Das Doppelhaus

Das Doppelhaus

Plaats: Almere

Locatie: Muiderweg 10

Kunstenaar: Kazuo Katase

Materiaal: beton, glas, hout, kunststof

Jaar: 1987 / 1991

Beschrijving:

In de zomer van 1987 vond de tentoonstelling Beeld en Land '87 plaats, een 166 km lange route door Oost-Groningen en Drente. Langs de route waren werken te vinden van 28 kunstenaars. Die kunstwerken waren zoveel mogelijk 'ingepast' in het landschap en de natuur. In het rosarium van Winschoten bouwde de Japanse kunstenaar Kazuo Katase een dubbelpandig houten huisje. Het object, 'Sensucht' genaamd, werd na voltooiing door de kunstenaar bewerkt met een brander om het effect van een afgebrand pandje te krijgen. Een handeling die Katase van symbolische strekking noemde. "Onze aardse illusies en gevoelens moeten wij kwijt. Liefde, jaloezie, haat en hartstocht bepalen het bestaan. Daarom moet je gezuiverd worden. Die zuivering voltrekt zich door het vuur." In het huisje plaatste hij een dubbele urn, waaromheen hij honderden blauw geschilderde (kunst) rozen op de grond strooide. De roos, voor Katase een symbool van heftige emoties, is 'Ins Blau hinein' veranderd. De aardse strijd is gestreden. Katase zag in zijn kunstobject nadrukkelijk zen-boeddhistische aspecten, ook al woont hij sinds 1974 in Duitsland, zijn Japanse afkomst wil hij niet verloochenen.

Tijdens de tentoonstelling Beeld en Land '87 maakte de kunstenaar indruk met zijn werk 'Sensucht'. De Adviescommissie voor Beeldende Kunst (ABK) van de gemeente Almere wist het kunstwerk te verwerven en plaatste het in de binnentuin van verzorgingshuis de Kiekendief. Sommige bewoners associëerden het werk met de dood. Daarop besloot de gemeente het huisje naar een eilandje in het wandel- en recreatiegebied de Leeghwaterplas te verplaatsen. Tot ongenoegen van de wandelaars werd het kunstwerk midden op een veel gebruikt wandelpad gezet, echter zonder de Urn en de rozen. Die waren, uit voorzorg, door kunstambtenaar Kees Floren in veiligheid gebracht. Waar iedereen op deze locatie voor vreesde gebeurde, vandalen staken het kunstwerk in brand. Na een tijdje te zijn opgeslagen bij de afdeling Gemeentewerken, ziet men het donkerbruin geconserveerde hout aan voor afval, het kunstwerk is na verloop van tijd zo goed als verdwenen. In 1991 werd 'Das Doppelhaus', zoals het in Almere genoemd wordt, in overleg met kunstenaar Hazuo Katase herbouwd bij Natuur- en Milieucentrum Het Eksternest in Almere Haven. Bron: Beelden in Almere.

Kunstenaar

Kazuo Katase is in 1947 geboren in de Japanse plaatst Shizouko. Hij kreeg een opvoeding in strenge boeddhistische traditie. Hij begon zijn loopbaan als fotograaf. Zijn neiging om positief en negatief tegenover elkaar te stellen komt volgens sommige daaruit voort. Toen Kazou 27 was kwam hij naar Europa en vestigde zich in Kassel. Aan de Gesamthochschule KasseI volgde hij een studie fotografie. Katase werd in 1992 uitgenodigd voor deelname aan documenta IX en in 2002 voor documenta XI, een 5-jaarlijkse tentoonstelling van hedendaagse kunst in Kassel. In 1997 verzorgde hij het decor voor de documenta-special, het toneelstuk 'Die Legende vom armen Heinrich' van Tankred Drost, ter gelegenheid van documenta X. 

In de tijd dat Kazuo Katase zich in Duitsland vestigde was de conceptuele kunst in het westen toonaangevend. Kazuo Katase heeft de ideeën die aan deze kunstvorm richting geven op zijn eigen manier verwerkt, vanuit zen-boeddhistische uitgangspunten als verbondenheid met natuur en gerichtheid op het hiernamaals. Tegenstellingen opheffen en werkelijkheden twijfelachtig maken, dat hoort tot de ideeën van Kazuos conceptuele kunst. Daarbij gaat hij met grote discipline en met oosters raffinement te werk. Zijn werken zijn conceptueel van aard en heel divers in verschijningsvorm. Katase is een allround kunstenaar: hij schildert en tekent, hij fotografeert, maakt installaties, werkt met licht en dramatische effecten in ruimten en ontwerpt decors. Zijn sculpturen/installaties zijn in buiten en binnenruimten over de hele wereld te vinden. Katase noemt zich als kunstenaar autodidact. 

Laatste Update maandag, 06 juli 2020