Welkom op de zeebodem

Welkom op de zeebodem
Welkom op de zeebodem Welkom op de zeebodem Welkom op de zeebodem Welkom op de zeebodem Welkom op de zeebodem Welkom op de zeebodem Welkom op de zeebodem

Plaats: Ens

Locatie: Kamperweg

Kunstenaar: Rien Happel

Materiaal: staal

Jaar: 1961


Beschrijving:

Op 29 mei 1961 werd op de ledenvergadering van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) een maquette getoond van een 'welkomstmonument' dat bij Ramspol geplaatst zou worden. Op 20 december 1961 werd het 'monument' aan de voet van de afrit van de Ramspolbrug op een betonnen sokkel geplaatst. Het gezichtsbepalend object is in opdracht van de VVV Noordoostpolder ontworpen door graficus Rien Happel en van staal vervaardigd door machinefabriek Van Boom & Co. uit Emmeloord. Bron: De Noordoostpolder 20 en 29 december 1961. 
 
'Welkom op de zeebodem' herinnert bezoekers van de Noordoostpolder aan de ontstaansgeschiedenis van de polder. De binnenrijdende automobilist ziet in een oogopslag dat hij/zij op bijzondere grond rijdt. Happel liet zich inspireren door het V-teken, de V van Victory het symbool voor overwinning. De V heeft twee ongelijke benen omdat het symbool is afgeleid van het handgebaar waarbij men de wijsvinger en middelvinger tegelijk opsteekt in een V-vorm, terwijl de andere vingers worden gebogen. In het object doorsnijden 2 zandkleurige metalen V's, die met een kleine tussenruimte achter elkaar geplaatst zijn en naar boven naar elkaar toelopen, twee blauwe golven die refereren aan de Zuiderzee. Het bijna 4 m hoge object verwijst naar het feit dat de Noordoostpolder door drooglegging teruggewonnen is op de zee. Op de V-vorm staat de tekst 'WELKOM OP DE ZEEBODEM'. Het uiterlijk is in de loop der jaren veranderd. Op zwart-wit foto's van de plaatsing van het bord is te zien dat de typografie en de kleurstelling in 1961 anders was. Donkere letters op een lichte achtergrond. 'WELKOM' was in bovenkast letters (hoofdletters) uitgevoerd en 'op de zeebodem' in onderkast- oftewel kleine letters. De V was donker gekleurd. Tijdens de jaarwisseling 1966-1967 haalden enige 'oudejaarsslepers' uit Marknesse 'Welkom op de zeebodem' van zijn voetstuk bij Ramspol en plaatsten het object tegen de N.H. kerk in hun dorp. Op een foto in de krant van 4 januari 1967 is te zien dat de typografie toen al aangepast was. 'WELKOM OP DE ZEEBODEM' was met witte hoofdletters geschreven, de V had een lichte kleur.

In juli 1981 schonk een inwoner van Noordoostpolder, die anoniem wenste te blijven, ƒ 5000,- aan het A.D. van Eckfonds om het object, dat iedereen die de Noordoostpolder bij Ramspol betreedt een 'Welkom op de zeebodem" toeroept, op te knappen. De gever genoot van het wonen in de polder maar ergerde zich aan het uiterlijk van het object. Begin november 1981 gaf het A.D. van Eckfonds aan dat ondanks de gulle gift het fonds geen kans zag om 'Welkom op de zeebodem' voor dat bedrag op te knappen. Het Van Eckfonds zat danig met het object in de maag omdat het fonds sinds 1974 al ƒ 4300,- in herstel- en aanpassingswerkzaamheden had gestopt. Er gingen binnen het bestuur stemmen op om het te slopen. Naar aanleiding van een artikel in De Noordoostpolder kwamen bij de krant verschillende reacties binnen. Het bleek dat 'Welkom op de zeebodem' in de loop der tijd een symbool geworden was, niet alleen voor de toeristen die bij Ramspol de polder binnen kwamen maar ook voor de eigen inwoners. De bevolking wilde het 'monument' graag behouden. De VVV-Noordoostpolder gaf aan de rechtmatige eigenaar van het werk te zijn. De anonieme gever had inmiddels laten weten het eventueel niet te zullen laten bij het reeds geschonken bedrag. Ook bleek dat het A.D. van Eckfonds bereid was zelf financieel een steentje bij te dragen. Besloten werd dat het kunstwerk vernieuwd zou worden, maar in dezelfde vorm terug moest komen. 

Bij de aanleg van de nieuwe Ramspolbrug moest het object plaatsmaken voor het kunstwerk 'Polderhuisje' van het kunstenaarsduo Bolink en Koopman, wat breeduit in de pers werd uitgemeten. Carnavalsvereniging 'De Zotte Leeuwkes' uit Kraggenburg vatte de berichten in de media over herplaatsing van het object naar klaverblad Ens letterlijk op. In de oudejaarsnacht van 2010-2011 verplaatste zij 'Welkom op de Zeebodem' naar de nieuwe rotonde in de Zuiderringweg bij Ens, die omgeven wordt door klaverblad in de berm. De ludieke actie kon cultuurwethouder Wouter Ruifrok wel waarderen. 'Welkom op de zeebodem' is geen kunstwerk en ook geen monument. Toch heeft het object monumentale waarde waarom het behoudenswaardig werd geacht. Opdat het object niet aan de tand des tijds ten onder zou gaan heeft de gemeente Noordoostpolder gezorgd voor het benodigde materiaal voor renovatie. De carnavalsverenigingen van Kraggenburg en Ens hebben de manuren geleverd en het object gezamenlijk gezandstraald, in de verf gezet en de doorgeroeste golven door nieuwe vervangen.
 
Op 11-11-'11 om 11.11 uur, het begin van het carnavalsseizoen, onthulden 'De Kleiduikers' en 'De Zotte Leeuwkes' samen met wethouder Wouter Ruifrok 'Welkom op de zeebodem' aan de Kamperweg nabij het nieuwe halve klaverblad in de N50. Bij de onthulling waren ook vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en de Provincie aanwezig. In de nieuwe opstelling is het object zo geplaatst dat alleen automobilisten die uit de richting Ens komen de boodschap kunnen lezen. Automobilisten die vanuit andere richtingen naderen kijken tegen de achterkant aan.