Wapenschild

Wapenschild
Wapenschild Wapenschild

Plaats: Ens

Locatie: Baan

Kunstenaar:

Materiaal: beton

Jaar: 1993

Beschrijving:

In het oorkondenboek 'Gelre en Zutphen' uit 793 wordt de naam 'Enedseae', wat later Ens wordt, voor het eerst genoemd. In de oorkonde staat dat Liudger, zoon van Hredger, zijn vriend en priester Liudger ontgonnen bouwgrond schenkt in het gebied dat begrends wordt door Suifterbant, Enedseae en Berisli. Bron: Onbekend, maar niet onbemind: Terpen en terpenonderzoek in de Noordoostpolder. Ter gelegenheid van het 1200-jarig bestaan van de naam Ens heeft de Vereniging Dorpsbelang Ens in 1993 een muurtje met het wapen van Ens aan de Baan geplaatst. Het wapen dat het dorp voert is eigenlijk het wapen van het vroegere Ens, dat op het zuidelijk deel van het voormalige eiland Schokland lag en tot 1811 onder het drostambt IJsselmuiden viel. Een drostambt was een bestuursstructuur uit het Ancien Régime. Uit manuscripten uit 1695 blijkt dat Ens destijds al een eigen wapen voerde dat ontleend is aan het blazoen van het geslacht van Isselmunden dat zijn naam aan de plaats IJsselmuiden ontleende en daar vermoedelijk zijn stamhuis bezeten heeft.

De vorm van het schild dateert uit de eerste helft van de 16e eeuw. Het schild is rood met daaroverheen een verlaagde keper in wit, vergezeld van drie merletten in wit, twee in het schildhoofd en één in de schildpunt. De merletten komen al in de vroegste tijd van de heraldiek of te wel wapenkunde voor en zijn en profil afgebeeld. In de heraldiek hebben de meeste kleuren een andere naam. De kleur rood wordt 'keel' genoemd en symboliseert moed en opoffering. Zilver of wit wordt 'argent' genoemd en staat voor trouw. 
 
Bij de nieuwbouw aan de Baan 52 t/m 76 is in 2014 aan weerszijde van de voordeuren een in beton gegoten reliëf geplaatst met het wapen van Ens. Ook op de muur van restaurant 'Het wapen van Ens' en op de zijkant van de Social Sofa is het wapenschild terug te vinden.

Laatste Update maandag, 22 januari 2018