Langs de Eem

Langs de Eem

Plaats: Almere Buiten

Locatie: Sieradenweg

Kunstenaar: Frans van der Ven

Materiaal: RVS

Jaar: 2021


Beschrijving:

Op zaterdag 30 oktober 2021 is in het voedselbos in de Sieradenbuurt het kunstwerk ‘Langs de Eem’ door de heer Leen Verbeek, commissaris van de Koning in Flevoland en tevens voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland onthuld. Dat deed hij samen met Ferdinand Mesu, vice-voorzitter van het Prins Bernhardfonds. Leen Verbeek zei bij zijn korte toespraak dat hij het belangrijk vindt dat een buurt een identiteit heeft en dat je dit ook kunt zien. "Het Prins Bernhardfonds is geen miljonairsdochter maar we wilden hier graag aan bijdragen." Ook de Koninklijke Heidemaatschappij, het Almeers Cultuurfonds en de gemeente Almere betaalden mee. 

Het kunstwerk verwijst naar de geschiedenis van de locatie. In de prehistorie stroomde hier de rivier de Eem. Zo'n 7000-6000 jaar geleden verbleven langs de rivier mensen die leefden van jacht en visvangst. Archeologische vondsten tonen aan dat zij hun jachtkampen op de hogere zandkoppen langs de Eem bouwden. In de loop van de tijd kwam het water steeds hoger te staan en werd het minder aantrekkelijk voor mensen om er te verblijven. Juist om te onderstrepen dat dit gebied uniek is en te laten zien dat de huidige bewoners niet de eerste gebruikers zijn, wilden de initiatiefnemers van het voedselbos een kunstwerk plaatsen dat de verbinding maakt tussen vroeger en nu. Ze hebben de Almeerse kunstenaar Frans van der Ven bereid gevonden om een ontwerp te maken. 

Precies op de plek van het kunstwerk is de rivier de Eem nog in de ondergrond aanwezig. Van der Ven vertelde bij de onthulling dat hij het leuk vond om het verhaal te verbeelden. Eerst had hij bij het pad tussen de kruidenheuvels een golvende strook bedacht met vissen eronder waar kinderen overheen konden lopen, alleen zou dat teveel in de weg staan. Toen kwam de huidige plek in beeld en bedacht hij een ander kunstwerk. Het stalen oppervlak golft als de rivier. De vorm en de staken verwijzen naar de prehistorische visfuiken die in Almere gevonden zijn. Uit het water van de stromende rivier springt een roze vis met een gele kop. "Het staat op een ontmoetingsplek dus het moet zichtbaar zijn, daarom zit er kleur in de vis. Met een bankje waar je op kunt zitten. Dus je kunt nu afspreken bij de vis" aldus Van der Ven. 

kunstenaar

Frans van der Ven is in 1955 in Arnhem geboren. Na het Gymnasium van het Aartsbisschoppelijk Klein Seminarie te Apeldoorn heeft hij zijn opleiding genoten aan de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) in Enschede. Reeds van jongs af aan kon hij het niet laten om van alles met zijn handen te maken. Als kind was Van der Ven al een vervent dierenliefhebber en op de academie maakte hij zijn eerste dierportretten. Met de onthulling van zijn Kiekendief, op 9 januari 1986 door H.M. Koningin Beatrix bij de instelling van de provincie Flevoland, kreeg Frans van der Ven in één klap regionale bekendheid. Sindsdien werkt hij voornamelijk in opdracht van gemeenten, provincie en bedrijven. Sommige werken zijn ontstaan in opdrachtsituaties, andere uit pure aandrang om iets te creëren, zonder opdrachtgever. Altijd is de natuur de inspiratiebron. Specifiek hierbij is de geboeidheid van Frans van der Ven door de manier van bewegen, die eigen is aan het schepsel. Deze beweging brengt hem er soms toe een beeld te laten balanceren op de voorkant van een voet of de tip van een vleugel. Sinds 1982 woont en werkt hij in Almere.

In Epse is het Herdenkingsmonument Oxerhof van de hand van Frans van der Ven. In Amersfoort vind je het kunstwerk ‘Korenwolf, in Lelystad vind je in de hal van het Provinciehuis een bronzen ‘Kiekendief’, het symbool van de provincie Flevoland. In het genmeentehuis van Dronten en Emmeloord zijn replica's te vinden. In het Nieuw Land Erfgoedcentrum hangt een portretreliëf van zijn hand. Op Urk zijn twee kunstwerken van Van der Ven te vinden: 'Straatmozaïek' en 'Vissen'. In Almere staan de kunstwerken  'Zeven Zwaluwen', 'Fantasievogel' en 'Markers TIJDpad Zenith'. Tevens maakte Frans van der Ven voor Almere het bronzen relatiegeschenk 'De Hara'.