Markers VINDplaats Zenit

Markers VINDplaats Zenit
Markers VINDplaats Zenit Markers VINDplaats Zenit Markers VINDplaats Zenit Markers VINDplaats Zenit Markers VINDplaats Zenit Markers VINDplaats Zenit Markers VINDplaats Zenit Markers VINDplaats Zenit

Plaats: Almere Buiten

Locatie: Sumatraweg 5

Kunstenaar: Frans van der Ven

Materiaal: cortenstaal, hout, steen

Jaar: 2016


Beschrijving:

Midden in Almere Buiten ligt het archeologisch monument VINDplaats Zenit waar bewoningssporen van zo'n 10.000 jaar in situ behouden worden. Bij onderzoek in de Indische buurt werden in 2003 resten uit de steentijd gevonden. Om meer informatie en een gedetailleerde dwasrdoorsnede van de bodem te verkrijgen volgden in 2013 aanvullende mechanische boringen. Nadat de inhoud van de boringen gezeefd was bleken er veel vuursteensplinters in te zitten, die wezen op bewerking van vuursteen tot werktuigen. Ook stukjes verkoolde hazelnootdoppen zaten erbij die na koolstof-14 datering tussen 11.000 en 10.500 jaar oud bleken te zijn. Het bleek te gaan om goed bewaarde resten van jager-en verzamelaars die gedurende honderden jaren steeds weer kampjes opzetten op de hoge zandkopjes langs de rivier de Eem, die er in het verleden stroomde. Van daaruit trokken ze rond om voedsel te verzamelen en te jagen. Bron: raap.nl

Sinds 2013 is de gemeente Almere samen met bewoners, instellingen en bedrijven bezig op deze locatie een groene ontmoetingsplek te creëren. Zo is er een archeologisch dorp gerealiseerd met enkele wilgenhutten, een vuurplaats en zijn er moestuinen en een schooltuin aangelegd. Door met verf een handdruk op een zwerfkei te plaatsen heeft gedeputeerde Michiel Rijsberman op 15 oktober 2016 het TIJDpad 'wandeling door de Geschiedenis' op VINDplaats Zenit geopend. Langs het TIJDpad staan zeven verschillende kunstwerken die gemaakt zijn door Frans van der Ven. Bij het ontwerpen van de kunstwerken of markers heeft de kunstenaar zich onder andere laten inspireren door prehistorische grottekeningen. De markers maken een verbinding tussen het heden en het dagelijks leven in de Midden-Steentijd. Het TIJDpad is de rode draad die de bezoeker wegwijs maakt in alle aspecten van deze bijzondere archeologische plek. Het project is gefinancierd met de subsidie voor cultureel erfgoed van de Provincie Flevoland.

De Eem stroomde langs de westelijke wal waar de marker met de naam 'Waar ooit de Eem…' geplaatst is. Deze marker beeldt de waterloop van de Eem uit. Het gedicht dat op de golven is aangebracht is speciaal voor dit doel geschreven door de Almeerse dichter Hein Walter.

Hier ligt ze, Eem moerasgebied, breed water, rivier en levensader van ons dorp, dit is haar bed, hier leeft ze
Altijd stroomt ze, meestal kabbelend, half slapend verraderlijk kolkend als ze boos is. We zijn haar dankend, loven haar om alles wat ze geeft: vis en vruchtbaar land.
We zijn ook bang - wat ze neemt komt nooit meer terug, dat stroomt naar zee
Eem, water van ons leven, wees ons goedgezind, breng ons voorspoed, geef ons vrede.

