Kunst in Marknesse

Kunst in Marknesse

Kunst in Marknesse

Het dorp Marknesse is in 1942 als ‘dorp B’, zoals de planologen het aanduiden, gesticht aan de noordzijde van de Zwolse Vaart en de Marknesservaart. Bij de bekendmaking van de namen van de toen nog zes dorpen in de Noordoostpolder in 1944 werd dorp B omgedoopt in Marknesse. De naam is afgeleid van Marcnesse of Maronesse. De stichtingsoorkonde van het klooster S. Odulphus te Stavoren d.d. 29 mei 1132 besluit met een lijst van kapellen die bij het klooster horen, waaronder Marcnesse. Door een artikel uit 1920 van de Duitser Otte Oppermann, van 1904-1944 hoogleraar in de mediëvistiek en historische hulpwetenschappen in Utrecht, heeft men jarenlang gedacht dat de lijst uit 1132 een vervalsing uit de tweede helft van de 13e eeuw was. Diepgaande onderzoekingen hebben echter uitgewezen dat Oppermann in zijn vergaande oorkondenkritiek vaak veel te ver is gegaan. Hans Mol, verbonden aan de Fryske Akademy in Leeuwarden en Kay van Vliet, Rijksarchivaris en hoofd afdeling Inspectie & Archieven van Het Utrechts Archief, hebben aangetoond dat de bestaande afschriften wel degelijk teruggaan op een origineel uit 1132. Bron: odolphuspad.nl. De naam Marknesse bestaat uit twee delen. Een ′mark′ is een gezamenlijk (weide)gebied dat in dit geval op een ′nes′ (landtong) lag. Deze landtong moet in de Middeleeuwen volgens de oude kronieken ter hoogte van Urk en Schokland hebben gelegen.

In of in de nabijheid van het dorp zijn kunstwerken te vinden. Kunstwerken die als monument dienen staan beschreven onder herinneringsmonumenten.

Klik op de foto's om naar de beschrijving te gaan.

 


titel: De Pionier

kunstenaar: Hubert van Lith

jaar: 1977

titel: Glas-in-loodramen Weevers

kunstenaar: Annemiek Punt

jaar: 1989 / 1999

titel: Lam Gods

kunstenaar: Ferdinand B. Jantzen

jaar: 1955

titel: Mariabeeld begraafplaats

kunstenaar: anoniem

jaar: 2019

titel: Maria Onbevlekte Ontvangenis

kunstenaar: onbekend

jaar: 2010

titel: Maria Sterre der Zee

kunstenaar: Piet van Dongen

jaar: 1955-1956

titel: Social Sofa

kunstenaar: Joyce Lamers e.a.

jaar: 2013

titel: Water en land

kunstenaar: Bertus Halfwerk

jaar: 2005
Laaste Update maandag, 07 december 2020