Cultureel Erfgoed

Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed in Flevoland

Cultureel erfgoed zijn sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Waar het erfgoed in de andere provincies van Nederland zich boven de grond bevindt, zit het cultureel erfgoed van Flevoland voor een deel in de grond. Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor archeologische monumenten, vondsten en opgravingen, cultuurmonumenten, cultuurlandschappen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten. Maar ook artistieke en bouwkundige kunstwerken. Het gaat om voorwerpen, verzamelingen en bouwwerken die een grote cultuurhistorische en wetenschappelijke betekenis hebben. Iets wordt cultureel erfgoed als mensen er betekenis aan hechten en het willen bewaren voor volgende generaties. Het erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis en kan bijdragen aan de culturele identiteit. Met deze website proberen we op een toegankelijke manier een beeld te geven van het erfgoed in de provincie Flevoland.

Klik op een plaatje om verder te gaan.

 


Regio:: Afsluiting Zuiderzee


Regio:: Noordoostpolder


Regio:: Oostelijk Flevoland


Regio:: Zuidelijk Flevoland

Laaste Update zondag, 09 mei 2021