zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Almere

Locatie: Gitaarstraat

Kunstenaar: Miriam Bolder

Materiaal: staal en hout

Jaar: 1992


Beschrijving:

Miriam Bolder kreeg van Woningbouwvereniging Groene Stad Almere de opdracht een U-vormige hofje aan de Gitaarstraat in Almere Muziekwijk in te richten. Bolder is omgevingsvormgever. "Het aanvoelen van het karakter van een plek is voor mij het uitgangspunt in het ontwerpproces" vertelt zij. "Daarnaast is ook de functie van die plek van groot belang. Waarvoor wordt de plek gebruikt? Is het openbaar gebied of juist besloten, waar is het uitzicht en waar vind je 'rugdekking'?" 

Bij de inrichting van het U-vormig hofje heeft zij gebruik gemaakt van de stedenbouwkundige mogelijkheid te spelen met de overgang van openbaar naar privé. Zij creërde met een voorhof een overgangsgebied tussen de openbare weg en het hofje, met een bankje en verlichting. Rechts achterin is een heuvel opgeworpen met glijbaan. Aan de linker kant ligt een zandbank beschut achter de heg. Achterin is een een bank gesitueerd, uitkijkend over het midden gedeelte van het hofje. Rechts, aan de voorkant, is een kunstwerk gerealiseerd dat bestaat uit een uitwaaierend, S-vormig ”hekwerk” dat begrensd wordt door houten zuilen die qua hoogte en vorm van elkaar verschillen. Rondom het stalen hekwerk staan enkele vrijstaande zuilen. 

Het kunstwerk, dat ongeveer ƒ 13.000,- heeft gekost, werd in april 1992 geplaatst. Niet iedereen was bij de oplevering even gelukkig met het nieuwe kunstwerk. Een buurbewoner spreekt in het Dagblad van Almere zijn teleurstelling uit: “Je zit maar tegen die bult aan te kijken en je kan niet meer zwaaien naar de overburen”. Met de jaren is de open vlakte van toen uitgegroeid tot een meer intiem hofje en zijn de begrippen van Miriam Bolder als openbaarheid, ontmoeting en uitwisseling gaande weg minder abstract geworden.

Kunstenaar

Miriam Bolder is in 1962 geboren. Na de MTS meubelmaken studeerde zij 1 jaar bouwkunde aan de TU in Delft en vervolgens Omgevingsvormgeving aan de Kunstacademie in Arnhem. Bolder is omgevingskunstenaar en haar ontwerpbureau heeft ze Genius Loci genoemd. Genius Loci is een Latijnse term die ‘het karakter van de plek’ betekent. In de oudheid werd met 'genius loci' de beschermende geest van een bepaald gebied bedoeld; tegenwoordig gebruikt men het vooral in overdrachtelijke zin, om de 'eigenheid' van een locatie te benadrukken. De genius loci duidt in dat geval op de kenmerkende hoedanigheid van een plaats of op een unieke, plaatsgebonden atmosfeer. In de stedenbouwkunde plaatst men het concept, waarbij de genius loci centraal staat, vaak als positieve kracht tegenover het destructieve ideaal van de tabula rasa - de wens om opnieuw te beginnen, ten koste van het bestaande.

Genius Loci is een term waar Miriam zich altijd heel goed bij thuis heeft gevoeld, en aan de basis staat van iedere ontwerpopgaaf. Als omgevingsvormgever houdt zij zich bezig met monumentale vormgeving in relatie tot de gebouwde omgeving.