Zomer in de stad

Zomer in de stad

Plaats: Almere

Locatie: Nederlandstraat

Kunstenaar: Auke de Vries

Materiaal: gelakt ijzer

Jaar: 2010

Beschrijving:

Aan de Nederlandstraat in Almere-Poort staat een kleurig abstract kunstwerk van de kunstenaar Auke de Vries. Het kunstwerk is in opdracht van woningbouwcorporatie de Alliantie gemaakt. ‘Zomer in de stad’ zoals het beeld heet is 7 meter hoog en weegt 900 kilo. De Vries heeft een beeld ontworpen dat in zijn lichtheid en bewegelijkheid contrasteert met de massieve bouwblokken in de omgeving. Het kunstwerk is op 2 december 2010 door David Wolterbeek, adjunkt-dir. Alliantie, onthuld

De Vries heeft ruim de tijd genomen om aan het beeld te werken. ”Eerst zou het dichterbij het gebouw komen waarin de stichtingen WoonMere en Interakt Contour voor opvang zorgen voor mensen met een geestelijke of verstandelijk beperking. Maar op dit plein is veel verkeer. Mede daarom is het beeld een stuk naar voren geplaatst en dat is heel goed. Dit is niet het fysieke middelpunt van de omgeving, maar wel het mentale. Het beeld is nu zo geplaatst dat je het vanuit alle richtingen kunt zien. Het heeft goed de ruimte, want zoals een vis water nodig heeft, heeft een beeld ruimte nodig. Daarom is het ook groot. Zo'n beeld op deze plek moet niet zomaar een klein dingetje zijn”.

Volgens de kunstenaar heeft het geen bijzondere betekenis, ondanks de A in het midden. “Een beeld is een beeld. Mensen proberen het te duiden en aan elk onderdeel betekenis te geven, maar het heeft zijn eigen betekenis. Dat hoef je niet te benoemen.”

Kunstenaar

Auke de Vries werd op 27 oktober 1937 in Bergum geboren. Via Leeuwarden en Parijs kwam hij in Den Haag terecht. De Vries studeerde aan de Koninklijke Academie van beeldende kunsten in Den Haag. Aanvankelijk was hij werkzaam als schilder en graficus. Vanaf de jaren zeventig maakt hij metalen sculptures en is autodidact. De Vries is geen kunstenaar die volgens klassieke principes hakt, boetseert, snijdt of construeert, maar stelt zijn objecten samen uit schijnbaar lossen gewichtloze onderdelen die soms ver uitstrekken. De sculpturen hebben een dynamisch karakter, mede door de gekromde staven en lijnen waarmee hij zijn werk uitrust. Zijn objecten bestaan vaak uit staanders, een verbindingslijn ertussen, waar hangende ‘sprieten’ uit schieten. IJle, evenwichtige maar toch aan de zwaarte kracht onderhevige scheppingen.

Zijn kunstenaarschap wordt er één van matigheid genoemd, d.w.z. dat er een nauwkeurig evenwicht bestaat tussen gevoel en verstand. Die beide spelen een grote rol bij de totstandkoming van zijn kunstwerken. Deze worden veelal ontworpen met behulp van takjes, veertjes, papiertjes en dun vogelkooidraad. Daarna vergoot hij ze uit tot de maat zoals hij die in gedachte heeft. Dat vereist een grote concentratie en nauwkeurigheid, met daarnaast een goede materialenkennis.

Zijn bekendste schepping in Nederland is het ‘Maasbeeld’ dat zich in Rotterdam bevindt. Het heeft geen kleur en hangt bijna letterlijk in de ruimte. Losse elementen heeft hij op ingenieuze wijze in de lucht opgehangen. Het Maasbeeld vormt als het ware een grafisch lijnenspel. Dat grafische in zijn driedimensionale objecten is ook in andere scheppingen van Auke de Vries terug te vinden. Boven de vijver van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam bevindt zich ook een sculptuurvan zijn hand. In samenwerking met koningin Beatrix maakte hij een beeld voor de hal van de Tweede Kamer. In Flevoland is werk van Auke de Vries te vinden in Lelystad, bij de Rechtbank en bij het Smedinghuis, aan één van de invalswegen van Dronten en aan de Nederlandstraat in Almere-Poort. Zijn beroemdste internationale werk is Landed of Gelandet bij het Daimler Chrysler Gebouw in Berlijn.

Van 1972 tot 1986 was hij als docent verbonden aan de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en van 1986 tot 1996 aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. De Vries woont en werkt in Den Haag.

Laatste Update vrijdag, 28 januari 2011