.

Kunst in de Noordoostpolder

Kunst in de Noordoostpolder


Kunst in de Noordoostpolder en op het aangrenzende oude land

De regio Noordoostpolder heeft een grote collectie aan beeldende kunst, die is opgebouwd door opdrachten van het Rijk, de provincie, de gemeentes, bedrijven en particulieren. Er zijn veel kunstwerken in de (semi) openbare ruimte te vinden. Elk kunstobject wordt uitvoerig beschreven en waar mogelijk voorzien van achtergrondinformatie, zoals opdrachtgever, plaatsingsgeschiedenis, links naar extra informatie en dergelijke. Daarnaast treft u een uitgebreide beschrijving aan van de kunstenaar. De Noordoostpolder kent slechts 2 gemeenten: Noordoostpolder en Urk. Onder de eerste vallen, naast de centrumplaats Emmeloord, de dorpen Bant, Creil, Ens, Espel, Kraggenburg, Luttelgeest, Marknesse, Nagele, Rutten en Tollebeek. Schokland behoorde oorspronkelijk tot Ens. Vanwege de werelderfgoedstatus werd het voormalig eiland in november 2008 als dorp onder de naam Schokland aan de gemeente Noordoostpolder toegevoegd.

Van Lemmer tot Blokzijl grenst de Noordoostpolder direct aan het oude land. Na de drooglegging van de Noordoostpolder werd bij het bepalen van de grenzen niet de delimitatielijn gevolgd, maar is de grens langs de voet van de voormalige zeedijk getrokken. Hierdoor werd het buitendijkse gebied, dat van oudsher tot de Zuiderzeeplaatsen behoorden, ingedeeld bij de Noordoostpolder. Deze toestand was onwenselijk omdat uitbreidingsplannen niet gerealiseerd konden worden. In april 1956 diende minister Beel van Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel in tot wijziging van de grenzen van de gemeente Lemsterland, Kuinre, Blankenham, Blokzijl en Vollenhove enerzijds en het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder anderzijds, dat zonder beraadslaging of stemming door de Tweede Kamer werd aangenomen. Van het gebied van de Noordoostpolder werden enige percelen gevoegd bij Lemsterland, Kuinre, Blankenham en Vollenhove en omgekeerd werden van Lemsterland en Blokzijl percelen ingedeeld bij het gebied van de Noordoostpolder. De kunstwerken die zich op de grens van het oude- en het nieuwe land bevinden staan ook hieronder beschreven.

Kunst in de openbare ofwel publieke ruimte vormt een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed. In de jaren 1950 en 1960 werden vooral kunstwerken geplaatst die in het kader van de percentageregeling beeldende kunst de overheidsgebouwen verfraaiden in de vorm van reliëfbeelden, wandschilderingen, sgraffiti, tegeltableaus of gebrandschilderde ramen. Deze monumentale kunst was veelal figuratief en had tot doel de bijzondere functie en betekenis van het gebouw tot uitdrukking te brengen. Bovendien wilde men de gebruikers van het gebouw in aanraking brengen met schoonheid van kunstwerken, vanuit de overtuiging dat kunst het algemeen welzijn van mensen verhoogt. Vanaf 1965 kreeg kunst een autonomere rol toebedeeld.

Begin augustus 2021 heeft Flevoland Erfgoed het omvangrijke bronnenonderzoek naar de kunst in de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk afgerond. De afgelopen 15 jaar is een inventarisatie van de kunstwerken in de polder gemaakt. Papieren archieven zijn handmatig en minutieus doorzocht, honderden bronnen werden geraadpleegd. Zo ontvouwde zich langzaam een compleet beeld van de geschiedenis van de autonome en architectuur gebonden kunst in de Noordoostpolder. Deze geschiedenis, tezamen met de kennis van de beeldende kunst, het leven en werken van de kunstenaars en de persoonlijke beschouwingen van de kunstobjecten, heeft een boeiend overzicht opgeleverd met veel nog nooit eerder op internet gepubliceerde informatie. 

Hieronder vindt u het overzicht van de kunstwerken in de regio Noordoostpolder en het aangrenzende oude land. Hiermee wil Flevoland Erfgoed een bijdrage leveren aan de herkenbaarheid van de kunstwerken en inzicht geven in de context waarbinnen deze zijn ontstaan. Kunstwerken die als monument dienen staan beschreven onder de categorie herinneringsmonumenten. Landschapskunst is hier te vinden. Religieuze kunst in het interieur van kerkgebouwen kunt u vinden in de beschrijving van de kerken onder bouwkunst en de windwijzers staan beschreven onder de categorie windwijzers. 

Klik op een plaatje om verder te gaan.

 


Plaats: Kunst in Bant


Plaats: Kunst in Blankenham


Plaats: Kunst in Blokzijl


Plaats: Kunst in Creil


Plaats: Kunst in Emmeloord


Plaats: Verdwenen kunst Emmeloord


Plaats: Kunst in Ens


Plaats: Kunst in Espel


Plaats: Verdwenen kunst Espel


Plaats: Kunst in Kraggenburg


Plaats: Kunst in Kuinre


Plaats: Kunst in Lemmer


Plaats: Kunst in Luttelgeest


Plaats: Kunst in Marknesse


Plaats: Verdwenen Kunst Marknesse


Plaats: Kunst in Nagele


Plaats: Verdwenen kunst Nagele


Plaats: Kunst in Rutten


Plaats: Kunst op Schokland


Plaats: Kunst in Tollebeek


Plaats: Verdwenen kunst Tollebeek


Plaats: Kunst in Vollenhove


Plaats: Kunst op Urk