zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Emmeloord

Locatie: Prof. ter Veenstraat

Kunstenaar: Jan de Baat

Materiaal: kwartsbeton

Jaar: 1960


Beschrijving:

Op het voorplein van het Zuyderzee Lyceum (tot augustus 2016 Zuyderzee College) aan de Prof. ter Veenstraat staat een plastiek van een speels, dartel, jong paard. De opdracht voor het vervaardigen van het kunstwerk werd verstrekt aan de Amsterdamse kunstenaar Jan de Baat. In de Friese Koerier van 5 september 1959 stond onder de kop "Kunstwerken lyceum Emmeloord" het volgende te lezen: "Emmeloord - Opdracht tot het maken van een schetsontwerp voor een in edel-beton uit te voeren beeldhouwwerk voor het nieuwe gebouw van het lyceum te Emmeloord is verleend aan de heer J. de Baat te Amsterdam. Voor het aanbrengen van scrafitto's werd een opdracht in gelijke zin gegeven aan de heer L. Schatz, eveneens te Amsterdam".

De Baat heeft het kunstwerk eerst in gips gemodelleerd. Vervolgens werd het bij Kunstbetonfabriek De Meteoor in Velp gegoten in artistone, een kwartsbeton van grote hardheid. Het is een springend paard dat op twee paaltjes is geplaatst waardoor het los komt van zijn omgeving. Dit benadrukt de sprong die het dier maakt. Het kunstwerk wordt gekenmerkt door een sterke combinatie van ruimtelijkheid en plasticiteit. De uitgestrekte benen dringen in tegenovergestelde richtingen door in de ruimte. Hierdoor wordt de ruimte rondom het beeld in beslag genomen. We noemen het beeld dan ruimte-veroverend. Het is geen naturalistisch paard, de vormgeving is gestileerd. Jan de Baat heeft minder aandacht besteed aan details, de figuur is sterk vereenvoudigd. Door de hoekige, scherpe vormen krijgt het licht alle kans om de plasticiteit te accentueren. Het is overduidelijk een figuratief beeld van een springend paard, waarin de modernisering van klassieke tradities duidelijk zichtbaar is. Door het gebruik van schuine lijnen is een uitgesproken dynamische compositie ontstaan.

In februari 1955 kreeg het Openbaar Lichaam De Noordoostelijke Polder toestemming van het ministerie van Onderwijs om per 1 september in de Noordoostpolder te starten met een middelbare school. De lessen van het gemeentelijk lyceum werden gegeven in het voormalig werkkamp Espelerbocht. In oktober 1956 gaf het Openbaar Lichaam de Wageningse architect Jan Wiedijk (1915-1992) opdracht om een schetsplan voor een nieuw schoolgebouw te maken. In februari 1957 werd het plan ter goedkeuring naar het ministerie gestuurd. Het Openbaar Lichaam ontving in juni de goedkeuring, al was het plan iets gewijzigd. Op 16 oktober was de aanbesteding rond. Voor een bedrag van ƒ 1.163.450,- kon men aannemersfirma Panegro uit Warmond de opdracht geven tot het uitvoeren van de bouw van het nieuwe lyceum. Het schoolgebouw verrees aan de Professor ter Veenstraat, vernoemd naar de Amsterdamse sociograaf en hoogleraar geografie en voorzitter van de Zuiderzeevereniging Henri Nicolaas ter Veen (1883-1949). In 1925 had hij een proefschrift verdedigd over de kolonisatie van de Haarlemmermeer. In 1936 was hij mede oprichter van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders. Ter Veen bepleitte een geleide kolonisatie van de Noordoostpolder, dus selectie van de polderbewoners vooraf. Hij geloofde heilig in de vermenging van bevolkingsgroepen en was een warm pleitbezorger van openbaar onderwijs. 

Het nieuwe lyceum werd eveneens naar Prof. ter Veen vernoemd. Op 30 oktober 1958 werd de eerste steen gelegd door dr. Adriaan Blaauboer (1906-1961), secretaris van het Openbaar Lichaam en plaatsvervangend landdrost, die voor de school geijverd had. Op 11 januari 1960 werd het Prof. ter Veenlyceum door de staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen drs. Gerard Stubenrouch (1918-1962) geopend. Voor kunst aan de buiten- en binnenzijde van scholen bestond toentertijd de mogelijkheid om gebruik te maken van de landelijke percentageregeling beeldende kunst. Eén procent van door de overheid bekostigde gebouwen kon aan kunst besteed worden. Zoals we kunnen lezen in het artikeltje in de Friese Koerier werd naast een opdracht aan Jan de Baat opdracht voor het aanbrengen van sgraffito's verleend aan de kunstschilder Leo Schatz (1918-2014). De vier inmiddels verdwenen sgraffito's, twee aan weerszijde van de toenmalige hoofdingang, vormden een welkome afwisseling tegen de strakke achtergrond van het functionalistische gebouw met betonskelet. De gedenksteen van de eerste steenlegging bevindt zich in de hal van de school. De tekst luidt: "Op 30 oktober 1958 werd de eerste steen ingemetseld door dr. A. Blaauboer, Non scholae, sed vitae". De spreuk is ontleend aan de geschriften van de Romeinse schrijver en filosoof Lucius Annaeus Seneca (ca. 3 v. Chr. - 65 na Chr.) en betekent: "Niet voor school, maar voor het leven". In werkelijkheid schreef Seneca het omgekeerde namelijk "Non vitae sed scholea discimus", "de jeugd doet niet zijn best voor de toekomst maar alleen omdat de leraar het van hem vraagt". Maar Seneca hekelde die houding, hij pleitte er juist voor om te leren voor het leven.

