Fontein

Fontein
Fontein Fontein Fontein Fontein Fontein Fontein

Plaats: Ens

Locatie: Baanhoek

Kunstenaar: Wim (van) Doorschodt

Materiaal: marmerbeton

Jaar: 1971


Beschrijving:

Onder een groepje bomen aan de Baanhoek staat het oudste vrijstaande kunstwerk van Ens. Het beeld is door dokter Arie Koos Iwema (1916-2001) aan de bevolking van Ens geschonken. Dokter Iwema vestigde zich op 13 december 1943 als vierde arts in de Noordoostpolder in kamp Ramspol. Nadat dokter Iwema in 1950 zijn dienstverband als kamparts bij de Geneeskundige Dienst van de Directie Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) verbroken had vestigde hij zich als eerste huisarts in Ens. Dokter A.K. Iwema is ook enkele termijnen voorzitter van Dorpsbelang geweest en was o.a. medisch adviseur van het Groene Kruis en gedurende geruime tijd waarnemend directeur van de Gemeentelijke Geneestkundige Dienst (GGD). In 1969 vierde dokter Iwema zijn 25-jarig jubileum als arts in Noordoostpolder. Als cadeau werd door de bevolking voor deze gelegenheid zo’n ƒ 20.000,- opgehaald en dat geld wilde dokter Iwema besteden aan een kunstwerk ter verfraaiing van het dorp. Ernst Iwema, zoon van dokter Iwema, schreef in een email: "Ik herinner mij nog goed dat de kunstenaar bij ons thuis op bezoek kwam om over het kunstwerk te spreken. Volgens mij was hij toen al bezig met het maken van het werk. Hij vertelde dat we in het kunstwerk mochten zien wat we zelf wilden. Ik herinner mij het bezoek nog erg goed omdat het uitermate stroef verliep. Niet dat er meningsverschillen waren of iets dergelijks maar gewoon omdat de bezoeker totaal geen prater was. Met kunst en vliegwerk werd de avond gevuld".

In 1996 schreef Rein de Kroon, oud bestuurslid van Dorpsbelang in '50 jaar Ens': "In deze tijd werden we ook geconfronteerd met het kunstwerk aan de Baanhoek. Als afgevaardigde van Dorpsbelang togen we naar Zwolle waar het kunstwerk of wat het ook moest worden, in een oude zeepfabriek stond. Ik zie nog Thijs op zijn knieën om 'het ding' heenlopen om te kijken of hij er iets herkenbaars in kon vinden. Hij deed het met zo'n ernstig gezicht dat ik, tot hilariteit van het bestuur, spontaan in lachen uitbarstte. Van zulke kunst hadden we geen verstand".

Het kunstwerk is gemaakt door de kunstenaar Wim Doorschodt of zoals hij tegenwoordig beter bekend is Wim van Doorschodt. (Van) Doorschodt maakte een gesloten, abstracte groeivorm die in 1971 geplaatst werd op de rand van een fontein, die bestaat uit een rond betonnen waterbekken met daaromheen een ring op twee niveaus. (Van) Doorschodt was gefascineerd door groeivormen en etaleert in deze sculptuur zijn voorkeur voor eenvoud en vereenvoudiging. Is het een vogel, een vis of misschien een varken. De kunstenaar laat dat aan de verbeelding van de beschouwer zelf over. De groeivorm is gegoten van beton, destijds een inovatief materiaal. Door de invloed van weer en wind is het lichte, witte marmerbeton in de loop der jaren grijs verkleurd. De wisselwerking met de elementen heeft de organische uitstraling van het object versterkt. Een gesloten, massieve driedimensionale vorm noemen we ook wel ruimte-innemend. De ruimte die ingenomen wordt vormt het beeld.

