.

Kunst op Schokland

Kunst op Schokland

Kunst op Schokland

De naam Schokland is betrekkelijk jong. Pas sinds de Franse tijd, in 1811 werden de heerlijkheid Emmeloord en Ens een bestuurlijk geheel onder de naam Schokland. De naam is waarschijnlijk afgeleid van ‘schokke’. Schokken waren droge plakken mest die in de graslanden verzameld werden om 's winters als brandstof gebruikt te worden. Voor bemesting hoefde ze niet te dienen omdat 's winters het grasland op het eiland toch onder water liep. Omdat schokken werden beschouwd als turf voor de armen, zal de naam spottend bedoeld zijn geweest.

Schokland was tot aan de inpoldering van de Noordoostpolder in 1942 een eiland in de Zuiderzee, gelegen tussen het eiland Urk en het vasteland van Overijssel. In 1859 werd Schokland ontruimd. Op 1 maart 1859 maakte burgemeester Gerrit Jan Gillot in een publicatie aan de bevolking bekend dat Schokland binnen 4 maanden ontruimd moest zijn. De bewoners hadden tot 1 juli de tijd om hun huizen af te breken en het eiland te verlaten. Bij Koninklijk Besluit van 4 juli 1859 werd de gemeente Schokland opgeheven en per 10 juli bij de gemeente Kampen gevoegd.

Sedert 1942 maakt het voormalig eiland deel uit van de Noordoostpolder. Op 1 november 2008 werd het als dorp onder de naam Schokland aan de gemeente Noordoostpolder toegevoegd en voorzien van een eigen postcode.

Op het voormalig eiland kan je verschillende kunstwerken vinden, waarvan 5 in Museum Schokland. De kunstwerken 'Markering Begraafplaats Emmeloord' en 'Nationaal Binnenvaartmonument', die als monument dienen, staan beschreven onder herinneringsmonumenten.
Klik op de foto's om naar de beschrijving te gaan.


titel: Burying the sea in the land

kunstenaar: Eve Ingalls

jaar: 2003

titel: Geen weg terug

kunstenaar: Kiny Copinga

jaar: 2004

titel: Horizon

kunstenaar: Hans Blank

jaar: 2007

titel: Nieuw Verleden

kunstenaar: M. Bongertman en F. Lenger

jaar: 2013

titel: Ontruiming van Schokland 1859

kunstenaar: Piet Brouwer

jaar: 1994

titel: Terug naar de Zee

kunstenaar: Pat van Boeckel

jaar: 2012

titel: Wende

kunstenaar: Remie Bakker

jaar: 2021

titel: zonder titel

kunstenaar: Hans Blank

jaar: 2008