KWAM

KWAM

Plaats: Almere Haven

Locatie: Hoekwierde nabij nr. 126

Kunstenaar: Anne-Marije van Duin

Materiaal: o.a. beton

Jaar: 2014


Beschrijving:

De bewoners van de Hoekwierde kregen in 2011 van de gemeente Almere toestemming om met de Stichting EZH (Experiment Zelfbeheer Hoekwierde) het wijkbeheer voor eigen rekening te nemen. De gemeente stelt een budget beschikbaar. Vrijwilligers knapten diverse dingen op en men besloot om een speciaal kunstwerk voor de wijk te maken.

Buurtbewoonster en kunstenares Anne-Marije van Duin (1976) werd gevraagd een ontwerp te maken. Zij ontwierp een kunstwerk in L-vorm dat de dijk, de Hoekwierde en het groen in de wijk verbeeldt. Het kunstwerk werd in eigen beheer gemaakt. Eind 2012 werd met vereende krachten het gat voor de fundering met de hand uitgegraven en de bewapening gelegd. Op 4 februari 2013 werd het beton gestort. Vier bewoners hebben zeventien betonnen elementen vervaardigd, die in hoogte oplopen. Het eerste element werd op 31 augustus 2013 geplaatst, waarna op 18 januari 2014 het waterelement volgde. Na 2 jaar hard werken werd op 14 mei 2014 het kunstwerk KWAM door burgemeester Annemarie Jorritsma geopend. Door een druk op de knop zette de burgemeester de pompen in werking, waardoor de waterpartijen luid borrelend tot leven kwamen. 's Avonds wordt het kunstwerk verlicht.