.

Kunst in Ens

Kunst in Ens

Kunst in Ens

Op zo’n 3 kilometer van het voormalig eiland Schokland ligt het dorp Ens. Dit dorp is in 1948 aan de oostzijde van de Enservaart gesticht. Ens is vernoemd naar het zuidelijk deel van Schokland. De in de Middeleeuwen gestichtte woonkernen Middelbuurt (Molenbuurt) en Zuidert (Zuiderbuurt) vormden samen Ens. Straatnamen in Ens herinneren aan hoogwaardigheidsbekleders die op Schokland heer, schout, burgemeester, pastoor of dominee waren.

In het oorkondeboek 'Gelre en Zutphen' uit 793 treffen we de naam 'Enedseae' aan. De oorkonde werd opgesteld omdat enkele mensen, die door de missionaris Liudger (742-809) bekeerd werden, aan hem hun landgoederen schonken. Liudger schonk op zijn beurt de helft van zijn erfgoed tussen Berilsi en Enedseae en de helft van het bos Seaewald of Suiterbant aan de kerk van Deventer. Dit 'Enedseae' moet ergens ten zuidwesten van het huidige eiland hebben gelegen. In een register uit 1150 wordt gesproken van ‘Endesle', in 1302 wordt een Jacobus van Enesce (het is in die tijd gewoon om de naam van de woonplaats als achternaam te nemen) burger van Kampen. In de jaren daarna komt de naam 'Enesc' telkens voor en in het oudste foliant van Kampen van 1324 tot 1354 wordt een vermelding van 'Enze’ en 'Ense' gedaan. Tot in de eerste helft van de 18e eeuw vormde de zuidelijke helft van "Schokland", Ens een gebied op zichzelf. Eind 18e eeuw komt de naam Schokland voor het eerst voor.

Vanwege de armoede en het dreigende overstromingsgevaar tekende koning Willem lll in 1858 een wetsontwerp tot algehele ontruiming van Schokland. Tussen maart en juli 1859 moesten de Schokkers het eiland verlaten, de nederzettingen Emmeloord en Ens werden afgebroken. De laatste burgemeester Gerrit Jan Gillot kreeg op 10 juli zijn ontslag. Schokland werd onderdeel van de gemeente Kampen.

Ens staat vol met kunstwerken. Ook gevels van gebouwen zijn versierd met kunst. Met 24 kunstwerken heeft het dorp een aanzienlijke kunstcollectie in de buitenlucht. Het merendeel van deze kunst refereert aan de Zuiderzeeperiode en/of de inpoldering. Hieronder vindt u uitgebreide beschrijvingen van de kunst in Ens, met de context waarbinnen de kunstwerken zijn ontstaan, objectieve beschouwingen en achtergrond informatie. Het 'Monument voor de naamlozen' staat beschreven onder herinneringsmonumenten. Religieuze kunst in het interieur van kerkgebouwen vindt u in de beschrijving van de kerken onder bouwkunst. De beschrijving van de windwijzer op de kerktorens zijn te vinden onder de categorie windwijzers. 

Klik op de foto's om naar de beschrijving te gaan.


titel: Anguilla

kunstenaar: Anje Doorn-Flux

jaar: 2000

titel: De Baanbreker

kunstenaar: Steef Roothaan

jaar: 1989

titel: Del Piero

kunstenaar: Douwe van der Werff

jaar: 2000

titel: De Vis

kunstenaar: Douwe van der Werff

jaar: 2000

titel: De Zaaier

kunstenaar: Berend Hendriks

jaar: 1952

titel: Fontein

kunstenaar: Wim (van) Doorschodt

jaar: 1971

titel: Konijntjes

kunstenaar: Jeannette Nijhuis

jaar: 2000

titel: Kwartriet

kunstenaar: Plaatselijke kunstenaars

jaar: 2000

titel: Mariabeeld

kunstenaar: Gerard Héman

jaar: 1956

titel: Mensensofa

kunstenaar: Marga van Kuijk e.v.a.

jaar: 2013

titel: Metamorfose

kunstenaar: Hilly Binksma-Martens

jaar: 2000

titel: Mozaïek Hofje van Ens

kunstenaar: Marga van Kuijk e.v.a.

jaar: 2015

titel: Polderhuisje

kunstenaar: Gerard Koopman en Frans Bolink

jaar: 2012

titel: Rainbow

kunstenaar: Rinus Roelofs

jaar: 1993

titel: Schelp

kunstenaar: Douwe van der Werff

jaar: 2000

titel: Seamale

kunstenaar: Anje Doorn-Flux

jaar: 2000

titel: Solitude

kunstenaar: Jeannette Nijhuis

jaar: 2000

titel: Vrijheid

kunstenaar: Hilly Binksma-Martens

jaar: 2000

titel: Wapenschild

kunstenaar: Wim Lether

jaar: 1993

titel: Welkom op de zeebodem

kunstenaar: Rien Happel

jaar: 1961

titel: Winterkoninkje

kunstenaar: P.B. Stuij

jaar: 2015

titel: Zicht op Schokland

kunstenaar: Eugène Terwindt

jaar: 2000

titel: Zwartewater

kunstenaar: Jeannette Nijhuis

jaar: 2000