Kunst in Marknesse

Kunst in Marknesse

Kunst in Marknesse

Het dorp Marknesse is in 1942 als ‘dorp B’, zoals de planologen het aanduiden, gesticht aan de noordzijde van de Zwolse Vaart en de Marknesservaart. Bij de bekendmaking van de namen van de tien dorpen in de Noordoostpolder in 1943 wordt dorp B omgedoopt in Marknesse. De naam is afgeleid van Marcnesse of Maronesse. Op de oudste oorkonde die werd uitgevaardigd door het klooster S. Odulphus van Stavoren op 29 mei 1132 is de naam Marcnesse vermeld. Een ′mark′ is een gezamenlijk (weide)gebied dat in dit geval op een ′nes′ (landtong) lag. Deze landtong moet in de Middeleeuwen volgens de oude kronieken ter hoogte van Urk en Schokland hebben gelegen.

In of in de nabijheid van het dorp zijn kunstwerken te vinden. Kunstwerken die als monument dienen staan beschreven onder herinneringsmonumenten. Klik op de foto's om naar de beschrijving te gaan.

 


titel: De Pionier

kunstenaar: Hubert van Lith

jaar: 1977

titel: Lam Gods

kunstenaar: Ferdinand B. Jantzen

jaar: 1955

titel: Mariabeeld begraafplaats

kunstenaar: anoniem

jaar: 2019

titel: Maria Onbevlekte Ontvangenis

kunstenaar: onbekend

jaar: 2010

titel: Maria Sterre der Zee

kunstenaar: Piet van Dongen

jaar: 1955-1956

titel: Social Sofa

kunstenaar: Joyce Lamers e.a.

jaar: 2013

titel: Water en land

kunstenaar: Bertus Halfwerk

jaar: 2005
Laaste Update maandag, 20 januari 2020