.

Kunst in Kuinre

Kunst in Kuinre

Kunst in Kuinre

De geschiedenis van Kuinre begint in het jaar 1100. Op een landtong tussen de riviertjes de Linde en de Tjonger bouwden vissers de eerste huizen. De monding van de Linde was één van de beste natuurlijke havens van de Zuiderzee. De naam Kuinre komt in oude oorkonden verschillende keren voor. De eerste melding van de naam komen we tegen in een oorkonde uit 1118. Hierin verkrijgt de Utrechtse bisschop Godebold door ruiling een ‘swechus juxtta Cunre’ met enige hoeven. In een lijst van het klooster S. Odulphus in Staveren uit 1132 wordt melding gemaakt van een kerk in Kuinre. In een oorkonde van 1165 geeft bisschop Godfried van Rhenen de Friezen uit Lammerbrucke toestemming grond in cultuur te brengen tussen Rutheriksdole en Wibernessate en tussen Oude Linde en Kunren. In een oorkonde d.d. 22 januari 1201 wordt vermeld; ”De graaf van Gelria (Gelre) en de bisschop van Traleeturn (Utrecht) verklaren een overeenkomst te hebben aangegaan krachtens welke eerstgenoemde o.m. belooft pogingen in het werk te zullen stellen om zijn schoonzoon Wilhelmus er van af te houden den bisschop te Qcunre (Kuinre) en elders lastig te vallen”. Tussen 1039 en 1047 werden munten geslagen door Bruno II, graaf van Brunswijk, Staveren, Westergoo en Islego, waarop Cuinder vermeld staat. 

De heren van Kuinre werden door de bisschop van Utrecht aangesteld om toezicht te houden op de boeren in het gebied. Zij hebben van de 12e tot de 14e eeuw op burchten in Kuinre gewoond die in opdracht van de bisschop waren gebouwd ten zuiden van de nederzetting. De heren van Kuinre hieven tol van handelsschepen die hun gebied doorkruisten. Als men weigerde te betalen werd er beslag gelegd op de handelswaar. De heren van Kuinre kregen mede hierdoor de reputatie van roofridders en raakten verzeild in meerdere conflicten. 

Kuinre was een zelfstandige gemeente tot het in 1973 bij IJsselham werd gevoegd. Sinds 2001 behoort het dorp tot gemeente Steenwijk die op 1 januari 2003 hernoemd werd in Steenwijkerland. In het kader van de herindeling heeft de toenmalige gemeente IJsselham de inwoners van Kuinre een kunstwerk geschonken. Het beeld is gemaakt door de beeldhouwer Leo van den Bos (1951). Het kunstwerk is speciaal voor het nieuw te vormen plein op de kruising van de Henric de Cranestraat en de Nieuwstad ontworpen en verwijst naar de geschiedenis van Kuinre. Van den Bos heeft zich voor de plastiek 'Roofridder te paard' laten inspireren door de verhalen over Henric de Crane en zijn nazaten, die vanaf het jaar 1196 hun sporen hebben achtergelaten in Kuinre en omgeving. De Heerlijkheid Kuinre besloeg een groot deel van wat nu de Noordoostpolder is. Industrieterrein De Munt in Emmeloord herinnert aan de praktijken van de heren van Kuinre als valsemunters.

Hoewel Kuinre in Overijssel ligt, grenst het direct aan de Noordoostpolder. Op de grens van het oude- en het nieuwe land staat een kunstwerk dat niet mag ontbreken op deze site. Klik op de foto om naar de beschrijving te gaan.

 


titel: De Zwaan

kunstenaar: Hielke Schoonewelle

jaar: 2007