In de door de Stichting A.D. van Eckfonds uitgegeven 'Kunstroute Noordoostpolder, Een halve eeuw monumentale kunst 1952-2002' staat bij het springende paard van De Baat geen titel vermeld. Hoewel het kunstwerk dus officieel geen titel heeft circuleert op internet de naam 'Paard Pegasus'. Is deze naam juist? Pegasus, het vliegend paard uit de Griekse mythologie, wordt in de kunst altijd met vleugels afgebeeld en die ontbreken bij het kunstwerk op het schoolplein van het Zuyderzee Lyceum.

Kunstenaar

Jan de Baat is op 7 april 1921 in Standdaarbuiten, bij Moerdijk, geboren. De beeldhouwer heeft een rijk kunstenaarsleven achter de rug. Hij was tekenleraar en leerde zichzelf na de Tweede Wereldoorlog beeldhouwen waarbij hij zich liet beïnvloeden door Marino Marini, Henry Moore en Ossip Zadkine. Maar in de loop van de tijd ontwikkelde hij een eigen beeldtaal. Ambachtelijk heeft hij zich ontwikkeld door te werken bij bronsgieters, steenhouwers en smeden. Als kunstenaar ontwikkelde hij zich door te kijken, te luisteren, te lezen en te filosoferen. Jan de Baat heeft zich tijdens zijn artistieke loopbaan nadrukkelijk geprofileerd als een kunstenaar die graag de uitdaging van opdrachtsitua­ties zoekt. 

In 1957 ontving Jan de Baat zijn eerste opdracht van overheidswege. Op voorstel van de Raad voor de Kunst verzocht het gemeentebestuur van Groningen De Baat om een schetsopdracht voor een beeld van 'ome Loeks peerd' te maken. In beeldhouwerskringen heerste ontsteltenis over deze opdracht. Jan de Baat was wegens onvoldoende artistieke prestaties zowel door de vakgroep beeldhouwers van de federatie van kunstenaarsverenigingen als voor de Nederlandse Kring van Beeldhouwers als lid afgewezen. De Raad voor de Kunst stond vierkant achter de voordracht. Begin 1959 was het kunstwerk, dat ƒ 18.500,- gekost heeft, klaar en werd het op het plein voor het station geplaatst.

Tot begin jaren zestig maakte Jan de Baat figuratieve beelden van danseressen en paarden. Maar in de loop van de jaren 60 ontwikkelt hij zich tot een abstract kunstenaar. De vorm werd belangrijker dan de voorstelling en het materiaal. Edelstaal en natuursteen kregen als beeldend materiaal meer invloed. Zijn latere werk kan gerekend worden tot het abstract-expressionisme. Jan de Baat is monumentalist. Dat betekent dat hij geen persoonlijke problematiek in zijn beelden verwerkt. Hij wil de kijker treffen met iets moois. Eind jaren tachtig werd hij benoemd aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam waar hij vijf jaar hoofddocent beeldhouwen is geweest.

Kunstenaar Jan de Baat realiseerde bijna vijftig monumentale opdrachten in de openbare ruimte. Zijn werk is o.a te vinden in Emmeloord - een betonnen paard (1960) bij het Zuyderzee lyceum en een betonnen bloem (1963) bij het Emmelwerda college, in Harderwijk aan de Badweg bij het Nassau-Veluwe College - 'Het Paard' of 'De Droom' (1962), in Castricum in de vijver langs De Bloemen- 'Pegasus' (1979), in Zwolle bij het Thomas à Kempis College - 'de Boemerang' en in park de Wezenlanden - 'Windharp' (beide 1972), in Amsterdam aan de Apollolaan - 'een wimpel in de wind' (officieel; 'Amsterdam dankt zijn Canadezen', 1980), in het Stadspark in Eindhoven - 'de Ontmoeting' (1982), bij de kantoren van de belastingdienst in Apeldoorn - 'Boom der Wijzen' (1983), in Lelystad aan de Visarenddreef - 'Cypressen' (1996) en aan het Wold - 'Regenboog (2002) en langs de N320 bij Culemborg, - 'Zweepslag' (1999). 

Op 4 mei 2010 overleed Jan de Baat in zijn woonplaats Amsterdam. Hij is 89 jaar geworden. De Baat is op Zorgvliet begraven.