Tussen het Water

Tussen het Water
Tussen het Water Tussen het Water Tussen het Water Tussen het Water Tussen het Water Tussen het Water Tussen het Water Tussen het Water

Plaats: Almere

Locatie: Tussen de Vaarten

Kunstenaar: Marinus Boezem

Materiaal: natuursteen

Jaar: 2006


Beschrijving:

In 2001 werd door de gemeente Almere een kunstopdracht uitgeschreven. Marinus Boezem won de opdracht en ontwierp het kunstwerk 'Tussen het Water' bestaande uit 8 drinkfonteintjes. De bewoners van het jonge Almere drinken dagelijks, zonder het te weten, fossiel water van 2000 jaar oud. Dit bijzondere gegeven nam de kunstenaar als uitgangspunt voor het kunstwerk. Drinkfonteintjes zoals je die in de 16e eeuw in Italië kon vinden, maar ook waterbronnen die al veel eerder werden gebruikt. Op deze plekken bespraken de mensen de laatste nieuwtjes met elkaar of wisselde andere informatie uit. Elke drinkfonteintje is een meter hoge kolom van vijf bruine of grijze natuurstenen schijven, die iets verspringend opgestapeld zijn. Boezem liet er Latijnse namen van verdwenen bomen ingraveren en omlijstte elke fontein met een boomrooster. Zo zijn het monumenten geworden, die herinneren aan twee voorbije tijdperken. Ten eerste de bomen die er millennia geleden groeiden en ten tweede de Zuiderzee die door inpoldering verdwenen is.

De fonteintjes zijn vervaardigd door Natuursteenbedrijf Steenhouwerij G. van Leeuwe B.V. uit Nijmegen. Op 10 juni 2006 heeft Klaas Dijkhuis, gebiedsmanager van Almere Stad Oost, het eerste fonteintje op de speelplek aan de Raoul Duyfstraat in Tussen de Vaarten-Zuid in het bijzijn van Marinus Boezem in gebruik genomen. Daarna volgde een wandeling langs de andere drinkfonteintjes aan het Botticelliplantsoen, de Juan Grisstraat, de Silseystraat, het Malevitsjpad, de Emil Noldestraat en het Salvador Daliplantsoen.

Marinus Boezem wijst met dit kunstwerk naar de functie van een waterbron als ontmoetingsplek. Zo krijgt water, dat toch al onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van Almere, een extra betekenis.  

Kunstenaar

Marinus Lambertus (van den) Boezem werd op 28 januari 1938 in Leerdam geboren. In 1954 ging Boezem naar de Vrije Academie Artibus, in Utrecht. Na een jaar stapte hij over naar de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag waar hij tot 1956 studeerde. Van 1974-1985 was Marinus Boezem docent vormstudie aan de T.H. in Delft.

Eind jaren vijftig van de twintigste eeuw was Boezem actief als tekenaar en kunstschilder. Samen met Ger van Elk en Jan Dibbets was Boezem eind jaren zestig vertegenwoordiger van de conceptuele kunst. Alles kan kunst zijn. In 1960 stelde Boezem de Asperse polder als 'ready-made' tentoon. Met deze actie zette hij zichzelf voor het eerst neer als ‘conceptueel kunstenaar. In 1969 liet hij een piloot de naam Boezem boven de haven van Amsterdam in condensstrepen neerschrijven. Zo werd het universum even een kunstwerk, totdat de wind de letters langzaamaan wegblies. De kunst van Marinus Boezem gaat over het idee. Hij beperkt zich niet tot één materiaal of medium: de vorm komt immers voort uit het idee.

Graag werkte Boezem met bekende beelden, zoals de kathedraal. Dit is één van de terugkerende gegevens in zijn werk, dat staat voor de perfecte architectonische ruimte en het begin van de groei van de Europese cultuur. Hij gebruikte dit als podium om zijn hedendaagse ideeën gestalte te geven. Zijn bekendste werk is 'De Groene Kathedraal' uit 1987 bij Almere. In 1994 maakte Boezem op een asvaltvlakte bij de stormvloedkering in de Oosterschelde de plattegrond van de kathedraal van Reims in basaltblokken. Tussen de blokken, die het stramien volgen van de steunberen en pilaren, is de geprojecteerde gewelfstructuur zichtbaar gemaakt met witte wegenverf. 'Abri', zoals het kunstwerk heet, is een pendant (tegenhanger) van 'De Groene Kathedraal'.

Sinds 1974 woont en werkt Boezem in Middelburg.