zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Rutten

Locatie: Lemsterpoort

Kunstenaar: Bert Meinen

Materiaal: roestvrijstaal /hout

Jaar: 1982

Beschrijving:

Het stedenbouwkundig plan voor het moderne kruiswegdorp Rutten is van Professor Wieger Bruin (1893-1971). De dorpskern wordt bepaald door een klein plein dat ligt aan de kruising van de doorgaande wegen Venelaan-Lemsterpoort en Meerweg-Plantsoenweg. Op het grasveld aan de Lemsterpoort staat sinds 1982 een geometrisch abstract kunstwerk. De constructivistische beeldtaal is kenmerkend voor veel kunstobjecten uit de jaren zeventig en begin jaren tachtig. Dit kunstwerk is gemaakt door de kunstenaar Bert Meinen uit Delden. Het object werd door het Van Eck-fonds aangekocht.

De kunstenaar had als opdracht gekregen "het ontwerpen en vervaardigen van een werk met één of meer elementen, al dan niet met een abstracte signatuur met een beperkte gebruiksfunctie". Het werk moest een bijdrage leveren aan de vormgeving van de Lemsterpoort. Het is een duidelijk voorbeeld van een omgevingskunstwerk, een project waarbij Bert Meinen de gehele omgeving vormgegeven heeft. Bert Meinen maakte een minimalistisch kunstwerk van roestvrijstaal en hout dat doet denken aan een technische constructie. Het is opgebouwd uit twee delen die een onderlinge samenhang hebben. Tussen twee schuin liggende hardhouten balken verrijst een schuinstaande roestvrijstalen buis van ongeveer 4,50 m hoog. Op de top van de ronde paal zijn drie blauwe banden geschilderd. Bert Meinen heeft in het object contrasten gebruikt. Door rechte balken naast een ronde paal te plaatsen is een vormcontrast ontstaan. Ook het koude staal tegenover het warme hout vormt een contrast.

Het kunstwerk werd gekozen uit een aantal ontwerpen na inspraak van dorpelingen. Het object deed in Rutten veel stof opwaaien. De reacties vanuit de Ruttense bevolking waren niet mals. De kosten die ermee gemoeid waren, toentertijd ƒ20.000,- (ca. € 9000,-), ontlokte de uitspraak dat een plaatselijke ondernemer heel wat voordeliger om de hoek zou zijn gekomen. Hero Bloem, destijds cultureel ambtenaar bij de gemeente: "Alle fases van inspraak verliepen zonder problemen. Ook de fase waarin maquette en tekeningen ter inzage lagen". Het kunstwerk kreeg al snel de bijnaam 'de Kraaienpoot'.

Bron: Jubileumboek 50 jaar Rutten

Kunstenaar

Egbertus (Bert) Meinen werd op 25 december 1945 in Hengelo geboren. In 1963 begint hij een studie aan Academie voor Beeldende Kunsten (AKI) in Enschede, waar hij in 1967 cum laude afstudeert. Van 1969 - 1989 is hij docent aan de Academie in Enschede. Bert Meinen is constructivist. De constructivisten stellen zich ten doel door een logisch systeem van vorm en verhouding te komen tot een meetkundige abstractie. Het constructivisme is te herkennen aan gelijkvormigheid, herhaling, symmetrie en helderheid van opbouw in de werken. De naam constructivisme is afgeleid van construeren, een constructie maken (stapelen, bouwen, in elkaar zetten).

Zijn oeuvre bestaat uit schilderijen en beeldhouwwerken. Meinen schildert landschappen in geabstraheerde geometrische vormen. Ook zijn beeldhouwwerken bestaan uit deze vormen. Hij heeft veel werk in de openbare ruimte gerealiseerd, waaronder reliëfs en zogenaamde omgevingskunstwerken, projecten waarbij de gehele omgeving wordt vormgegeven. Zijn eerste werken worden gekenmerkt door een veelheid aan primaire kleuren. Bij de vormgeving spelen bollen een voorname rol. Maar ook cilinders, cirkels en spiralen. Een bekend werk van hem is de bollencombinatie in de kleuren rood en blauw aan de Deldensestraat in Hengelo. In Amsterdam- Zuidoost is de sculptuur 'In elkaar geschoven bollen' te vinden. in de provincie Flevoland staat werk van Meinen in Lelystad en Rutten (Noordoostpolder).

 

Laatste Update donderdag, 24 maart 2016