zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Rutten

Locatie: Lemsterpoort

Kunstenaar: Bert Meinen

Materiaal: roestvrijstaal /hout

Jaar: 1982


Beschrijving:

Het stedenbouwkundig plan voor het moderne kruiswegdorp Rutten is van Professor Wieger Bruin (1893-1971). De dorpskern wordt bepaald door een klein plein dat ligt aan de kruising van de doorgaande wegen Venelaan-Lemsterpoort en Meerweg-Plantsoenweg. Sinds de bouw van Rutten in 1953 heeft men steeds gezocht naar een bestemming voor 'het groene hart' van het dorp. Zo dacht men in de eerste plaats aan een dorpscafé. Dorpshuis De Stiepe (gesloopt in 2021) werd echter op een andere plaats gerealiseerd. Vervolgens vond men het terrein geschikt voor de bouw van winkels. Een onderzoek wees echter uit dat ook dit geen haalbare kaart was. In de plannen die daar op volgden werd aandacht geschonken aan een benzinestation, een doorsmeerstation en woningen. Alle plannen bleken ongeschikt. Pas in 1981 vond men een bestemming voor het terrein. In samenwerking met het A.D. van Eckfonds werden plannen gemaakt voor de plaatsing van een kunstwerk. De opdracht luidde: Het ontwerpen en vervaardigen van een werk met één of meer elementen, al dan niet met een abstracte signatuur met een beperkte gebruiksfunctie. Daarnaast moest het werk een bijdrage leveren aan de vormgeving van de 'Lemsterpoort'. 

De keus voor de opdracht viel op kunstenaar Bert Meinen. Hij ontwierp een abstract kunstwerk. Het is een duidelijk voorbeeld van een omgevingskunstwerk, een project waarbij Meinen de gehele omgeving vormgegeven heeft. De kunstenaar maakte een minimalistisch kunstwerk van roestvrijstaal en hout dat doet denken aan een technische constructie. Het is opgebouwd uit twee delen die een onderlinge samenhang hebben. Tussen twee schuin liggende hardhouten balken verrijst een schuinstaande roestvrijstalen buis van ongeveer 4,50 m hoog. Op de top van de ronde paal zijn drie blauwe banden geschilderd. Bert Meinen heeft in het object contrasten gebruikt. Door rechte balken naast een ronde paal te plaatsen is een vormcontrast ontstaan. Ook het koude staal tegenover het warme hout vormt een contrast. De constructivistische beeldtaal is kenmerkend voor veel kunstobjecten uit de jaren zeventig en begin jaren tachtig van de twintigste eeuw. 

Het kunstobject werd eind maart 1982 in Rutten geplaatst. Nog voor de onthulling deed het kunstwerk veel stof opwaaien. Een aantal inwoners was het niet eens met de nieuwe vormgeving die hun dorp moest verfraaien. Door verschillende leuzen rond en op het kunstwerk te plaatsen maakten zij hun ongenoegen kenbaar. Met de aankoop was een totaal bedrag van ƒ20.000,- (ca. € 9000,-) gemoeid. Dit ontlokte de uitspraak dat een plaatselijke ondernemer heel wat voordeliger om de hoek zou zijn gekomen. Door sommige inwoners werd het kunstwerk al gekscherend 'de Kraaienpoot' genoemd. 

Tijdens de officiële onthulling merkten dorpsvoorzitter J. Hoeks en de voorzitter van het A. D. van Eckfonds wethouder Dirk de Wit over de ophef op, dat de bevolking van Rutten genoeg bij de keuze procedure betrokken was geweest. Een schaalmodel van de sculptuur stond een tijdlang voor het publiek in dorpshuis De Stiepe opgesteld. Bovendien stelden beide heren, hebben alle leden van de Vereniging voor Dorpsbelang met daaraan toegevoegd enkele leden van de kunstcommissie zich positief uitgesproken over het kunstwerk en pas daarna is de opdracht verstrekt. De kunstenaar merkte op: "Er is altijd een groep mensen die ageert tegen dit soort dingen." 

Bronnen: Jubileumboek 50 jaar Rutten; De Noordoostpolder

Kunstenaar

Egbertus (Bert) Meinen werd op 25 december 1945 in Hengelo geboren. In 1963 begint hij een studie aan Academie voor Beeldende Kunsten (AKI) in Enschede, waar hij in 1967 cum laude afstudeert. Van 1969 - 1989 is hij docent aan de Academie in Enschede. Bert Meinen is constructivist. De constructivisten stellen zich ten doel door een logisch systeem van vorm en verhouding te komen tot een meetkundige abstractie. Het constructivisme is te herkennen aan gelijkvormigheid, herhaling, symmetrie en helderheid van opbouw in de werken. De naam constructivisme is afgeleid van construeren, een constructie maken (stapelen, bouwen, in elkaar zetten).

Zijn oeuvre bestaat uit schilderijen en beeldhouwwerken. Meinen schildert landschappen in geabstraheerde geometrische vormen. Ook zijn beeldhouwwerken bestaan uit deze vormen. Hij heeft veel werk in de openbare ruimte gerealiseerd, waaronder reliëfs en zogenaamde omgevingskunstwerken, projecten waarbij de gehele omgeving wordt vormgegeven. Zijn eerste werken worden gekenmerkt door een veelheid aan primaire kleuren. Bij de vormgeving spelen bollen een voorname rol. Maar ook cilinders, cirkels en spiralen. Een bekend werk van hem is de bollencombinatie in de kleuren rood en blauw aan de Deldensestraat in Hengelo. In Amsterdam- Zuidoost is de sculptuur 'In elkaar geschoven bollen' te vinden. in de provincie Flevoland staat werk van Meinen in Lelystad en Rutten (Noordoostpolder).