Zwartewater

Zwartewater
Zwartewater Zwartewater Zwartewater Zwartewater

Plaats: Ens

Locatie: E.P. Seidelstraat / Misthoorn

Kunstenaar: Jeannette Nijhuis

Materiaal: serpentijn

Jaar: 2000

Beschrijving:

In 1999 is met behulp van het LEADER II project, een subsidie van de Europese Unie, op initiatief van de Vereniging Dorpsbelang een wandelpad in Ens gerealiseerd. LEADER staat voor de afkorting "Liaison Actiona de Developpement de L'Economie Rurale" wat het verbinden van activiteiten voor de ontwikkeling van de plattelandseconomie betekent. Aan 4 plaatselijke kunstenaars werd gevraagd om kunstwerken te maken die langs de 4,5 kilometer lange culturele, educatieve, sportieve en recreatieve wandeling geplaatst konden worden. De 11 kunstwerken zijn in november 2000 onhuld door de toenmalige wethouder mevrouw Tineke Bij de Vaate en erelid van Dorpsbelang Ens, de heer Piet Baars. Jeannette Nijhuis was één van de kunstenaars die door Dorpsbelang benaderd werd.

Op de hoek van de E.P. Seidelstraat en de Misthoorn staat het kunstwerk “Zwartewater” dat uit één blok serpentijn gehouwen is. Jeannette Nijhuis maakte het kunstwerk door stukken materiaal te verwijderen waardoor er een ruimtelijk beeld is ontstaan. Het kunstwerk is massief en heeft een gesloten vorm. Uit het Zwartewater, een rivier die voor de inpoldering hier niet ver vandaan in de Zuiderzee uitmondde, verheft zich een menselijk figuur. Nijhuis heeft goed gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn bij het werken in steen. De buitenkant, de huid, is op een heel speciale manier afgewerkt. Met een beeldhouwersbeitel heeft zij er groeven in gemaakt. Zo kan je zien welke kant zij opgehakt heeft. De menselijke figuur is gepolijst waardoor het een contrast vormt met de rest van het beeld. De grens tussen figuratief en abstract is in deze sculptuur moeilijk te bepalen. De kunstenares heeft de voorstelling zover losgelaten dat het bijna abstract geworden is. Het kunstwerk vertoont grote gelijkenis met de sculptuur 'Solitude' die op de hoek van de Tuinrand en de G.J. Gillotstraat staat.

Veel straten in Ens zijn vernoemd naar belangrijke personen op Schokland. De in Duitsland geboren Eberhard Philip Seidel was in de Franse tijd opzichter van paal- en dijkwerken van de Waterstaat en brengt in 1789 Schokland voor het eerst in kaart. Van 1793 - 1804 is hij schout van Ens en van 1806 - 1811 waarschijnlijk burgemeester van Ens. Op 28 maart 1811 ontstond de gemeente Schokland en werd Lucas Seidel, zoon van Eberhard Philip Seidel, tot eerste burgemeester benoemd. Op 20 mei 1811 nam hij echter alweer ontslag.

Kunstenaar

Jeannette Nijhuis heeft de Pabo aan de Hogeschool Meppel doorlopen. Vervolgens heeft ze een 2e graads opleiding voor docent tekenen en schilderen gevolgd aan Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Jeannette is als leerkracht werkzaam in het basisonderwijs. Daarnaast is zij sinds 1993 actief als beeldend kunstenaar. In 2009 heeft ze haar woonplaats Ens verruilt voor Wetering een plaatsje in de Overijsselse Weerribben.

Laatste Update vrijdag, 08 juni 2018