.

Kunst in Vollenhove

Kunst in Vollenhove

Kunst in Vollenhove

Vollenhove wordt al in 944 vermeld als Fulnaho. Het gebied was destijds een woud dat eigendom was van de Duitse koning Otto I de Grote. Hij gaf Bisschop Balderik van Utrecht het jachtrecht in het Silva Fulnaho (Woud van Vollenhove). In 1010 schonk keizer Hendrik II het gebied Silva Fulnaho aan het bisdom Utrecht. In de 11e eeuw werd het gebied ontgonnen en in de 12e eeuw liet bisschop Godfried van Rhenen aan het Aelmere een burcht bouwen, die eerst "Huys te Vollenho" en later "het Olde Huys" werd genoemd. Deze burcht werd in de 14e eeuw enkele malen aangevallen door de Friezen uit de Stellingwerven. Rond de burcht ontstond het dorp Op ten Camph, dat op 12 juli 1354 van bisschop Jan van Arkel stadsrechten kreeg. Na 1380 werd de stad aangeduid als Vollenhove.

Belangenvereniging Stad Vollenhove zet zich o.a. in om de rijke geschiedenis van Vollenhove middels kunstwerken in het historisch centrum zichtbaar te maken. In 2004 werd op de hoek van de Bisschopstraat en Bentstraat een monument geplaatst ter gelegenheid van de viering van 650 jaar stadsrechten. In 2016 kwam aan het Voorpoortplein het bronzen standbeeld 'Garriet Jan en Annegien', twee personages uit de boeken van schrijver Hendrik van Heerde (Havanha). Ook op de grens van het oude Overijssel en het nieuwe polderland staan 4 kunstwerken waarvan 3 refereren aan het Zuiderzeeverleden van Vollenhove. 

Klik op de foto's om naar de beschrijving van de kunstwerken te gaan.

 


titel: Durgerdammer vissers

kunstenaar: Henny Zandjans

jaar: 2000

titel: Golf van de Zuiderzee

kunstenaar: Marinka Westhuis

jaar: 2019

titel: Krusende Flerken

kunstenaar: Ids Wilemsma

jaar: 2009

titel: Kunstwerk KPN-huisje

kunstenaar: Gerwolt Westhuis

jaar: 2020