zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Almere

Locatie: Kolkplein

Kunstenaar: Caïus Spronken

Materiaal: brons

Jaar: 1993


Beschrijving:

In 1990 geeft de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (de huidige Rijkswaterstaat directie) verschillende kunstenaars opdracht een beeld te realiseren voor een permanente beeldenroute in het centrum van Almere-Stad. De Limburgse kunstenaar Caïus Spronken koos voor het klassieke motief van de mannelijke torso. De schoonheidsidealen en vormentaal uit de klassieke oudheid zijn belangrijke inspiratiebronnen voor de kunstenaar. Spronken heeft in de houding van de torso een klassiek uitgangspunt gehanteerd, de contra posto. De figuur steunt op het rechter uitgestrekte been, terwijl het andere been gebogen is. Daardoor ontstaat een lichte buiging in de vorm van een S-lijn in de wervelkolom en krijgt de figuur een wat scheve houding. In tegenstelling tot figuren die met beide benen plat op de gond staan en daardoor statisch zijn, lijken figuren in contra posto dynamischer. Sproncken heeft de torso voordat hij in brons afgegoten kon worden eerst in klei geboetseerd. En dat is nog steeds te zien. Hier is sprake van tastbaar geworden ruimtelijkheid. We spreken dan van plasticiteit.

De Torso is in 1993 op het Kolkplein bij Verzorgingstehuis De Kiekendief geplaatst.

Kunstenaar

Caïus Spronken werd geboren op 27 september 1958 in Beek (L). Als beeldhouwer is hij autodidact. Hij komt uit een kunstenaars familie, zijn vader Arthur Spronken was beeldhouwer en zijn moeder Varpu Tukanoja schilderes. Wat hij om zich heen zag, deed hij na en zo 'groeide' als vanzelf de kunstenaar. Zijn eerste bronzen beeldjes maakte hij rond zijn vijfde levensjaar. Hij was nog geen acht jaar toen hij voor het eerst exposeerde bij kunsthandel Hack in Maastricht.

Sinds 1976 is Caïus Spronken werkzaam als zelfstandig kunstenaar. Hij is een veelzijdig kunstenaar, hakte in marmer, boetseerde portretten in klei en maakte van hetzelfde materiaal reusachtige beelden, die hij in brons goot. Spronken is een beeldhouwer die geworteld is in een traditie met een sterke relatie met de klassieke beeldhouwkunst. In zijn werk is nagenoeg altijd een figuratieve component aanwezig. Zijn beelden en portretten hebben een uitstraling van de volheid van het leven en zijn ruimtelijk zeer aanwezig. Naast bronzen beelden, portretten en reliëfs maakte hij ook vaak fonteinen. Na verloop van jaren koos Spronken voor het schilderen in olieverf. Doek en verf waren gewilliger voor hem dan hamer, beitel en steen. En hij kon ontsnappen aan de wetten van de zwaartekracht. Uiteindelijk vond hij de synthese tussen de beide disciplines. Zijn beelden zijn tegenwoordig luchtiger. Het brons kreeg de kleuren uit zijn schilderspalet. Door het kleuren van zijn driedimensionaal werk schept Caius Spronken een band tussen het heden en het verleden.