Fontein

Fontein
Fontein Fontein Fontein Fontein Fontein Fontein

Plaats: Ens

Locatie: Baanhoek

Kunstenaar: Wim (van) Doorschodt

Materiaal: marmerbeton

Jaar: 1971


Beschrijving:

Onder een groepje bomen aan de Baanhoek staat het oudste vrijstaande kunstwerk van Ens. Dokter Arie Koos Iwema (1916-2001) vestigde zich op 13 december 1943 als vierde arts in de Noordoostpolder in kamp Ramspol. Nadat dokter Iwema in 1950 zijn dienstverband als kamparts bij de Geneeskundige Dienst van de Directie der Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) verbroken had vestigde hij zich als eerste huisarts in Ens. Dokter Iwema is ook enkele termijnen voorzitter van Dorpsbelang geweest en was o.a. medisch adviseur van het Groene Kruis en gedurende geruime tijd waarnemend directeur van de Gemeentelijke Geneestkundige Dienst (GGD). In 1971 schonk dokter A.K. Iwema bij zijn afscheid als huisarts aan de bevolking van Ens een kunstwerk dat gemaakt is door de kunstenaar Wim Doorschodt of zoals hij tegenwoordig beter bekend is Wim van Doorschodt.

In 1996 schreef Rein de Kroon, oud bestuurslid van Dorpsbelang in '50 jaar Ens': "In deze tijd werden we ook geconfronteerd met het kunstwerk aan de Baanhoek. Als afgevaardigde van Dorpsbelang togen we naar Zwolle waar het kunstwerk of wat het ook moest worden, in een oude zeepfabriek stond. Ik zie nog Thijs op zijn knieën om 'het ding' heenlopen om te kijken of hij er iets herkenbaars in kon vinden. Hij deed het met zo'n ernstig gezicht dat ik, tot hilariteit van het bestuur, spontaan in lachen uitbarstte. Van zulke kunst hadden we geen verstand".

Wim van Doorschodt ontwierp een gesloten, abstracte groeivorm die rust op de rand van een fontein, die bestaat uit een rond betonnen waterbekken met daaromheen een ring op twee niveaus. Van Doorschodt was gefascineerd door groeivormen en etaleert in deze sculptuur zijn voorkeur voor eenvoud en vereenvoudiging. Is het een vogel, een vis of misschien een varken. De kunstenaar laat dat aan de verbeelding van de beschouwer zelf over. De groeivorm is gegoten van beton. Door de invloed van weer en wind is het lichte, witte marmerbeton in de loop der jaren grijs verkleurd. De wisselwerking met de elementen heeft de organische uitstraling van het object versterkt.

In het kader van het Leaderproject 'De Etalage van Ens' werd in de zomer van 2012 het dorpsplein aan de Baan heringericht. Al sinds 2008 werd er over de renovatie gesproken. Het langst duurde de onderhandelingen over de Europese subsidie van 250.000 euro. De gemeente stelde als cofinanciering hetzelfde bedrag beschikbaar. Het ontwerp voor de renovatie is getekend door landschapsarchitect Jan van Kleef van KuiperCompagnons, dat geïnspireerd is op de ontstaansgeschiedenis en de huidige status van Ens, namelijk als bloemendorp. Flower Power' was één van de twee ontwerpen, die in samenwerking met de gemeente aan de inwoners werden voorgelegd. Om in aanmerking te komen voor de Europese subsidie was het een eis dat er werkzaamheden door het dorp zelf uitgevoerd zouden worden. Eén van de werkzaamheden was het renoveren van de fontein. Deze is door vrijwilligers schoongespoten, het beton is bijgewerkt en het bassin blauw geschilderd. 

Met dank aan Kees Koulil voor het toezenden van informatie.

Kunstenaar

Willem C. Doorschodt is op 5 augustus 1938 in Amsterdam geboren, terwijl andere bronnen Den Haag vermelden. Tegenwoordig is hij beter bekend als Wim van Doorschodt. (Van) Doorschodt heeft in verschillende steden sculpturale sporen nagelaten. Zijn beelden zijn uitgevoerd in steen of beton. (Van) Doorschodt was beeldhouwer in hart en nieren. Hij werd gefascineerd door zaadbollen, kalebassen, pompoenen, bloembollen en andere groeivormen. In zijn abstracte vormentaal etaleerde hij een duidelijke voorkeur voor gesloten vormen, eenvoud en vereenvoudiging. Daarnaast speelden gevoelsmatige aspecten een belangrijke rol. Zijn beelden nodigen uit tot aanraken.

In 1965 deed de toen nog Wim Doorschodt mee aan een groepsexpositie die in 't Voorhuys in Emmeloord gehouden werd. In september 1968 vertrok hij voor een jaar naar Zweden om een grote expositie voor te bereiden die in het voorjaar van 1969 in Kalmar gehouden werd.

Na 13 jaar als beeldhouwer in Giethoorn werkzaam geweest te zijn besloot (Van) Doorschodt zich te gaan toeleggen op het ontwerpen en maken van sieraden. Wim van Doorschodt runde jarenlang een galerie in Zwolle. Na zijn scheiding woonde en werkte Van Doorschodt in het voormalig Lloyd Hotel op het Lloyd-complex aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam. In juni 2008 overleed Wim van Doorschodt op 70-jarige leeftijd.

In Zwolle vind je de kunstwerken "Mythe" (1966), "Lente" (1973) en "Groeivorm" (1978) die hij voor de stad maakte. In Flevoland staan de kunstwerken "Onderduikersbank" (1967) en "Stam" (1982) in Emmeloord en in Ens, "Fontein" (1971). Het kunstwerk "Lente" is in opdracht van de gemeente Zwolle gemaakt in het kader van de toenmalige BKR, een sociale regeling in Nederland, waardoor kunstenaars tussen 1956 en 1987 in ruil voor hun diensten of kunstwerken een inkomen konden krijgen.