Metamorfose

Metamorfose
Metamorfose Metamorfose Metamorfose Metamorfose Metamorfose

Plaats: Ens

Locatie: Tuinrand / Drietorensweg

Kunstenaar: Hilly Binksma-Martens

Materiaal: serpentijn

Jaar: 2000


Beschrijving:

Op de jaarvergadering op 18 maart 1998 presenteerde Dorpsbelang Ens plannen voor een recreatieve, culturele en sportieve wandelroute door het dorp, die moest leiden tot een aantrekkelijk en leefbaar Ens. In 1999 werd de 4,5 kilometer lange wandelroute aangelegd met behulp van het LEADER II project. LEADER staat voor de afkorting "Liaison Actions de Developpement de l'Economie Rurale", een Europese subsidie voor kleinschalige projecten op het platteland. De wandelroute loopt door en langs Ens loopt en voert langs het kunstwerk 'Zicht op Schokland' van Eugène Terwindt en 11 kunstobjecten met het thema 'Endeseae, gemaakt door 4 plaatselijke kunstenaars. Ter gelegenheid van de opening van 'Rondje Ens' op 11 november 2000 vertelde kunstenares Hilly Binksma-Martens aan De Noordoostpolder: "Ongeveer anderhalf jaar geleden zijn we begonnen met brainstormen. Daarbij hebben we ons gebogen over mogelijkheden, uitgangspunten en kriteria. Want het moesten buitenbeelden worden. Zo ontstonden allerlei ideeën. We hebben een paar workshops gevolgd, ook met de bedoeling materialen te onderzoeken waarmee we iets konden. Er is gewerkt met aluminiumcement, waarna we zijn gaan hakken in steen en zo kwam een ontwikkeling op gang. Omdat wij uiteraard 4 verschillende mensen zijn is de interpretatie van het thema heel persoonlijk en iedereen heeft ook een eigen manier van werken".

Lopend over het pad door de groenstrook tussen Tuinrand en Drietorenweg kom je 'Metamorfose' van Hilly Brinksma-Martens tegen. Op een staande sokkel staat een organische vorm. Als je goed kijkt kan je er een vis in herkennen. Loop je naar de andere kant dan zal je zien dat deze vis een metamorfose ondergaat. Het woord metamorfose is afkomstig van het Griekse woord μεταμόρφωσις, metamórphosis en betekent letterlijk 'gedaanteverwisseling'. De beeldhouwster heeft hier een bijzonder fenomeen uit de natuur uitgebeeld in steen. Hilly Binksma-Martens heeft met hamer en beitel een brok serpentijn getransformeerd in een vis en vervolgens de vorm, de structuur, het karakter en de verschijningsvorm zodanig gewijzigd dat een slak ontstond. In het kunstwerk heeft de kunstenares de gedaanteverwisseling van zee naar land verbeeld.

Kunstenaar

Hilly Binksma-Martens is op 7 december 1945 geboren in Beilen. In 1953 verhuisde het gezin naar Ens. Na haar middelbare school volgde zij een opleiding tot lerares naaldvakken en stond enkele jaren voor de klas. Daarnaast heeft zij diverse bijscholingen gevolgd om bij te blijven op haar vakgebied. Hilly Binksma-Martens is textielkunstenares en heeft sinds 2000 een textielatelier in Ens. Zij werkt het liefst aan de hand van een thema, waarbij het proces van de tot standkoming van een werk belangrijker is dan het resultaat. Het experiment staat bij het proces voorop. Zij drukt haar gevoel uit in vorm, kleur en materiaal, waaruit inspiratie voortvloeit met heel veel beeldende mogelijkheden. Het polderlandschap en de ruimte spelen een belangrijke rol in het werk van Hilly, dat zich kenmerkt door geometrische vormen en strakke lijnen. Naast het textielatelier runt zij met haar echtgenoot een agrarisch gemengd bedrijf. Van 1998-2010 zat Hilly Binksma voor de VVD in de gemeenteraad van Noordoostpolder. Namens de gemeenteraad was Hilly Binksma van 2006-2011 bestuurslid van de in 2011 opgeheven Stichting A.D. van Eckfonds.