Zomer in de stad

Zomer in de stad

Plaats: Almere

Locatie: Nederlandstraat

Kunstenaar: Auke de Vries

Materiaal: gelakt ijzer

Jaar: 2010


Beschrijving:

Aan de Nederlandstraat in Almere-Poort staat een kleurig abstract kunstwerk van de kunstenaar Auke de Vries. Het kunstwerk is in opdracht van woningbouwcorporatie de Alliantie gemaakt. ‘Zomer in de stad’ zoals het beeld heet is 7 meter hoog en weegt 900 kilo. De Vries heeft een beeld ontworpen dat in zijn lichtheid en bewegelijkheid contrasteert met de massieve bouwblokken in de omgeving. Het kunstwerk is op 2 december 2010 door David Wolterbeek, adjunkt-dir. Alliantie, onthuld

De Vries heeft ruim de tijd genomen om aan het beeld te werken. Voordat hij aan het kunstwerk begint onderzoekt hij de toegewezen locatie altijd intensief. ”Eerst zou het dichterbij het gebouw komen waarin de stichtingen WoonMere en Interakt Contour voor opvang zorgen voor mensen met een geestelijke of verstandelijk beperking. Maar op dit plein is veel verkeer. Mede daarom is het beeld een stuk naar voren geplaatst en dat is heel goed. Dit is niet het fysieke middelpunt van de omgeving, maar wel het mentale. Het beeld is nu zo geplaatst dat je het vanuit alle richtingen kunt zien. Het heeft goed de ruimte, want zoals een vis water nodig heeft, heeft een beeld ruimte nodig. Daarom is het ook groot. Zo'n beeld op deze plek moet niet zomaar een klein dingetje zijn”.

Volgens de kunstenaar heeft het geen bijzondere betekenis, ondanks de A in het midden. “Een beeld is een beeld. Mensen proberen het te duiden en aan elk onderdeel betekenis te geven, maar het heeft zijn eigen betekenis. Dat hoef je niet te benoemen.” In zijn beelden hanteert Auke de Vries steeds een abstracte, maar zeer herkenbare beeldtaal. Zijn autonome werk en zijn werk in opdracht zijn qua beeldtaal niet erg verschillend.

Kunstenaar

Auke de Vries werd op 27 oktober 1937 in Bergum geboren. Hij doorliep de lagere technische school. Aanvankelijk was hij in Leeuwarden werkzaam als decorateur. Zijn artistieke loopbaan laat zien een kunstenaar niet per se academisch geschoold hoeft te zijn om een bepaalt niveau te bereiken. In 1954 verhuisde Auke de Vries naar Den Haag waar hij werd toegelaten tot het vijfde jaar van de avondopleiding aan de Koninklijke Academie. Overdag werkte hij als decorateur bij het warenhuis V&D. Een jaar later vertrok hij voor een jaar naar Parijs, waar hij niet alleen kennismaakte met kunstenaars maar ook zag hoe een stad, een door mensen gebouwde en gecontroleerde omgeving, de ruimte bespeelde. Als reactie daarop begon hij met het maken van driedimensionale metalen vormen om na te tekenen en te etsen. Om, op papier, zelf een bijdrage te leveren aan die ordening.

Vanaf de jaren zeventig maakt hij metalen sculptures. De Vries is geen kunstenaar die volgens klassieke principes hakt, boetseert, snijdt of construeert, maar stelt zijn objecten samen uit schijnbaar lossen gewichtloze onderdelen die soms ver uitstrekken. De sculpturen hebben een dynamisch karakter, mede door de gekromde staven en lijnen waarmee hij zijn werk uitrust. Zijn objecten bestaan vaak uit staanders, een verbindingslijn ertussen, waar hangende ‘sprieten’ uit schieten. IJle, evenwichtige maar toch aan de zwaarte kracht onderhevige scheppingen. Gevoel en verstand spelen een grote rol bij de totstandkoming van zijn kunstwerken die veelal ontworpen zijn met behulp van takjes, veertjes, papiertjes en dun vogelkooidraad. Daarna vergoot hij ze uit tot de maat zoals hij die in gedachte heeft. Dat vereist een grote concentratie en nauwkeurigheid, met daarnaast een goede materialenkennis. Met zijn sculpturen wil hij de ruimte bedwingen en ‘aanraken’. In geval van een opdracht, komt het beeld uiteindelijk zelden op de plek die de opdrachtgever heeft uitgekozen. Auke de Vries onderzoekt de plek zelf en tast af waar het beeld nodig is. Daarbij maakt hij vaak plannen voor de omgeving van het beeld, een aanpak die streeft naar een synthese tussen sculptuur, architectuur en stedenbouw.

Zijn bekendste schepping in Nederland is het ‘Maasbeeld’ dat zich in Rotterdam bevindt. Het heeft geen kleur en hangt bijna letterlijk in de ruimte. Losse elementen heeft hij op ingenieuze wijze in de lucht opgehangen. Het Maasbeeld vormt als het ware een grafisch lijnenspel. Dat grafische in zijn driedimensionale objecten is ook in andere scheppingen van Auke de Vries terug te vinden. Boven de vijver van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam bevindt zich ook één van zijn sculpturen. In samenwerking met koningin Beatrix maakte hij een beeld voor de hal van de Tweede Kamer. In Flevoland is werk van Auke de Vries te vinden in Lelystad, bij de Rechtbank en bij het Smedinghuis, aan één van de invalswegen van Dronten en aan de Nederlandstraat in Almere-Poort. Zijn beroemdste internationale werk is Landed of Gelandet bij het Daimler Chrysler Gebouw in Berlijn. Ook in de openbare ruimte van wereldsteden als Barcelona, Bangkok en Parijs is werk van Auke de Vries te vinden.

Van 1972 tot 1986 was hij als docent verbonden aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en van 1986 tot 1996 aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. De Vries woont en werkt in Den Haag. In 2015 won hij de Wilhelminaring, de landelijke oeuvreprijs voor beeldhouwkunst, die om de twee jaar wordt toegekend. Op 13 september 2019 kreeg Auke de Vries voor zijn gehele oeuvre de Gerrit Benner Prijs uitgereikt, een prijs die is ingesteld door de Provinciale Staten van Friesland.