zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Almere

Locatie: Carillonstraat

Kunstenaar: Ben Raaijman

Materiaal: granito

Jaar: 1993


Beschrijving:

Op de kopse gevel van een appartementen complex aan de Carillonstraat prijkt een granito muurreliëf van de kunstenaar Ben Raaijman. Het kunstwerk is in opdracht van Woningbouwvereniging Goede Stede ontworpen. De opdracht was als volgt omschreven: "De evenwichtige opbouw van de gevel, gevormd door balkons aan de linkerzijde en een brandtrap aan de rechterzijde vormt een goede basis voor een subtiele kunsttoepassing; een eenvoudig element dat in kleur en afmeting als zelfstandig object een eenheid vormt met het kader van de gevel. Het kunstwerk moet degelijk en liefst onbereikbaar voor derden, aan de kalkzandsteen gevel, bevestigd worden. Het mag geen geluid of trillingen veroorzaken en het zal in uitvoering onderhoudsarm moeten zijn. Bij oplevering van het definitieve ontwerp zal een onderhoudsplan inclusief technische gegevens van leveranciers / aannemers worden gevraagd."

Ben Raaijman wordt gefascineerd door cijfers die hij omschrijft als 'zeer fundamentele dingen'. Het zijn de meest zuivere tekens waaraan je eenheden als afstand, gewicht of duur kan afmeten. Op de buitenmuur van de flat heeft Raaijman een getallenreeks geplaatst. De cijfers steken voor de gevel uit en zijn volgens een vast patroon aangebracht, in rijtjes boven en naast elkaar. Door de herhaling van de vormen wordt niet alleen de grafische uitstraling versterkt, maar ook het ritmisch karakter. Is het niet de systematiek die achter de rangschikking van de cijfers schuil gaat, dan is het wel het spel van licht en schaduw dat de geest van de beschouwer prikkelt. Een schijnbaar functieloos ornament, typerend voor het werk van de kunstenaar. Raaijman is ervan overtuigd dat kunst(toepassingen) in de openbare ruimte het openbare leven een duidelijke impuls geven.

Kunstenaar

Ben Raaijman is in 1959 geboren en studeerde van 1981-1985 aan de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede. Na zijn opleiding vestigde Raaijman zich als zelfstandig beeldend kunstenaar. Raaijman is o.a. de bedenker van vele landschappelijke projecten zoals “Waakzaam” in het Westfriese Kolhorn, de taluds van het aquaduct bij de Friese Jeltesleat, het kunstproject Landijs in Zijpe en het Rembrandt Pleintheater voor het Rembrandt College in Veenendaal.