Maria Onbevlekte Ontvangenis

Maria Onbevlekte Ontvangenis
Maria Onbevlekte Ontvangenis Maria Onbevlekte Ontvangenis Maria Onbevlekte Ontvangenis Maria Onbevlekte Ontvangenis Maria Onbevlekte Ontvangenis

Plaats: Marknesse

Locatie: Kampweg

Kunstenaar: onbekend

Materiaal: gietsteen

Jaar: 2010


Beschrijving:

In de tuin van de Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee Kerk staat op een gemetselde sokkel een Mariabeeld dat afkomstig is uit Polen. Het beeld van 'Maria Onbevlekte Ontvangenis' werd op 15 augustus 2010, de dag waarop katholieken Maria Tenhemelopneming vieren, ingezegend door pastor Marita Fennema. Het Mariabeeld werd meegebracht door Nel Koomen uit Ens, die Polen in 2010 voor de 100e keer bezocht. De Madonna is mede geplaatst voor de vele Polen die in de Noordoostpolder werken en elke tweede zondag van de maand de Poolse Eucharistieviering onder leiding van pastoor Jozef Okonek in de kerk in Marknesse bezoeken. Bron: Sluispunt nr. 24, 18 augustus 2010.

De Heilige Maagd Maria heeft een belangrijke rol in de Rooms-Katholieke kerk. Het kerkelijk dogma van de onbevlekte ontvangenis werd door paus Pius IX in zijn bul Ineffabilis Deus in 1854 afgekondigd. Onbevlekt ontvangen wil zeggen dat Maria vrij was van de erfzonde, toen zij in de schoot van haar moeder Anna ontvangen werd. Ook Jezus, de vrucht van Maria's schoot, is zonder erfzonde geboren. 'Maria Onbevlekte Ontvangenis' is ten voeten uit afgebeeld. Zij draagt een wijde mantel en een sluier die over haar schouders naar beneden hangt. Maria heeft de armen neerwaarts gespreid en haar handen geopend. Daardoor valt haar mantel open en is haar wijde gewaad zichtbaar, dat om haar middel bijeengehouden wordt door een lint dat middenvoor gestrikt is. Maria staat met half geloken  ogen op de wereldbol en rust op haar rechterbeen, dat zij iets naar voren heeft geplaatst. Met haar rechtervoet vertrapt zij een kronkelende slang. Het is de slang van het aardse paradijs, die binnen de christelijke kunst geldt als een symbool van het kwaad. Als moeder van Christus heeft Maria dit kwaad overwonnen. De slang refereert aan Maria's hoedanigheid van nieuwe Eva. De eerste Eva werd door de slang overwonnen, de nieuwe Eva overwon de slang. 

De wijze waarop Maria hier is afgebeeld leidt terug naar de Mariaverschijning aan de kloosterzuster Catherina Labourné (1806-1876) in 1830. Op 19 juli, 27 november en in december 1830 verscheen de Heilige Maagd Maria aan Catherina in de kloosterkapel van de ‘Dochters van Liefde’ aan de Rue du Bac in Parijs. Tijdens één van deze visioenen hoorde zij een stem die haar zei dat ze een medaille moest maken met daarop de beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw zoals dat aan haar was getoond. De mensen die dit medaillon zouden dragen en het gebed: “O, Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen” uitspraken, zouden beschermd worden. De houding van Maria met de gespreide armen en de geopende naar boven gerichte handpalmen zorgden ervoor dat Gods genade naar de hulpvragende kon stromen.

Het Mariabeeld is gemaakt van gietsteen, een cementmortel met speciale toevoegingen dat geschikt is om snel sculpturen af te gieten. Het massieve beeld is 1,10 m hoog en weegt ongeveer 90 kg. Het beeld wordt niet gerekend tot de kunst met een grote K omdat het seriematig vervaardigd is.