Golf van de Zuiderzee

Golf van de Zuiderzee

Plaats: Vollenhove

Locatie: Haven / Bisschopstraat

Kunstenaar: Marinka Westhuis

Materiaal: cortenstaal

Jaar: 2019

Beschrijving:

Belangenvereniging Vollenhove Stad (BVVS) wilden bij de binnenhaven een kunstwerk realiseren omdat op die plek voor toeristen nauwelijks iets van het verleden te zien was. In 2017 werd op de algemene leden vergadering van de BVVS een besluit genomen om de bevolking van Vollenhove te betrekken bij de keuze van het nieuwe kunstwerk dat moest herinneren aan het vroegere bisschoppelijke slot het 'Olde Huys'. Er was een budget van € 15.000,- beschikbaar voor de uitvoering; € 10.000,- was door de gemeente Steenwijkerland beschikbaar gesteld en € 5000,- was afkomstig van de Belangenvereniging. De BVVS schreef een ontwerpwedstrijd uit. In de plaatselijke Nieuwsbode werd een oproep geplaatst om als inwoners van Vollenhove een bijdragen te leveren door middel van ideeën en schetsontwerpen. Tijdens de AVL van maart 2018 werden meerdere voorstellen getoond. Uit deze inzendingen werd het schetsontwerp 'Golf van de Zuiderzee' van Marinka Westhuis door de aanwezige leden als beste gekozen. 

Het lag in de bedoeling dat het kunstobject op het eiland in de Binnenhaven geplaatst zou worden, op de plek waar in 1165 het 'Olde Huys' gebouwd werd door de toenmalige bisschop van Utrecht, Godfried van Rhenen. Het eiland kalfde in de loop der eeuwen steeds verder af en het kasteel hield daarmee in zekere zin gelijke tred. In 1854 werden de laatste restanten weggehaald en op die plek in de Binnenhaven werden kleine woningen gebouwd. Tegen plaatsing op het eiland maakte de pachter van het eiland, de watersportvereniging Vollenhove, bezwaar. Hierop werd besloten het kunstwerk 'Golf van de Zuiderzee' aan de walkant te plaatsen. Omdat er niet veel ruimte was aan het talud bij de binnenhaven is, in overleg met de Monumenten en Welstand commissie, het stuk grasveld op de hoek van de Haven en de Bisschopstraat als locatie gekozen. 

Het schetsontwerp van Marinka Westhuis werd door haar achterneef, Gerwolt Westhuis van het bedrijf Cronquels, uitgevoerd in cortenstaal. Het kunstobject, met een doorsnede van 2 meter, staat op een constructie van stalen poten in gietwerk van beton, die gedeeltelijk onder het maaiveld ligt. Het kunstwerk verbeeldt de enorme golven waardoor bij de Allerheiligenvloed in november 1170 de Zuiderzee ontstond en dorpen en gehuchten in de golven verdwenen. Het jaartal 1170 is uit het cortenstaal gesneden terwijl het jaartal 1165 aan de andere zijde van de golf in reliëf geplaatst is. De vorm wijst naar het westen en daarmee in de richting van de vloed. In het midden van de golf is het bisschoppelijk paleis het 'Olde Huys' te zien. De contouren van de Venose bol, een klein rondbodem vissersscheepje, symboliseren het visserijverleden. Het kunstobject geeft in zijn doorschijnendheid zicht op de stad en haar geschiedenis.

Door het wegtrekken van een vlag met daarop het wapen van Stad Vollenhove werd het kunstwerk 'Golf van de Zuiderzee' op 7 juni 2019 door cultuurwethouder Trijn Jongman en kunstenares Mariska Westhuis onthuld. 

Kunstenaar 

Mariska Westhuis is geboren en getogen in Vollenhove. Zij werd opgeleid tot kapster, maar volgde daarna een docentenopleiding gezondheidszorg en welzijn. Ze is werkzaam als docent aan de Aeres in Emmeloord. Daarnaast danst zij bij een groep in Emmeloord én doet veel aan portrettekenen. Toen zij de oproep voor de ontwerpwedstrijd zag heeft zij gereageerd omdat het haar als echte Venose heel erg leuk leek om iets te maken dat in haar eigen plaats zou komen te staan. Voor het kunstwerk heeft zij zich verdiept in de geschiedenis van Vollenhove

Laatste Update vrijdag, 17 juli 2020