zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Emmeloord

Locatie: Verhagenlaan

Kunstenaar: Hans Blank

Materiaal: brons en zwerfkeien

Jaar: 2008

Beschrijving:

De Koninklijke Schuttevaer wilde ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan een kunstwerk op de noordpunt van het eiland Schokland plaatsen. De vereniging koos voor Schokland omdat dit voormalige eiland in de Zuiderzee een historische betekenis heeft in de binnenvaartgeschiedenis. Eeuwen geleden was de haven van Schokland toevluchtsoord voor schippers die schuilden voor de barre Zuiderzee. Het kunstwerk moest een monument worden om de strijd van de schippers tegen het water te eren. In het voorjaar van 2007 selecteerde een werkgroep, die het schippersmonument op Schokland voorbereidde, 7 potentiële kunstenaars waaronder Hans Blank die twee bronzen schetsontwerpen inzond. Het A.D. van Eckfonds heeft beide kunstobjecten, die niet als beste ontwerp gekozen waren, aangekocht. Ids Willemsma kreeg de opdracht voor het Nationaal Binnenvaart monument

Het figuratieve kunstwerk van een robuuste driemaster is in 2011 toegevoegd aan het Kunstproject "Huisje, Boompje Beestje". Na diefstal van enkele bronzen kunstwerken in 2008 zijn er ter vervanging nieuwe beelden geplaatst. Het andere schetsontwerp is in de tuin van de lichtwachterswoning op Schokland neergezet.

Houten zeilschepen die vroeger op de Zuiderzee voeren hadden, voor stabiliteit, altijd ballaststenen onderin het ruim liggen. Zonder deze stenen helde het schip te ver voor- of achterover. Voor een goede ligging op het water was het belangrijk om de keien op de juiste plek te leggen. De schippers kozen bij voorkeur ronde stenen omdat deze goed te stapelen waren en bij ruw weer weinig schade toebrachten aan de huid van het schip. Maar het kwam ook voor dat de lading van het schip bestond uit zwerfstenen. In de Noordoostpolder zijn drie scheepswrakken van waterschepen aangetroffen waarvan de lading uit zwerfstenen bestond die waarschijnlijk bestemd waren voor de dijkbouw. Twee daarvan zijn bij Schokland ten onder gegaan, de NP40 en de NP33.

Het bronzen zeilschip is geen traditionele weergave van de werkelijkheid. Hans Blank heeft de driemaster, die een ver verleden zichtbaar maakt, gestileerd. Het beeld is duidelijk eerst in was gemodelleerd. Het schip is vervolgens in een handgeknede vorm afgegoten, waardoor een ruwe huid is ontstaan. De oneffenheden in het brons roepen een spel van licht en schaduw op. We spreken dan van plasticiteit. Door het object te patineren heeft het schip een weerbarstig 'geleefd' uiterlijk gekregen.

Kunstenaar

Hans Blank is op 15 januari 1952 in Wormerveer geboren. Van 1969 – 1975  studeerde hij aan Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Daar heeft hij onder anderen les gehad van Paul Grégoire, Piet Esser en Cor Hund.

Blank maakte de eerste jaren na de academie veel beelden geïnspireerd op de Griekse mythologie. Na deze periode waren paarden en stieren vaak het thema in zijn werk. Tegenwoordig staat het maritieme centraal. Geïnspireerd door de eeuwige strijd op leven en dood tussen de mens en het zeewater als ook de mythes en sagen van de Vikingen en de Kelten creëert Blank robuuste en krachtige beeldhouwwerken. Hij maakt zijn werken niet vanuit een cultureel heimwee maar vertaalt de mythen en sagen naar een eigen beeldtaal. Blank zegt over zijn werk: "Wat ik maak doe ik voornamelijk voor mezelf". Wat zijn beelden gemeen hebben is een geheimzinnige onheilspellende sfeer. Soms voegt Blank stukken natuursteen aan zijn bronzen beelden toe. De ene keer bewerkt hij de steen met archaïsche, symbolische tekeningen, terwijl hij de andere keer gladde, op het strand gevonden stenen gebruikt. Zijn stijl is robuust en krachtig.

Sinds 1989 woont Hans Blank afwisselend in Den Oever waar hij woont aan de Waddenzee en aan de zuidwestkust van Ierland waar hij een atelier aan de Atlantische oceaan heeft. Keltische invloeden zijn sindsdien in veel van zijn werken terug te vinden. Naast zijn vrije werk voert hij regelmatig beelden in opdracht uit voor particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Hans Blank is iemand die graag in alle stilte in zijn atelier werkt. Hij is niet iemand van veel woorden. Zijn klein plastiek draagt een heel ingekeerd impressionistisch karakter,  terwijl uit zijn wat grotere beelden juist de vitaliteit en de energie van de mens spreekt.

In de zomer van 2006 exposeerde hij op het voormalige eiland Schokland. Het beeld 'Horizon' werd toen in de pastorie tentoongesteld. In 2007 werd 'Horizon' op de terp van Museum Schokland geplaatst, in 2008 een beeldje in de tuin van de Lichtwachterswoning op Oud Emmeloord en in 2011 werd een zeilschip geplaatst aan de Verhagenlaan in Emmeloord.

 

Laatste Update dinsdag, 10 juli 2018