.

Kunst in Blokzijl

Kunst in Blokzijl

Kunst in Blokzijl

Van Lemmer tot Blokzijl grenst de Noordoostpolder direct aan het oude land. Hierdoor accentueert de eeuwenoude zeedijk nog steeds het contrast tussen het oude en jonge cultuurlandschap. Blokzijl is ontstaan bij drie afwateringssluizen in de Zuiderzeedijk: de Giethoornse-, Steenwijker- en Vollenhoofsezijl. De zijlen, die zorgden voor de afwatering van het achterland, waren duikers voorzien van deuren die zich naar de zeekant openden. Al in de 14e eeuw wordt de Nederzetting als 'Bloxiel' genoemd en in de 15e eeuw 'Blocksyl'. Er bestaan twee verklaringen voor de herkomst van de naam: de plaats kwam tot ontwikkeling bij Blockes huys (huis van ene Block, eenmalig vermeld in 1438), of ontleende zijn naam aan een versterking van de zijl. Mogelijk zijn beide verklaringen waar. Bron: Canon van Nederland.

Het wapen van Blokzijl is door prins Maurits van Nassau (1567-1625) op 28 januari 1609 ingesteld en op 30 december 1859 per besluit van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Overijsselse gemeente Blokzijl bevestigd. Het is een sprekend wapen, een wapen waarin de afbeelding verwijst naar de naam van de drager. De beschrijving luidt als volgt: "zijnde een schild van goud beladen met eene sluis of syll van sabel, het hoofd van lazuur beladen met een heiblok van goud".

Blokzijl heeft een kunstroute die de werkgroep 'beeldenroute Blokzijl' in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland en Plaatselijk Belang Blokzijl gerealiseerd heeft. Het overkoepelende thema van de kunstwandeling is: "Blokzijl, de Gouden Eeuw leeft". Aan Brouwerswal/Domineeswal staat 'Kaatje bij de Sluis' (1989) van Hans Bayens, aan de Bierkade 'Voor de Wind' (2013) van de hand van Frits Stoop, aan de Kleine Breestraat 'De zeemeeuw' van Walda Mees en in de vitrine aan de Brouwersstraat 20 'De Valkenier' van Theo van de Vathorst. Op 2 juni 2023 werd aan de Bierkade een borstbeeld van Prins Maurits van Oranje onthuld dat gemaakt is door Herma Schellingerhoudt. De kunstwerken langs 'beeldenroute Blokzijl' die op de grens staan van het oude- en het nieuwe land worden hieronder beschreven.

Klik op een foto om naar de beschrijving te gaan.

 

 


titel: Blokzijlse Koopmansvrouw

kunstenaar: Henny Slokker

jaar: 2007

titel: Glasobject

kunstenaar: Sacha Brienesse-Janzee

jaar: 2016

titel: Schaapscheerder

kunstenaar: Janno Petter

jaar: 2016