Vissen

Vissen
Vissen Vissen Vissen

Plaats: Lemmer

Locatie: Schokker 4a

Kunstenaar: Arend Ypma

Materiaal: beton

Jaar: 1975


Beschrijving:

Op 29 mei 1967 sprak de gemeenteraad van Lemsterland over de bouw van twee lagere scholen en twee kleuterscholen in het uitbreidingsplan Lemstervaart, een vierklassige openbare lagere school, een vierklassige bijzondere school voor gewoon lager onderwijs, een bijzondere kleuterschool voor 47 kleuters en een eenklassige bijzondere kleuterschool. Op 21 maart 1973 werd in de woonwijk Lemstervaart door de inspecteur voor het basisonderwijs in het district Heerenveen, de heer Berend Bijlsma, op feestelijke wijze de nieuwe openbare basisschool geopend, die de naam 'De Meerpaal' kreeg. 

Op 7 augustus 1975 werd op het gazon bij 'De Meerpaal' een betonnen sculptuur geplaatst. De drie gestileerde vissen herinneren eraan dat eens op deze plek het zeewater klotsten. De woonwijk Lemstervaart is gebouwd op de voormalige Zuiderzeebodem. De vissen zijn ontworpen door Arend Ypma uit Emmeloord. De onthulling werd op 15 september 1975 verricht door vier oud-vissers, de toen 79-jarige Roelof Hoekstra, de 75-jarige, de 88-jarige Bouke Kuipers en de 82-jarige Jurjen Bootsma. Zij trokken gezamenlijk de netten van de beeldengroep, of liever gezegd, ze haalden de drie kolossale vissen uit de netten. De plek van het kunstwerk had voor de vissers meer dan een gewone betekenis, zij hadden hier immers vroeger nog gevist. 

Arend Ypma heeft in het kunstwerk een dubbele symboliek tot uitdrukking gebracht. de kunstenaar heeft de oude relatie van het voormalige vissersdorp met de zee vastgelegd, maar ook de beschuttende omgeving waarin het kind opgroeit door in de drie zwemmende vissen de vader-, moeder- en het kindfiguur uit te beelden. De vissen zijn naast elkaar geplaatst waarbij de kleinste tussen de twee grote vissen in ligt. De grootste vissen hebben een open vorm en de kleine een gesloten vorm. De vissen zijn gegoten bij IJsselmeerbeton in Lemmer die normaliter fantasieloze heipalen produceerde. De betonnen vissen wegen respectievelijk 2500, 1750 en 1000 kilo. De school dankt het kunstwerk aan de percentageregeling beeldende kunst, wat inhoudt dat een bestuur of oudercommissie van een nieuw gebouwde school 1% van de bouwkosten mag besteden aan kunst. 

Kunstenaar

Arend Ypma werd op 31 augustus 1921 geboren in Hindeloopen. Hij volgde zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool Quellinus in Amsterdam. Ypma heeft als leraar tekenen en handenarbeid gewerkt aan de Chr. Mavo's in Emmeloord en Lemmer. Op 1 juni 2008 overleed Arend Ypma op 80-jarige leeftijd in zijn woonplaats Emmeloord.