Twee imposante Oerossen-schedels verbeelden de oostelijke 'Poort'. De marker 'Verhalen vertellen' in het openluchttheater bestaat uit twee zwerfkeien die geschonken zijn door Friso Brinxma, een voormalige bewoner uit de Seizoenenbuurt met een passie voor stenen. Op het informatiebord 'Jager-verzamelaars' staat de tekst: "De vorm van de marker 'Jager-verzamelaars' doet denken aan een schild en de pijlpunten eromheen aan wapens. De 'grottekening' van een oeros en een jager brengt de jacht in beeld. Als omlijsting namen van dieren, vruchten en planten die op het menu stonden". In de rand van de marker 'Wonen' staat de tekst: "VLECHT HIER ZELF EEN HUT MET TAKKEN EN WAT JE NOG MEER KUNT VINDEN". 

De marker 'Ontmoeten' bestaat uit zeven 'vruchtbaarheidsgodinnen' die rondom de ontmoetingsheuvel staan. In 2018 is het beeld 'Geboortegodin' omver gegooid en er is getracht het kunstwerk in brand te steken, wat niet is gelukt. De houten paal, met daarop het cortenstalen beeld, was bij plaasting ingegraven in de bodem en vastgezet met snelbeton. Normaal gesproken is dat voldoende stevig. Men heeft flink moeten duwen en trekken om het omver te krijgen. De 'Geboortegodin' raakte beschadigd en moest gerestaureerd worden. In het staal waren door de val scheurtjes ontstaan. Deze moesten dichtgelast en vlak geschuurd worden. Toen het kunstwerk teruggeplaatst werd is in de bodem een betonplaat als fundering gestort. Daaraan is de houten paal door middel van een staalconstructie verankerd.

Op 12 mei 2016 is de archeologische vindplaats gemarkeerd met een Erfgoedmarker die gemaakt is door Iris leRutte en het bijbehorend schilderij door illustrator Kelvin Wilson (1969). Het is de derde Erfgoedmarker die in Almere geplaatst is. De eerste staat bij VINDplaats 'De Buitenkant’, de tweede op de archeologische VINDplaats in het Homeruspark en bij VINDplaats Oker aan de Okerhof werd in mei 2017 een Erfgoedmarker geplaatst.

Kunstenaar

Frans van der Ven is in 1955 in Arnhem geboren. Na het Gymnasium van het Aartsbisschoppelijk Klein Seminarie te Apeldoorn heeft hij zijn opleiding genoten aan de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) in Enschede. Reeds van jongs af aan kon hij het niet laten om van alles met zijn handen te maken. Als kind was Van der Ven al een vervent dierenliefhebber en op de academie maakte hij zijn eerste dierportretten. Met de onthulling van zijn Kiekendief, op 9 januari 1986 door H.M. Koningin Beatrix bij de instelling van de provincie Flevoland, kreeg Frans van der Ven in één klap regionale bekendheid. Sindsdien werkt hij voornamelijk in opdracht van gemeenten, provincie en bedrijven. Sommige werken zijn ontstaan in opdrachtsituaties, andere uit pure aandrang om iets te creëren, zonder opdrachtgever. Altijd is de natuur de inspiratiebron. Specifiek hierbij is de geboeidheid van Frans van der Ven door de manier van bewegen, die eigen is aan het schepsel. Deze beweging brengt hem er soms toe een beeld te laten balanceren op de voorkant van een voet of de tip van een vleugel. Sinds 1982 woont en werkt hij in Almere.

In Epse is het Herdenkingsmonument Oxerhof van de hand van Frans van der Ven. In Amersfoort vind je het kunstwerk ‘Korenwolf, in Lelystad vind je in de hal van het Provinciehuis een bronzen ‘Kiekendief’, het symbool van de provincie Flevoland. In het genmeentehuis van Dronten en Emmeloord zijn replica's te vinden. In het Nieuw Land Erfgoedcentrum hangt een portretreliëf van zijn hand. Op Urk zijn twee kunstwerken van Van der Ven te vinden: 'Straatmozaïek' en 'Vissen'. In Almere staan de kunstwerken  'Zeven Zwaluwen', 'Fantasievogel' en 'Markers TIJDpad Zenith'. Tevens maakte Frans van der Ven voor Almere het bronzen relatiegeschenk 'De Hara'.