Gevelobject 'Spelende kinderen'

Gevelobject 'Spelende kinderen'
Gevelobject 'Spelende kinderen' Gevelobject 'Spelende kinderen' Gevelobject 'Spelende kinderen' Gevelobject 'Spelende kinderen' Gevelobject 'Spelende kinderen'

Plaats: Emmeloord

Locatie: Moerasandijviestraat

Kunstenaar: Willem Kaars

Materiaal: natuursteen

Jaar: 1960


Beschrijving:

De periode na de Tweede Wereldoorlog kenmerkte zich door grote bouwactiviteiten. Er werden niet alleen woningen gebouwd maar ook veel scholen. Juist in deze scholen vinden we vaak ‘monumentale kunst’, dat wil zeggen kunst die gebonden is aan het gebouw. In 1953 werd besloten dat één procent van de bouwsom van rijksscholen en door het rijk gesubsidieerde scholen voor lager onderwijs bestemd was voor de decoratieve aankleding. De eenprocentsregeling werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De rijksbouwmeester koos samen met de adviseur beeldende kunst de versiering en de kunstenaar. 

Eind jaren 1950 werd in opdracht van de Directie Wieringermeer op de hoek van de Hoefbladstraat en de Moerasandijviestraat gestart met de bouw van een permanent schoolgebouw voor de Koningin Julianaschool. Tegen de buitengevel is een kunstwerk aangebracht dat ontworpen is door Willem Kaars die ook het mozaïek boven de voormalige ingang van het schoolgebouw maakte. Het onderwerp van het figuratieve kunstwerk ligt dichtbij de functie van het gebouw, spelende kinderen, een toepasselijker voorstellingen is eigenlijk niet te bedenken. Het decoratieve kunstwerk is een typisch voorbeeld van de Nederlandse wederopbouwkunst waarbij het beeld de functie van het gebouw aan het publiek uitlegt. Op de kopgevel van het hoofdgebouw zien we 6 spelende kinderfiguurtjes die over de gehele hoogte van de gevel boven elkaar zijn geplaatst. Ze spelen haasje over, hollen en springen. De vormen zijn vereenvoudigd en gestileerd tot een samenspel van lijnen en vlakken. Het kunstwerk is samengesteld uit onregelmatige vormen die uit platen natuursteen gezaagd zijn. Het oppervlak is niet gepolijst, maar ruw gelaten.

Na de oorlog begon de omgeving van het schoolgebouw een belangrijke rol te spelen. Aan de aanleg van het schoolterrein werden bijvoorbeeld in het Bouwbesluit voor Kleuterscholen nadere eisen gesteld. Zo moest het kleuterschoolgebouw worden voorzien van een speelplaats en een zandbak. De omgeving van de school moest een groen karakter hebben en de struiken en bomen mochten geen belemmering vormen voor de lichtinval in de klaslokalen.

Het schoolgebouw staat aan de Moerasandijviestraat die net al andere straten in de oudste wijk van Emmeloord vernoemd is naar onkruid dat na de drooglegging in de polder groeide. Moerasandijvie is een grote opvallende pioniersplant die alleen op pas drooggevallen land groeit. De plant heeft graag natte voeten. De stengel van moerasandijvie is hol. De holte zorgt ervoor dat lucht naar de wortels kan die in de natte zuurstofarme bodem staan. De plant verdween weer toen de bodem droog was.

Kunstenaar

Willem (Wim) Kaars is geboren en getogen in Den Haag. Hij studeerde aan de Koninklijke Kunstacademie van Beeldende Kunsten in Den Haag waar hij Sari Heykoop (1921-2002) leerde kennen. Na het bombardement op Rotterdam, waarbij Sari haar naaste familie verloor, gingen zij samenwonen. In 1950 trouwde Wim Kaars en Sary Heykoop en werden beheerders van de jeugdherberg Oosterland op het voormalige eiland Wieringen. Na de watersnoodramp in 1953, die ook voor de herberg in Den Oever grote gevolgen had, verhuisde het kunstenaars echtpaar naar Terschelling om voor de NJHC de jeugdherberg Hanskedune te beheren. Tot 1981 hebben Wim en Sary dit werk samen gedaan. Daarnaast opende zij op 6 juni 1956 een kunstwinkel waar zij tot 1992 o.a. eigen gemaakte producten als handbeschilderde stoffen en sjaals, wandkleden, foto's en ansichtkaarten verkochten. Maar ook tekeningen, schilderijen en aquarellen vonden er gretig aftrek. Op 19 juli 2001 overleed Wim Kaars op 79 jarige leeftijd. Sary Heykoop overleed op 7 december 2002 op de leeftijd van 81 jaar. Bron: de Wadden clubs