het voormalig eiland Schokland
 • smitschokland - Een website samengesteld uit het archief van de familie Smit waarvan de mannen gedurende 3 generaties functies op Schokland hebben bekleed.
 • Stichting Ongeland - Het doel van de Stichting is het levend houden van de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.
 • Stichting Urk in Oorlogstijd - Verhalen over Urk tijdens de Tweede Wereldoorlog
 • Vergane schepen op nieuw land - Een selectie uit de ruim vierhonderd vindplaatsen van schepen die ooit de Zuiderzee bevoeren, teruggevonden bij de ontginning van Flevoland.
 • Vrienden van Schokland - De vereniging Vrienden van Schokland wil de belangstelling voor het verleden van Flevoland wekken en bevorderen.
 • Werelderfgoed Schokland - Schokland is in 1995 op de Lijst van het Werelderfgoed geplaatst. Het telt negen rijksmonumenten, waaronder vijf archeologische terreinen en één is een gemengd archeologisch én gebouwd monument.

 

categorie Bouwkunst

 

categorie Landschapskunst

 

categorie Algemeen