Winterkoninkje

Winterkoninkje

Plaats: Ens

Locatie: Ramsweg t.h.v. 9D

Kunstenaar: P.B. Stuij

Materiaal: hout

Jaar: 2015


Beschrijving:

Op de kruin van de Ramsdijk, het dijkvak tussen Schokkerhaven en Ramspol, staat een kunstwerk van een vogel. Op een bordje op de onderrand van het kunstwerk staat de tekst:

Winterkoninkje 2015
Gemaakt door en eigendom
van P.B. Stuij, Ramsweg 9D
 

Het winterkoninkje is lineair uitgewerkt en bestaat uit een lijnenspel van vleugels, lijf en kopje. Het kunstwerk is samengesteld uit vormen die op maat uit hout gezaagd zijn. De maker heeft het zangvogeltje sterk uitvergroot en het silhouet opengewerkt waardoor je er dwars doorheen kunt kijken. De Ramsdijk heeft een waterkerende functie wat betekent dat voor alle handelingen aan de dijk, zoals graven en bouwen, een vergunning van het waterschap Zuiderzeeland nodig is. De maker heeft dit probleem handig opgelost door de houten vogel met het pootje aan hectometerpaal 41.7 te bevestigen, zodat er niet in de dijk gegraven hoefde te worden. 

De Ramsdijk heeft een afwijkend dijkprofiel. Binnendijks van de kwelsloot ligt hier een weg langs de dijk. Buitendijks loopt de door een leidam van het Ketelmeer afgescheiden vaargeul naar het Zwarte Meer direct langs de dijk. Het oostelijke deel van de Ramsdijk is veel lager maar ook veel breder dan de andere dijken in de Noordoostpolder. Hier komt ook wat begroeiing zoals riet en wilg tussen de steenbestorting langs de buitenteen voor. De dijk dankt zijn naam aan Everhard Ram die op 2 februari 1614 in Steenwijk geboren is. Dr. Everhard Ram, geneesheer in Kampen, was van 1654 tot 1681 burgemeester van Kampen. In het rampjaar 1672 marcheerden op 28 juni zestien Franse compagnieën de stad Kampen binnen. Toen de Fransen de stad op 14 december 1673 verlieten behoorde Everhard Ram tot de 12 gijzelaars die meegenomen werden als 'onderpand' voor de betaling van de brandschatting van tachtigduizend gulden waarmee de plundering en vernieling van de stad werd afgekocht. Van 1675 tot 1677 was Ram namens Kampen gedeputeerde van de Staten-Generaal van Overijssel onder de Republiek. Van 1677 tot aan zijn dood in 1681, was Everhard Ram gedeputeerde van de Staten Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën, namens Overijssel en Kampen. Dr. Everhard Ram werd op 13 mei 1681 in de St. Nicolaas- of Bovenkerk in Kampen begraven.

Met dank aan Harrie Veldhuis voor het attenderen op dit kunstwerk.