Wapenschild

Wapenschild
Wapenschild Wapenschild

Plaats: Ens

Locatie: Baan

Kunstenaar:

Materiaal: beton

Jaar: 1993


Beschrijving:

In het oorkondenboek 'Gelre en Zutphen' uit 793 wordt de naam 'Enedseae', wat later Ens wordt, voor het eerst genoemd. In de oorkonde staat dat Liudger, zoon van Hredger, zijn vriend en priester Liudger (de Friese zendeling) ontgonnen bouwgrond schenkt in het gebied dat begrensd wordt door Suifterbant, Enedseae en Berisli. Bron: Onbekend, maar niet onbemind: Terpen en terpenonderzoek in de Noordoostpolder. Aan het eind van de 8e eeuw stichtte de missionaris Liudger (742-809) de Abdij van het Duitse Werden. Om van dit klooster een centrum van beschaving en geleerdheid te maken, gaf hij al zijn bezittingen aan het klooster. De nederzetting Ens op Schokland komt voor op een kaart uit 793 die aangetroffen werd in het klooster van Werden. Monniken van het klooster zijn dat jaar op missiereis naar het gehucht Enedsae (Eendenzee) geweest. 
 
Het wapen dat het dorp voert is het wapen van het vroegere Ens, dat op het zuidelijk deel van het voormalige eiland Schokland lag en tot 1811 onder het drostambt IJsselmuiden viel, een bestuursstructuur uit het Ancien Régime. Uit manuscripten uit 1695 blijkt dat Ens destijds al een eigen wapen voerde dat ontleend is aan het blazoen van het geslacht van Isselmunden dat zijn naam aan de plaats IJsselmuiden ontleende en daar vermoedelijk zijn stamhuis bezeten heeft. De vorm van het schild dateert uit de eerste helft van de 16e eeuw. Het schild is rood met daaroverheen een verlaagde keper in wit, vergezeld van drie merletten in wit, twee in het schildhoofd en één in de schildpunt. De merletten komen al in de vroegste tijd van de heraldiek of te wel wapenkunde voor en zijn en profil afgebeeld. In de heraldiek hebben de meeste kleuren een andere naam. De kleur rood wordt 'keel' genoemd en symboliseert moed en opoffering. Zilver of wit wordt 'argent' genoemd en staat voor trouw. 

In het weekend van 25-26 september 1993 vierde het dorp Ens het 1200-jarig bestaan van de naam Ens. Op zaterdag 25 september werd op initiatief van de Vereniging Dorpsbelang Ens, het in beton gegoten dorpswapen in en muurtje aan de Baan ingemetseld. Tot dat weekend droeg Ens een zelfbedacht wapen waarop een zwijn was afgebeeld. Het oude wapen werd 25 september symbolisch afgevoerd. De dorpelingen hebben 'hun' varken die avond tijdens een gezamenlijke maaltijd opgegeten. 

Bij de nieuwbouw aan de Baan 52 t/m 76 is in 2014 aan weerszijde van de voordeuren een in beton gegoten reliëf geplaatst met het wapen van Ens. Ook op de muur van restaurant 'Het wapen van Ens' en op de zijkant van de Social Sofa is het wapenschild terug te vinden.