In het kader van het Leaderproject 'De Etalage van Ens' werd in de zomer van 2012 het dorpsplein aan de Baan heringericht. Al sinds 2008 werd er over de renovatie gesproken. Het langst duurde de onderhandelingen over de Europese subsidie van € 250.000,-. De gemeente stelde als cofinanciering hetzelfde bedrag beschikbaar. Het ontwerp voor de renovatie is getekend door landschapsarchitect Jan van Kleef van KuiperCompagnons, dat geïnspireerd is op de ontstaansgeschiedenis en de huidige status van Ens, namelijk als bloemendorp. Flower Power' was één van de twee ontwerpen, die in samenwerking met de gemeente aan de inwoners werden voorgelegd. Om in aanmerking te komen voor de Europese subsidie was het een eis dat er werkzaamheden door het dorp zelf uitgevoerd zouden worden. Eén van de werkzaamheden was het renoveren van de fontein. Deze is door vrijwilligers schoongespoten, het beton is bijgewerkt en het bassin blauw geschilderd. 

Met dank aan Kees van Koulil voor het toezenden van informatie. Tevens dank aan Ernst Iwema voor de verstrekte informatie.

Kunstenaar

Willem C. Doorschodt is op 5 augustus 1938 in Amsterdam geboren, maar er zijn ook bronnen die Den Haag als geboorteplaats vermelden. Tegenwoordig is hij beter bekend als Wim van Doorschodt. (Van) Doorschodt heeft in verschillende steden sculpturale sporen nagelaten. Zijn beelden zijn uitgevoerd in steen of beton. (Van) Doorschodt was beeldhouwer in hart en nieren. Hij werd gefascineerd door zaadbollen, kalebassen, pompoenen, bloembollen en andere groeivormen. In zijn abstracte vormentaal etaleerde hij een duidelijke voorkeur voor gesloten vormen, eenvoud en vereenvoudiging. Daarnaast speelden gevoelsmatige aspecten een belangrijke rol. Zijn beelden nodigen uit tot aanraken.

In 1965 deed de toen nog Wim Doorschodt mee aan een groepsexpositie die in 't Voorhuys in Emmeloord gehouden werd. Tijdens deze tentoonstelling werd geen enkel kunstwerk verkocht. En dat het verkopen van de werken wel de bedoeling was blijkt uit de leuze die Wim Doorschodt destijds bezigde "Ik zou graag eens voor geld willen werken, want van de lucht kan ik nog steeds niet leven". In september 1968 vertrok hij voor een jaar naar Zweden om een grote expositie voor te bereiden die in het voorjaar van 1969 in Kalmar gehouden werd.

Na 13 jaar als beeldhouwer in Giethoorn en Zwolle werkzaam geweest te zijn besloot (Van) Doorschodt zich te gaan toeleggen op het ontwerpen en maken van sieraden. Jarenlang runde hij een galerie in Zwolle. Na zijn scheiding woonde en werkte Van Doorschodt in het voormalig Lloyd Hotel op het Lloyd-complex aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. In juni 2008 overleed Wim van Doorschodt op 69-jarige leeftijd.

In Zwolle vind je de kunstwerken "Lente" (1973), "Mythe" (1976) en "Groeivorm" (1978) die hij voor de stad maakte. In Benthuizen is het kunstwerk "Eenhoorn op sokkel" (1975) te vinden. In Flevoland staan de kunstwerken "Onderduikersbank" (1967) en "Stam" (1982) in Emmeloord en in Ens, "Fontein" (1971). De kunstwerken "Lente", "Stam" en "Eenhoorn op sokkel" zijn gemaakt in het kader van de toenmalige BKR, een sociale regeling in Nederland, waardoor kunstenaars tussen 1956 en 1987 in ruil voor hun diensten of kunstwerken een inkomen konden krijgen. Het kunstwerk "Mythe" dat Doorschodt naar aanleiding van een crisisperiode in zijn huwelijk maakte hangt sinds 20 november 2008 in woonzorgcentrum Fermate in Zwolle.