.

Kunst in Lemmer

Kunst in Lemmer

Kunst in Lemmer

Al in de late Middeleeuwen was (de) Lemmer een plaatsnaam. De eerste vermelding was in 1309. Onder de naam Lenna komt het in 1228 voor in stukken van de bisschop van Utrecht. Lemmer lag aan de Zuiderzee op een strategisch belangrijke plaats en werd vaak onder Hollandse invloed gebracht. In 1192 liet de Hollandse graaf Willem van Oosterzee een slot bouwen, als steunpunt in zijn voortdurende strijd tegen de heer van Kuinre. In 1421 bouwde Jan van Beieren een kasteel in Lemmer en precies een eeuw later liet de Gelderse stadhouder er een blokhuis neerzetten. Het was het laatste bolwerk dat de Geldersen in Friesland bezaten, twee jaar later moesten zij het al ontruimen. Ook in de Tachtigjarige oorlog en in de oorlog van 1672 en 1673 kwam Lemmer een aantal malen in de frontlinie te liggen. In de eeuwen daarna ontwikkelde Lemmer zich als één van de belangrijkste vissersplaatsen van Nederland.

Na het droogvallen van de Noordoostpolder kwam het voormalig Zuiderzeestadje ingeklemd te liggen tussen het veengebied van zuidelijk Friesland, waarin men zo moeilijk kan bouwen, en de oude zeedijk die de polder en Friesland van elkaar scheiden. De gebiedsgrens werd langs de voet van de zeedijk getrokken. Deze toestand was onwenselijk omdat uitbreidingsplannen van Lemmer niet gerealiseerd konden worden. Bij wet van 28 juni 1956 werd ten behoeve van Lemsterland het opslagterrein en de werkhaven van Zuiderzeewerken bij Lemmer gevoegd. In 1960 heeft de raad van Lemsterland bij de kroon een wijziging van de gemeentegrens met de Noordoostpolder aangevraagd. Het betrof een gebied ten zuiden van Lemmer dat begrensd wordt door de sluis bij gemaal Buma en de Lemstervaart tot aan de huidige rijksweg A6. In 1963 nam de regering het besluit om per 1 juni van dat jaar 70 ha van de Noordoostpolder bij Lemsterland te voegen. Op het nieuw verworven land werd de woonwijk Lemstervaart gebouwd. In deze wijk staat voor de openbare basisschool een kunstwerk. De beschrijving vindt u hieronder. Klik op het plaatje om verder te gaan

 


titel: Vissen

kunstenaar: Arend Ypma

jaar: 1975