.

Kunst in Marknesse

Kunst in Marknesse

Kunst in Marknesse

Het dorp Marknesse is in 1942 als ‘dorp B’, zoals de planologen het aanduiden, gesticht aan de noordzijde van de Zwolse Vaart en de Marknesservaart. Bij de bekendmaking van de namen van de toen nog zes dorpen in de Noordoostpolder in 1944 werd dorp B omgedoopt in Marknesse. De naam is afgeleid van Marcnesse of Maronesse. De stichtingsoorkonde van het klooster S. Odulphus te Stavoren d.d. 29 mei 1132 besluit met een lijst van kapellen die bij het klooster horen, waaronder Marcnesse. Door een artikel uit 1920 van de Duitser Otte Oppermann, van 1904-1944 hoogleraar in de mediëvistiek en historische hulpwetenschappen in Utrecht, heeft men jarenlang gedacht dat de lijst uit 1132 een vervalsing uit de tweede helft van de 13e eeuw was. Diepgaande onderzoekingen hebben echter uitgewezen dat Oppermann in zijn vergaande oorkondenkritiek vaak veel te ver is gegaan. Hans Mol, verbonden aan de Fryske Akademy in Leeuwarden en Kay van Vliet, Rijksarchivaris en hoofd afdeling Inspectie & Archieven van Het Utrechts Archief, hebben aangetoond dat de bestaande afschriften wel degelijk teruggaan op een origineel uit 1132. Bron: odolphuspad.nl. De naam Marknesse bestaat uit twee delen. Een ′mark′ is een gezamenlijk (weide)gebied dat in dit geval op een ′nes′ (landtong) lag. Deze landtong moet in de Middeleeuwen volgens de oude kronieken ter hoogte van Urk en Schokland hebben gelegen.

Maritiem archeoloog Yftinus van Popta promoveerde in 2020. Tijdens zijn promotieonderzoek wist hij het landschap en de bewoning van het Zuiderzeegebied in de late Middeleeuwen van 1100 tot 1400 in kaart te brengen. De plaatsen op de lijst van het Sint Odulphusklooster hebben een geografische volgorde, daaruit kun je een route door het gebied uitstippelen. In april 2021 kreeg Van Popta de bevestiging dat het verdronken dorp Marcnesse tussen het huidige Emmeloord en Espel heeft gelegen. Op een akker vond hij zakken vol aardewerk, dierlijk botmateriaal en bakstenen uit de late middeleeuwen. Uit het onderzoek trekt Van Popta de conclusie dat de boerderijen van de nederzetting Marcnesse op huisterpen stonden. Deze heuvels werden gemaakt om woningen te beschermen tegen het water.

In of in de nabijheid van het dorp zijn kunstwerken te vinden. Kunstwerken waar u wellicht dagelijks aan voorbij komt maar die door hun zelfsprekendheid eigenlijk niet meer opvallen. Door op deze website uitgebreide achtergrondinformatie te geven hoopt Flevoland Erfgoed de kunstwerken weer 'zichtbaar' te maken. De monumenten Monument voor Geallieerde VliegersMonument voor de naamlozen en Polder en drooglegging staan beschreven onder herinneringsmonumenten. Deltawerk // is te vinden onder landschapskunst. Religieuze kunst in het interieur van kerkgebouwen vindt u in de beschrijving van de kerken onder bouwkunst. 

Klik op de foto's om naar de beschrijving te gaan.

 


titel: De Pionier

kunstenaar: Hubert van Lith

jaar: 1977

titel: Glas-in-loodramen Weevers

kunstenaar: Annemiek Punt

jaar: 1989 / 1999

titel: Lam Gods

kunstenaar: F. B. Jantzen / K. Eijgelaar

jaar: 1955

titel: Mariabeeld begraafplaats

kunstenaar: anoniem

jaar: 2019

titel: Maria Onbevlekte Ontvangenis

kunstenaar: onbekend

jaar: 2010

titel: Maria Sterre der Zee

kunstenaar: Piet van Dongen

jaar: 1955-1956

titel: Polderwind

kunstenaar: Myrthe Hilderink

jaar: 2021

titel: Social Sofa

kunstenaar: Joyce Lamers e.a.

jaar: 2013

titel: Water en land

kunstenaar: Bertus Halfwerk

jaar: 2005