De Magneet

De Magneet

Plaats: Almere Haven

Locatie: Marktgracht 65

Kunstenaar: Woody van Amen

Materiaal: metaal

Jaar: 1980


Beschrijving:

De eerste spade voor rijksscholengemeenschap 'De Meergronden' ging in 1977 de grond in. In augustus 1978 startte de eerste middelbare school in Almere met een paar brugklassen. Het schoolgebouw is ontworpen door architect Dick van Mourik (1921-2018) van Van Mourik Vermeulen architecten. Het gebouw had een transparante doorloop met voetpaden en fietspaden die zorgde voor verbinding tussen woonwijk, school en centrum. In het kader van de percentageregeling beeldende kunst werd in 1980 op het binnenplein van de school een kunstwerk geplaatst dat gemaakt is door Woody van Amen, de popart kunstenaar van Nederland. In 1961 vertrok Van Amen voor 2 jaar naar de Verenigde Staten. Daar maakte hij kennis met de popart. Alledaagse gebruiksvoorwerpen uit de consumptiemaatschappij werden door de Amerikaanse kunstenaars in hun werk verwerkt. Dat Woody van Amen hierdoor geïnspireerd werd is terug te zien in het kunstwerk 'de Magneet'. Het kunstwerk op het binnenplein, het hart van 'De Meergronden' refereert aan de magneet van een kompasnaald. Rondom de magneet werden op het plein doormiddel van letters van beton de windrichtingen aangegeven. Op deze windrichtingen konden mensen uit heel Almere Haven elkaar ontmoeten. De verschillende delen van de school kregen de benamingen ‘Noord/Oost/Zuid/West’. In het gebouw was dat zichtbaar door belijning op de wanden met de letter van de windrichting. Het kunst kwam tot stand in nauwe samenwerking met architect Dick van Mourik. 

Door het open karakter was het schoolgebouw erg kwetsbaar. Op 25 september 1985 werd een deel van het gebouw door brand verwoest. Drie jongeren hadden het vuur aangestoken. Na de brandstichting werd besloten om een hek te plaatsen rond de school. De ontmoetingsplek van Woody van Amen werd minder toegankelijk. In de loop der jaren is er veel aan het schoolgebouw verbouwd. De Magneet staat nog op zijn oorspronkelijke plek. De letters van de windrichtingen zijn ook nog aanwezig al is het dan verspreid over het terrein. In 2011 is het kunstwerk opgeknapt en kreeg bij die gelegenheid zijn originele kleur terug. 

Bron: Kunstambassadeurs Almere

Kunstenaar

Woody van Amen is op 26 augustus 1936 in Eindhoven geboren. Hij studeerde aan de Rotterdamse Academie waar hij les kreeg van Louis van Roode. In 1959 maakte hij de 'langste schilderijen ter wereld', door orgelboeken abstract te beschilderen. Met 200 dollar op zak vertrok Van Amen in 1961 met de boot vanuit Rotterdam naar New York. Daar ontmoette hij jazzdichter Ted Jones en de pioniers van de popart Andy Warhol en Robert Rauschenberg. Terug in Rotterdam produceerde hij in zijn Kralingse atelier een eindeloze stroom op popart gebaseerde werken, maar hij reageerde niet op de consumptiemaatschappij. Hij zocht vooral krachtige tekens. Dat konden bedrijfslogo's zijn, de Matterhornberg of boeddha. Vanaf de jaren zeventig maakte hij reizen naar Zuidoost-Azië. Sindsdien verwerkt hij in zijn schilderijen beeldelementen, die hem tijdens reizen in het buitenland opvallen en is een oriëntaalse invloed in zijn werk zichtbaar. Hij verrijkte zijn beeldtaal met religieuze symbolen en decoratieve patronen, waarin de neonlijnen een meer spirituele rol kregen, van reclame naar christelijk aureool naar geestelijke verlichting. Uiteindelijk ontwierp hij zijn eigen symbool: de taxat, een dubbelkruis. Het was de vlag van het zelfverzonnen Taxanië, zei hij, maar uiteindelijk ging het hem vooral om de verering van een abstract teken. Woody van Amen vermengt in zijn werk diverse technieken en maakt zowel schilderijen, beelden, tekeningen, foto’s en collages. Zijn schilderwerk en objecten zijn figuratief en herkenbaar. Vanaf 1970 was Woody van Amen docent aan de Rotterdamse Academie.