Nieuw Verleden

Nieuw Verleden
Nieuw Verleden Nieuw Verleden Nieuw Verleden Nieuw Verleden Nieuw Verleden Nieuw Verleden Nieuw Verleden Nieuw Verleden

Plaats: Schokland

Locatie: Schokkerbos, Oud Emmeloord

Kunstenaar: M. Bongertman en F. Lenger

Materiaal: diverse materialen.

Jaar: 2013


Beschrijving:

In 2006 is de Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF) gestart met het realiseren van een bijzondere kunstroute, een route dwars door Flevoland langs het lange-afstand-wandelpad 'het Pionierspad', de vervanger van het oude Flevopad. Ieder jaar worden er nieuwe kunstwerken geplaatst met het thema 'Nieuw Verleden'. De kunstenaars krijgen de opdracht om in de natuur een kunstwerk te maken dat de indruk wekt een overblijfsel te zijn van een oude geschiedenis. Met deze kunstwerken wordt een nieuw stukje geschiedenis gemaakt. Het Pionierspad loopt ook over het voormalig Zuiderzee eiland Schokland. Langs dit stuk van de route zijn op 18 mei 2013 twee nieuwe kunstwerken onthuld.

Langs de Keileemweg staat het kunstwerk 'Rusten op het verleden' van de kunstenares Frea Lenger. Zij maakte een bank van boomstammen met bedrukte aluminium platen. De bank is 150 x 150 x 60 cm groot. Op de leuning en het zitvlak zitten foto's van oerbossen die de kunstenares in de Verenigde Staten maakte. Oerbossen zijn duizenden jaren oude bossen die zich zonder menselijke invloed ontwikkeld hebben. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat tussen Stavoren en Enkhuizen een oerbos heeft gelegen, het Kreilerwoud, dat in de 14e eeuw verloren ging als gevolg van een overstroming. Nadat de Noordoostpolder was drooggelegd moest de grond geschikt gemaakt worden voor landbouw. Daartoe werden met de hand greppels gegraven. Tijdens de werkzaamheden stootten de arbeiders op fossiele boomstammen, zogeheten ‘stobben’. De stobben behoren tot de weinige tastbare overblijfselen van oerbos in Nederland. Kijk voor meer informatie op Nieuw Verleden

Op de noordpunt aan het Vluchthavenpad bevindt zich het kunstwerk 'Pioniersbruid' een enorme grote schelp van een nonnetje. Een nonnetje is een in zee levend tweekleppig weekdier dat in de voormalige Zuiderzee leefde. Na het afsluiten van de Zuiderzee verdween het nonnetje uit het gebied omdat het water zoet werd. In de bodem van de drooggelegde Noordoostpolder zijn de schelpen nog terug te vinden. Dit heeft Michel Bongertman geïnspireerd deze grote schelp te maken. Hij heeft zich ook laten inspireren door het beroemde schilderij 'De geboorte van Venus' van Sandro Botticelli, een kunstschilder uit de Italiaanse renaissance. De schelp van Bongertman bestaat uit twee delen, een transparante bovenschelp en een witte massieve onderschelp met de afdruk van een gestileerde in foetushouding liggende vrouw, de 'Pioniersbruid'. Kijk voor meer informatie op Nieuw Verleden

De kunstwerken aan het Pionierspad zijn gemaakt van materialen die geen schade aanbrengen aan de natuur. De kunstwerken worden aan de grillen van de natuur overgeleverd, mogen overgroeid raken, een beetje vervallen en verroesten. Op die manier ontstaan raadselachtige plaatsen die de nietsvermoedende wandelaar het idee geven dat het gaat om overblijfselen uit een ver verleden.

Kunstenaars

De kunstenares Frea Augusta Lenger, geboren op 20 oktober 1943 in Eemnes, studeerde van 1964 - 1968 aan de Rietveld Academie in Amsterdam voor tekenlerares. In 1980 volgde zij bij de Nederlandse Opera Stichting een opleiding grime en in 1981 volgde zij een cursus beeldhouwen bij Theo Mulder. Sinds 1981 woont en werkt ze in Almere. Aanvankelijk lag de nadruk op schilderen. In 1990 won zij echter een prijsvraag voor een ruimtelijk werk voor de hal van gezondheidscentrum 'de Binder' in Almere-Buiten. Dat was de start voor verdere ontwikkeling van ruimtelijke objecten. Vanaf dat moment werden ook haar schilderijen steeds monumentaler.

Voor Lenger zijn maatschappelijke verhoudingen en relaties belangrijke uitgangspunten. Als inspiratie gebruikt ze gebeurtenissen die ze ziet in de wereld om haar heen of gezien heeft op haar reizen. Communicatie zoals communicatie tussen mensen, tussen kunstenaar en beschouwer en tussen beschouwer en kunstwerk is een steeds terugkerend thema. Lengers werk bestaat uit de disciplines schilderijen, grafiek en ruimtelijk werk, waarvan schilderen en ruimtelijk werk de twee belangrijkste zijn. Haar beelden zijn duidelijk vanuit de tweede dimensie ontstaan, niet vanuit massa en volume opgebouwd maar vanuit een vertaling van twee- naar driedimensionaal. In haar werk speelt transparantie een grote rol en staan materiaalkeuze, kleurkeuze en toegepaste techniek in dienst van de betekenis en communicatieve kracht van het kunstwerk. Het materiaalgebruik, perspex, gaas, metaal en hout, is typerend voor de balans tussen duurzaamheid en transparantie van het beeld.

Michel Bongertman is op 8 februari 1966 geboren in Wijhe. Vanaf het moment dat hij een cursus beeldhouwen had gevolgd, wist hij wat hij wilde worden. Bongertman volgde 2 jaar een opleiding tot steenhouwer bij een werklozen project. Hierna volgde hij de Kunstacademie in Kampen met als afstudeerrichting beeldhouwen en liep stage in Zimbabwe. Deze stage heeft zijn kunst beïnvloed, Zimbabwe betekent huis van steen.

Zijn werk is symbolisch te noemen. Hij werkt met diverse materialen zoals hout, steen, brons en gips. Bongertman wil mensen geen betekenis opleggen met zijn werk, maar wil dat mensen hun eigen betekenis erin ontdekken. Hij wil mensen raken met zijn werk en emoties losmaken. Bongertma exposeerde in verscheidene projecten en bij de Kunstenaarsvereniging Flevoland. Hij werkt als docent beeldhouwen op het CKV in Dronten en Lelystad en aan de Vrije Academie in Nunspeet. Bongertman woont en werkt in Dronten.