Windwijzer Open Haven

Windwijzer Open Haven
Windwijzer Open Haven Windwijzer Open Haven Windwijzer Open Haven

Plaats: Zeewolde

Locatie: Kerkplein 8

Maker: onbekend

materiaal: ijzer

Jaar: 1985


Beschrijving:

Eind jaren vijftig kreeg het modernisme greep op de kerkbouw van alle denominaties. De ideologische discussie over stijl, vorm en ligging van het kerkgebouw, die in de negentiende eeuw was begonnen, verstomde na 1960 onder invloed van de oecumene vrijwel geheel. Interconfessionele toenadering leidde in de jaren zestig tot gemeenschappelijke ideeën over het kerk-zijn. Een kerkgebouw werd bijna letterlijk ‘één of ander huis’ of ‘een hut om in te schuilen’. Bron: Abstract Dutch, research.vu.nl.

De Interconfessionele toenadering tussen de verschillende kerkgenootschappen leidde in Zeewolde tot de bouw van één kerkcentrum. Op de bronzen herdenkingsplaquette naast de ingang staat:

KERKELIJK CENTRUM "OPEN HAVEN"
IN 1985 GEBOUWD DOOR
DE ROOMS KATHOLIEKE PAROCHIE
DE HERVORMDE GEMEENTE
DE GEREFORMEERDE KERK
DE VRIJZINNIGE GELOOFSGEMEENSCHAP

De opengewerkte spits van het gebouw wordt bekroond door een windwijzer in de vorm van een boot met kruis. De windvaan verwijst naar het gemeenschappelijke symbool van de oecumene. De naam Oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, oikoumenè, dat wil zeggen 'de bewoonde wereld.' In de Kerk heeft het woord de betekenis gekregen van eenheid tussen alle christenen. Om de eenheid te bevorderen is in 1948 de Wereldraad van Kerken (World Council of Churches) opgericht in Amsterdam.

Al vanaf het begin van de middeleeuwen is het schip hét symbool voor de Kerk, oftewel de christengemeente. In het logo van de oecumene wordt de Christelijke Kerk afgebeeld als een boot op de zee van de wereld met de mast in de vorm van een kruis. Het kruis staat voor verlossing. Dat het schip over de golven vaart wil zeggen; 'De Kerk staat boven de problemen'.   

De windvaan draait boven een vaste, naar het noorden wijzende pijl, en is dusdanig asymmetrisch geconstrueerd dat het grootste vlak van het schip zich achter het draaipunt bevindt. Hierdoor draait de achterkant van het schip net zolang met de wind mee tot het zich parallel aan de windrichting bevindt. De steven van het schip wijst vervolgens in de richting waar de wind vandaan komt.