.

Herinneringsmonumenten

Herinneringsmonumenten

Herinneringsmonumenten in Flevoland.

Een herinneringsmonument is een monument in de vorm van een standbeeld, een kunstwerk, een gedenksteen, een plaquette, een boom, een bouwwerk of straatnaambord. Het woord monument betekent gedenkteken, iets dat opgericht is om de herinnering aan een feit of een persoon levendig te houden. Het woord monument komt uit het Frans en wordt al sinds 1665 gebruikt. Het begrip is afgeleid van het Latijnse woord monumentum, wat "dat wat herinnert" betekent. Vaak worden monumenten neergezet om iets te gedenken of een gebeurtenis te markeren.

Sinds het begin van de 20e eeuw heeft het begrip monument een tweeledige betekenis. Naast het woord momument als gedenkteken werd in de jaren 1920 het begrip cultuurmonument geïntroduceerd in publicaties op het gebied van gebouwde monumenten. Aan het begin van de 19e eeuw werd een gebouw als monument aangemerkt indien er een herinnering aan een historisch feit of persoon aan was verbonden. De eerste tekenen van de interpretatie van het begrip monument werden rond het midden van de 19e eeuw zichtbaar. Een gebouw werd niet langer louter gewaardeerd omdat er een historisch feit aan verbonden was maar ook om haar intrinsieke (wezenlijke) historische waarde, die vooral lag aan haar architectuur die herinnerde aan de kunst van het verleden. Een historisch gebouw kon daardoor zowel monument zijn in de zin van gedenkteken als in de zin van een overblijfsel uit de periode van de (kunst)geschiedenis. Bron: Erfgoed: de geschiedenis van een begrip.

In Flevoland zijn naast herinneringsmonumenten ook vele cultuurmonumenten te vinden die hier beschreven zijn. 

Klik op een plaatje om verder te gaan.

 


Regio:: Noordoostpolder


Regio:: Oostelijk Flevoland


Regio:: Zuidelijk Flevoland