Present

Present
Present Present Present Present Present Present Present

Plaats: Almere

Locatie: Koningin Beatrixpark

Kunstenaar: Jerome Symons

Materiaal: muschelkalkzandsteen

Jaar: 1990


Beschrijving:

In het Koningin Beatrixpark staat, een beetje afgelegen, een kunstwerk van de Arnhemse kunstenaar Jerome Symons. Het is het kleinste kunstwerk in het park. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw gebruikte de Dienst kunstzaken van de gemeente Almere herhaaldelijk het begrip genius loci in haar opdrachtenformulering. In 1987 werd Symons uitgenodigd om een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk in het park. De opdracht was alsvolgt omschreven: "Op dit snijpunt van bebouwing en park, of in andere termen cultuur en natuur, kan een kunstwerk geplaatst worden dat zowel reageert op de formele eigenschappen (de stedenbouwkundige as) van plaats als de plaats oplaadt met een gefingeerde mythische betekenis". Het ontwerp dat Symons maakte werd goedgekeurd en per onderstaande brief werden afspraken gemaakt over de aankoop van het kunstwerk. 

Geachte heer Sijmons,
Naar aanleiding van een advies van de commissie beeldende kunstopdrachten Almere, d.d. 10 november 1989, kunnen wij u meedelen dat wij tot aankoop van het beeld onder de titel PRESENT zullen overgaan.
De sculptuur bestaat uit een stapeling van drie stenen driehoeken van muschelkalksteen. Op een verticale, vlakke kant van de bovenste driehoek zijn in bas-relief de letters PRESENT aangebracht. Het lettertype is ontleend aan de inscripties in de "Zuil van Hadrianus". De letters zijn beschilderd met een weerbestendige vergulde grondlak. Het gewicht is 500 kg. De hoogte 1,10 m.
Bij de afdeling bouw- en woningtoezicht wordt door de directie kunstzaken aan de hand van uw gegevens omtrent een juiste verankering advies ingewonnen omtrent de fundering.
U bent verantwoordelijk voor een uitvoering welke in technisch/bouwkundige zin deugdelijk dient te zijn. Met betrekking tot de plaats in het Beatrixpark heeft reeds overleg plaatsgevonden tussen u, de landschapsarchitect van de gemeente en de directie kunstzaken.
De totale kosten van het kunstwerk, inclusief fundering, transport, verankering en plaatsing zullen niet meer bedragen dan f 17.000,-- (inclusief).

Jerome Symons laat met dit kunstwerk zijn interpretatie van de term genius loci zien. De beeldhouwer heeft de sculptuur gehouwen uit blauwgrijs tot grijsbeige gekleurde brokken muschelkalkzandsteen. Het kunstwerk bestaat uit een stapeling van twee organische vormen en een geometrische vorm. In de bovenste steen is het woord PRESENT uitgehouwen. De betekenissen van het woord zijn fascinerend: het aanwezig zijn op een plaats, de tegenwoordigheid van tijd en een geschenk. Symons zegt: “Mijn werk beeldt het hier en nu uit. Het laat aan de beschouwer over wat je er precies bij moet denken”. Het kunstwerk werd in 1990 in het Beatrixpark geplaatst. 

In Emmeloord staat het kunstwerk 'Zoutstrooier' dat Jerome Symons in 1992 in opdracht van de provincie Flevoland heeft gemaakt. 

Bron: digitaalerfgoed.almere.nl

Kunstenaar

Jerome Henricus Wilhelmus (Jerome) Symons werd op 27 september 1949 in Nijmegen geboren. Van 1971 tot 1974 volgde hij zijn opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Na deze opleiding volgde hij in Utrecht nog een jaar een traditionele vakopleiding steenhouwen.

Symons maakt sculpturen, video-installaties en ruimtelijke ontwerpen. Recentelijke sculpturen en installaties van hem zijn over de gehele wereld te vinden. Zo bestaat zijn project, ‘Short Story’ (Garderen, juni 2007), uit een bushokje in American Diner stijl met een jukebox die korte verhalen afspeelt. In andere beelden gebruikt hij materialen als aluminium, staal, glas en brons. De beelden zijn veelal opgebouwd uit verschillende delen die een zelfstandige indruk maken, maar bij elkaar gevoegd, elkaars noodzakelijke aanvulling blijken. Maar zijn liefde voor natuursteen zoals graniet, Anröchter Dolomit uit Duitsland en marmer, het materiaal waarmee hij als beeldhouwer is begonnen, is hij altijd trouw gebleven. In Arnhem staan verschillende monumentale werken van Symons. Aan de zuidkant van de John Frostbrug, aan de Visserslaan in Malburgen-Oost en in het Openluchtmuseum monument voor de evacuatie van Arnhem in 1944, zijn allereerste opdracht (1984). Ook voor tal van andere steden heeft hij beelden gemaakt, zoals het mensenrechtenmonument in Zaanstad, een beeldengroep bij het theater in Den Helder en een groot werk bij het gemeentehuis in Den Burg op Texel. In 2010 werd in Bergen op Zoom het kunstwerk 'Deel dit Moment' geplaatst, twee 2,5 m hoge letters van graniet, die samen NU vormen. In de twee letters zijn 48 ronde schijven van verschillende steensoorten verwerkt, afkomstig uit de herkomstlanden van de bevolkingsgroepen in Bergen op Zoom. In de Provincie Flevoland staan kunstwerken van Jerome Symons in Almere en Emmeloord.

Symons was van 1989 tot 1995 docent beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in 's Hertogenbosch.