Keramisch plastiek

Keramisch plastiek
Keramisch plastiek Keramisch plastiek Keramisch plastiek Keramisch plastiek Keramisch plastiek Keramisch plastiek

Plaats: Emmeloord

Locatie: Urkerweg1

Kunstenaar: Frans Tuinstra

Materiaal: keramiek

Jaar: 1964

Beschrijving:

Op 22 oktober 1964 werd het dr. J.H. Jansenziekenhuis tijdens een plechtigheid in het Voorhuys officieel geopend. De nauwe banden tussen de bevolking en het ziekenhuis kwamen tot uitdrukking in de vele geschenken die werden aangeboden. De bevolking van de Noordoostpolder bood het ziekenhuis een keramiek aan dat een plaats kreeg in het trappenhuis, ter hoogte van de toenmalige kinderafdeling. Het geld voor het kunstwerk was door het Poldervrouwencomité bij de polderbevolking ingezameld.

Het keramisch plastiek is gemaakt door de pottenbakker en keramist Frans Tuinstra uit Maastricht. Het veelkleurige figuratieve reliëf werd uitgevoerd in sectieltegels, dat wil zeggen dat een groot aantal tegels samen de voorstelling vormt die het verleden en het heden verbeelden. Links zien we de zee met vissen en daarboven bootjes, verwijzend naar de geschiedenis. Rechts is het ingepolderde land te zien met drie spelende kinderen en een hond tussen manshoge bloemen. In het water onder de polder zwemmen vissen en in de lucht vliegen vogels. Boven de zee en het nieuwe land staat de zon. De voorstelling is gestileerd en grafisch vormgegeven in een voor die tijd moderne stijl. Het kunstwerk heeft een grillige vorm omdat het langs de contour van de voorstelling is afgesneden. Het kunstwerk heeft een a-symmetrische compositie.

Frans Tuinstra gebruikte voor dit keramisch wandreliëf zwarte klei waaruit hij de voorstelling sneed. Daarna werd het reliëf voor de eerste keer gebakken, waardoor de klei in keramiek transformeerde. Wanneer klei gebakken wordt in een oven wordt er gesproken over stook. Meestal wordt dat stoken in tweeën gedaan. Nadat de kleuren met glazuur op het keramiek aangebracht waren, werd het reliëf opnieuw in de oven gedaan om het voor de tweede maal te stoken, oftewel af te bakken. De glazuur, een glasachtige substantie, werd met een penseel op het keramiek aangebracht. 

Kunstenaar

Marie Frans Tuinstra werd op 25 augustus 1923 in Maastricht geboren. Van 1941 tot 1946 studeerde hij, 1 jaar onderbroken door de oorlog, aan de Stadsacademie van Maastricht onder Charles Vos, waarna hij zich specialiseerde in christelijk religieuze voorstellingen. Tot 1956 was hij verbonden aan N.V. Russel-Tiglia, de eerste keramiekfabriek in Tegelen. De toenmalige directeur René Smeets had in 1946 een fijn keramische afdeling opgericht waar vooral plastisch werk werd gemaakt. Hier ontmoet Tuinstra de pottenbakker Dirk Hubers (1913 - 2003) uit Bergen (NH) die bij Russel Tiglia aan grote murale projecten werkte. Tuinstra nam les bij Hubers. Deze kunstenaar, die als een van de eersten voor zijn keramiek gebruik maakte van decoratie die was ontleend aan de moderne schilderkunst van ondermeer Juan Miró, Paul Klee en Picasso, heeft veel invloed op het werk van Tuinstra gehad.

In april 1956 vestigde Frans Tuinstra zich als zelfstandig pottenbakker in een bijgebouw van kasteel Neercanne, even buiten Maastricht. In de oude voormalige bakkerij van het kasteel had hij zijn oven opgesteld, aanvankelijk een propaan gasoven maar later kocht hij een elektrische. Tuinstra maakte veel tegelplastieken die als gevelstenen aan huizen in Maastricht hangen. In 1988 hief hij zijn bedrijf op en ging met pensioen. Tot zijn 65e jaar gaf Tuinstra keramische lessen bij het Stichting Centrum voor Creatieve vorming (C.C.V.) te Maastricht, het huidige Kumulus. Frans Tuinstra overleed op 3 juni 2006 in Eindhoven.

Laatste Update zondag, 05 mei 2019