Blokzijlse Koopmansvrouw

Blokzijlse Koopmansvrouw
Blokzijlse Koopmansvrouw Blokzijlse Koopmansvrouw Blokzijlse Koopmansvrouw

Plaats: Blokzijl

Locatie: achter Zuiderkade 21.

Kunstenaar: Henny Slokker

Materiaal: kunststof

Jaar: 2007


Beschrijving:

In tegenstelling tot de meeste andere plaatsen rond de Zuiderzee was Blokzijl nooit een vissersplaats, maar een handelsstadje. In de Gouden Eeuw kwam er een levendige handel met Amsterdam op gang en Blokzijl werd handelsstad en overslaghaven. Een belangrijk middel van bestaan was de veenontginning in het lage binnenland. De haven, die omstreeks 1560 gegraven was, had via de Steenwijker Aa een goede verbinding met het achterland. De aan- en uitvoer van turf vormden de basis voor een kortstondige periode van welvaart in het stadje. Al sinds 1518 werd aan de zijlen (sluizen) tol geheven van schepen die turf uitvoerden. In de 16e eeuw groeide Blokzijl uit tot de grootste Overijsselse uitvoerhaven van turf. In de bloeitijd waren in het stadje scheepstimmerwerven, een kalkbranderij, leerlooierij, een grote houtzagerij, bierbrouwerijen en een zoutziederij. Op de kade verrezen statige koopmanshuizen. In 1775 en 1776 werd de kop van Overijssel getroffen door grote overstromingen. Om Blokzijl tegen hoog water te beschermen werd in de havenmond een sas gebouwd, een waterkerende sluis. 

De Blokzijlse koopmansvrouw bij de sas herinnert aan de tijden van weleer. Het kunstwerk is aan Blokzijl aangeboden door het Koopmansvrouwenkoor. Op 9 maart 1997 werd het Koopmansvrouwenkoor door zangeres en actrice Lucie de Lange opgericht. Op 28 april 2007 kwamen de koorleden terug van een 2-daags uitje. Bij thuiskomst werd hen gevraagd om bij de Sas nog wat liedjes te komen zingen. Daar werden ze door twee leden van het 'jubel- en treurcomité' verrast. Dinie Boes, voorzitter van het Koopmansvrouwenkoor, kreeg de eer om aan de noordzijde van de sas, aan het Waterkeringpad, een informatiebordje te onthullen. Daarna mocht Lucie de Lange, geassisteerd door Lia ter Horst van het 'jubel-en treurcomité, aan de overzijde het kunstwerk onthullen, dat ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Koopmansvrouwenkoor gemaakt werd door de kunstenaar Henny Slokker.

De Koopmansvrouw is gemaakt van bronskleurige kunststof. Op de zuidwal bij de sluis zwaait zij naar iedere bezoeker die Blokzijl aandoet of verlaat. In haar linkerhand heeft ze een ronde rieten mand, haar rechter hand, waarmee zij een zakdoek vasthoudt, is opgeheven. Zij gaat gekleed in een lange jurk met daaroverheen een openvallende lange zwierige mantel. Op haar hoofd draagt ze een breedgerande hoed, de haren samengebonden in en paardenstaart. Op het informatiebordje staat:

Blokzijlse Koopmansvrouw
 
Aangeboden door:
"Het Koopmansvrouwenkoor"
Ter gelegenheid van haar 10 jarig bestaan.
Ontwerper: Henny Slokker
28 april 2007

 

Kunstenaar

Henny Slokker is in 1945 geboren. Hij woont in Blokzijl en is Beeldhouwer en natuurfotograaf. Slokker heeft een aantal workshop gevolgd en begon in 2000 begon met beeldhouwen. De steensoorten die hij gebruikt zijn vooral serpentijn en albast. Deze materialen zijn prettig te bewerken, waarbij het eigen karakter van de steen behouden blijft. Soms werkt hij ook met een speciaal winterbestendig buitengips. Zijn werken zijn vaak een tussenvorm van figuratief en abstract. Als uitgangspunt neemt hij mens en vogels. Slokker is voormalig bestuurslid van Plaatselijk Belang Blokzijl, is/was voorzitter van de zestig leden tellende kunstenaarsvereniging `De Regenboog‘, waarvan kunstenaars uit de regio Blokzijl lid zijn. Zijn atelier heeft hij in de Afrikaanse beeldentuin aan de Uiterdijkenweg in Marknesse. Slokker maakte ook de beeldengroep bij de ingang van de basisschool De Schutsluis in Blokzijl, toen die school een Kindcentrum werd.