Zwartewater

Zwartewater
Zwartewater Zwartewater Zwartewater Zwartewater

Plaats: Ens

Locatie: E.P. Seidelstraat / Misthoorn

Kunstenaar: Jeannette Nijhuis

Materiaal: serpentijn

Jaar: 2000


Beschrijving:

In 1999 is met behulp van het LEADER II project, een subsidie van de Europese Unie, op initiatief van de Vereniging Dorpsbelang een wandelpad in Ens gerealiseerd. LEADER staat voor de afkorting "Liaison Actiona de Developpement de L'Economie Rurale" wat het verbinden van activiteiten voor de ontwikkeling van de plattelandseconomie betekent. Aan 4 plaatselijke kunstenaars werd gevraagd om kunstwerken te maken die langs de 4,5 kilometer lange culturele, educatieve, sportieve en recreatieve wandeling geplaatst konden worden. De 11 kunstwerken zijn op 11 november 2000 onhuld door de toenmalige wethouder mevrouw Tineke Bij de Vaate en erelid van Dorpsbelang Ens, de heer Piet Baars. Jeannette Nijhuis was één van de kunstenaars die door Dorpsbelang benaderd werd.

Op de hoek van de E.P. Seidelstraat en de Misthoorn staat het kunstwerk “Zwartewater” dat uit één blok serpentijn gehouwen is. Jeannette Nijhuis maakte het kunstwerk door stukken materiaal te verwijderen waardoor er een ruimtelijk beeld is ontstaan. Het kunstwerk is massief en heeft een gesloten vorm. Uit het Zwartewater, een rivier die voor de inpoldering hier niet ver vandaan in de Zuiderzee uitmondde, verheft zich een menselijk figuur. Nijhuis heeft goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn bij het werken in steen. De buitenkant, de huid, is op een heel speciale manier afgewerkt. Met een beeldhouwersbeitel heeft zij er groeven in gemaakt. Zo kan je zien welke kant zij opgehakt heeft. De menselijke figuur is gepolijst waardoor het een contrast vormt met de rest van het beeld. De grens tussen figuratief en abstract is in deze sculptuur moeilijk te bepalen. De kunstenares heeft de voorstelling zover losgelaten dat het bijna abstract geworden is. Het kunstwerk vertoont grote gelijkenis met de sculptuur 'Solitude' die op de hoek van de Tuinrand en de G.J. Gillotstraat staat.

Veel straten in Ens zijn op initiatief van de afgevaardigde van het district Ens in de straatnamencommissie in 1950 genoemd naar belangrijke personen op Schokland. De Vollenhovense familie Seidel heeft Schokland drie generaties lang in overheidsfuncties en vooral op waterstaatkundig gebied uitnemende diensten bewezen. De in 1728 in het Duitse stadje Herborn geboren Eberhard Philip Seidel was in de Franse tijd opzichter van paal- en dijkwerken van de Waterstaat en bracht in 1789 Schokland voor het eerst in kaart. In 1793 werd hij tot Schout van Ens benoemd. Toen stadhouder Willem V omstreeks half januari 1795 de Republiek verliet, was dat het sein voor vele zogenaamde ‘patriotten’ om de bestuursmacht over te nemen. Op 2 maart 1795 ontving het nieuwe Overijsselse bestuur het bericht van de nieuw benoemde gemeentesecretaris Willem Gerresen Bruyn, dat 'De Provisionele Representanten van het Volk te Ens' op het eiland Schokland een vrijheidsboom hadden geplant en de vlag hadden gehesen en de schout hadden afgezet. Seidel weigerde de protocollen en stukken af te geven en schreef in een brief aan het provinciaal bestuur dat Schokland volkomen regeringloos was. Toen er onderzoek werd ingesteld bleek dat de patriotten regering van Schokland uit vissen was en werd Seidel weer als schout aangesteld. Hij bleef deze functie uitoefenen tot aan zijn pensioen op 5 april 1804. In 1806 werd Seidel aangesteld als 'Maire'. In 1811, Seidel was toen 83 jaar, ging hij echt met pensioen. Op 28 maart 1811 ontstond de gemeente Schokland en werd Lucas Seidel (1760-1827), die evenals zijn vader Eberhard Philip Seidel waterstaatsopzichter was, tot burgemeester benoemd. Op 20 mei 1811 nam hij echter alweer ontslag. Van 1818 tot aan zijn dood op 16 januari 1827 was hij schout-burgemeester op Schokland. Zijn zoon Casimier Frederik was ook opzichter bij Waterstaat en tussen 1843 en 1849 had hij de leiding over de calicotweverijen op Schokland.

Kunstenaar

Jeannette Nijhuis heeft de Pabo aan de Hogeschool Meppel doorlopen. Vervolgens heeft ze een 2e graads opleiding voor docent tekenen en schilderen gevolgd aan Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Jeannette is als leerkracht werkzaam in het basisonderwijs. Daarnaast is zij sinds 1993 actief als beeldend kunstenaar. In 2009 heeft ze haar woonplaats Ens verruilt voor Wetering een plaatsje in de Overijsselse Weerribben.