zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Emmeloord

Locatie: Espelerlaan/Peppellaan

Kunstenaar: Jan Kip

Materiaal: brons

Jaar: 1983

Beschrijving:

Per september 1955 werd in Emmeloord een Christelijke H.B.S. gesticht door de Vereniging voor Chr. Voorbereidend Hoger en Middelbaar onderwijs. Aanvankelijk werden de lessen gegeven in lokalen van de derde school met de Bijbel. Maar na het gereedkomen van de uitbreiding van de Chr. ULO aan de Smeden vond de school daar onderdak. Op 13 april 1961 werd de bouw voor een eigen schoolgebouw aanbesteed. Er waren 49 inschrijvers. De gunning ging naar aannemersbedrijf H. de Vries uit Emmeloord, die met ƒ 1494.000,- tot de laagste 5 inschrijvers behoorde. In juni 1961 verwierf het schetsplan voor de bouw van de school de ministeriële goedkeuring. Aan het einde van de Espelerlaan werd in 1962-1963 de Christelijke H.B.S., nu het Emelwerda College, gebouwd onder architectuur van Cees Groen († 2016) uit Emmen. Het was een drielaags gebouw onder plat dak met haaks daarop een tweelaagse vleugel met ingang. Het front van de school was gericht op de Peppellaan. Het schoolgebouw telde naast 25 les- en praktijklokalen, een biblotheek en 2 gymnastiekzalen die boven elkaar gelegen waren, een overblijflokaal dat tevens gebruikt kon worden als aula met toneelaccomodatie. Een opmerkelijk onderdeel was een enorme hal van 12 m breed en 30 m lang. Onder het gebouw was een soutterain aangebracht dat destijds als fietsenstalling fungeerde. De school werd op 2 september 1963 in gebruik genomen en op 13 december van dat jaar officieel geopend door staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W), mr. J.H. (Hans) Grosheide met de woorden: "De vreze des Heren is het begin der wijsheid".

Bij de bouw van het schoolgebouw kwam, in het kader van de percentageregeling beeldende kunst, geld vrij voor kunsttoepassingen. In 1981 besloot het schoolbestuur het bedrag, dat het toenmalig ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bij de bouw gereserveerd had, alsnog te besteden. Zij verleende de opdracht aan de kunstenaar Jan Kip. Hij maakte een figuratief kunstwerk en koos voor een vis. In de eerste eeuwen van het christendom was er nog geen sprake van een kruis als christelijk symbool. Christenen moesten onderduiken om aan vervolgingen te ontkomen. Om er achter te komen of iemand (ook) christelijk was werd de vis als geheim symbool gebruikt. Het Oudgriekse woord voor vis is Ichthus (ἰχθύς). In de letters van dit woord zagen de vroege christenen de kern van de Bijbelse boodschap. Het woord Ichthus is een acroniem of letterwoord, een afkorting die wordt uitgesproken als woord. ICHTHUS staat voor Iesous Christos Theou Uios Soter wat Jezus Christus, Gods zoon, Verlosser betekent.

De vis Ichthus is eerst in was gemodelleerd voor het in brons werd afgegoten. De vis zwemt tussen golven die de verschillende geledingen binnen de school symboliseren. De diagonale richtingen in het kunstwerk zorgen voor een dynamische compositie. Oud-rector G. Berghuis heeft het kunstwerk in 1983 in het bijzijn van Jan Kip onthuld.

Gesigneerd: JAN KIP

Kunstenaar

Johannes Bernardus (Jan) Kip werd op 7 april 1926 in Oldenzaal geboren. Zijn vader was kleermaker en het was de bedoeling dat Jan ook het vak van kleermaker ging uitoefenen. Na enkele dagen hield hij het voor gezien en ging als leerling meubelmaker aan de slag. Al snel leerde hij hoe de versieringen met beitel en gutsen werden aangebracht. Zo ontstond zijn voorliefde voor de kunst. In 1950 volgde hij een kunstopleiding aan de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) in Enschede, waar hij onder andere les heeft gehad van Henk Zweerus (1920-2005), hoogleraar vormstudie..

In het begin bestond zijn werk vooral uit religieuze beelden. In de begin jaren zestig van de 20e eeuw maakte hij veel plaquettes en reliëfs. Het werk van Jan Kip is figuratief, zelf in de ogenschijnlijk non-figuratieve werken is de figuratie zichtbaar. Het respect voor de mens en de natuur komen in veel van zijn werken terug.

Naast het maken van beelden was Jan Kip heel vaardig in het bronsgieten, een techniek die hij leerde van zijn broer Frans die bronsgieter van beroep was. Kip goot al zijn bronzen kunstwerken zelf. Jan Kip stierf 10 april 1987 op 61-jarige leeftijd in zijn woonplaats Oldenzaal.

In 1963 maakte hij het 'Boeskoolmenneke', symbool van Oldenzaal. In de raadzaal van Oldenzaal is een plaquette te vinden met daarop een afbeelding van Koningin Juliana, bij de IJsselcentrale in Zwolle het kunstwerk de 'Opvliegende Zwanen', in Enschede 'Op z'n vroegst' en 'Leerling in banden' en in Raalte, 'Bindster van Korenschoven'. In de Noordoostpolder vind je in Emmeloord en Espel werk van Jan Kip.

Laatste Update zondag, 28 juli 2019