Mozaïek spelende kinderen

Mozaïek spelende kinderen
Mozaïek spelende kinderen Mozaïek spelende kinderen Mozaïek spelende kinderen Mozaïek spelende kinderen Mozaïek spelende kinderen Mozaïek spelende kinderen Mozaïek spelende kinderen

Plaats: Emmeloord

Locatie: Hoefbladstraat 1

Kunstenaar: Willem Kaars

Materiaal: glasmozaïek

Jaar: 1960

Beschrijving:

Op 23 december 1942 werd door landdrost ir. Sikke Smeding het besluit genomen tot de opening van de eerste Openbare Lagere School in Ens. Op 24 augustus 1943 volgde de vestiging van een dependance van deze school in de kantine van Kamp Emmeloord II. Op 1 februari 1944 werd de openbare lagere school in Emmeloord zelfstandig. Sinds 19 november 1940 gold een landelijke bouwstop voor scholen, maar landdrost Smeding verzon een list. Op papier werd de school aangegeven als stal voor paarden en gereedschap. Daar werd wel een bouwvergunning voor afgegeven. In de volksmond heette de school aan de Moerasandijviestraat 14  'de witte school' omdat het gebouw wit was. Op 13 juli 1951 bezocht Koningin Juliana de eerste lagere school van Emmeloord. Na haar bezoek aan de Noordoostpolder verleende de koningin toestemming om de Openbare Lager School 'Koningin Juliana' te mogen noemen. (Bron: 15 stappen rond de poldertoren)

In 1959 werden plannen voor een definitief gebouw geboren. De opdracht voor de bouw van een schoolgebouw op de hoek van de Hoefbladstraat en de Moerasandijviestraat werd op 22 september 1959 gegeven. Het gebouw met twee bouwlagen en 6 klaslokalen kreeg, zoals alle scholen in de wederopbouwperiode, een gematigd modern uiterlijk met plat dak. Geld voor de aankleding van de school kwam vrij uit de percentageregeling beeldende kunst. Boven het toenmalige ingangsportaal werd een mozaïek aangebracht. Uit het tariefoverzicht in de bijlage van het boekje 'Ruimte' dat de Vereniging van beoefenaars van Monumentale Kunsten (VbMK) in 1956 publiceerde, blijkt dat mozaïek de duurste techniek was. Dit hing samen met de arbeidsintensieve uitvoering ervan en met de materiaalkosten.

Het mozaïek is een figuratief vormgegeven, vlakke afbeelding dat niet is opgebouwd uit vierkante glassteentjes, maar uit steentjes met onregelmatig vormen, die als puzzelstukjes in elkaar passen. Op een wit, grijs en lichtblauwe achtergrond zien we 15 silhouetachtige figuurtjes in zwart, donkerblauw en rood, deels van opzij, deels van voren of achteren afgebeeld. Jongens en meisjes, die met elkaar spelen, rond rennen of de activiteiten om zich heen gadeslaan. Geen naturalistische weergave maar gestileerde figuurtjes. In de voorstelling is een over-all compositie toegepast wat wil zeggen dat de beeldelementen zonder enige rangorde op het vlak zijn geplaatst. Daardoor krijgt geen van de figuurtjes extra nadruk. De spelende kinderen in de compositie roepen de associatie op van een zorgeloze kindertijd wat past bij de sfeer van gedrevenheid en optimisme die de wederopbouwkunst kenmerkt. Het kunstwerk verwijst naar de functie van het gebouw. Het mozaïek is ontworpen door Willem Kaars die ook het gevelobject op de kopgevel maakte.

Op 20 augustus 1960 nam de Koningin Julianaschool het nieuwe gebouw in gebruik. De school werd op 7 januari 1961 officieel geopend door landdrost ir. A.P. Minderhoud tijdens een plechtigheid in 't Voorhuys. In januari 2011 verhuisde de Koningin Julianaschool naar een nieuw gebouw aan de Lijsterbesstraat en vestigde cluster 4-school de Optimist zich in het gebouw aan de Hoefbladstraat. De Koningin Julianaschool heeft op 20 maart 2013, de sterfdag (2004) van de voormalige koningin, haar naam omgedoopt in 'De Carrousel'.

Kunstenaar

Willem (Wim) Kaars is geboren en getogen in Den Haag. Hij studeerde aan de Koninklijke Kunstacademie van Beeldende Kunsten in Den Haag waar hij Sari Heykoop (1921-2002) leerde kennen. Na het bombardement op Rotterdam, waarbij Sari haar naaste familie verloor, gingen zij samenwonen. In 1950 trouwde Wim Kaars en Sary Heykoop en werden beheerders van de jeugdherberg Oosterland op het voormalige eiland Wieringen. Na de watersnoodramp in 1953, die ook voor de herberg in Den Oever grote gevolgen had, verhuisde het kunstenaars echtpaar naar Terschelling om voor de NJHC de jeugdherberg Hanskedune te beheren. Tot 1981 hebben Wim en Sary dit werk samen gedaan. Daarnaast opende zij op 6 juni 1956 een kunstwinkel waar zij tot 1992 o.a. eigen gemaakte producten als handbeschilderde stoffen en sjaals, wandkleden, foto's en ansichtkaarten verkochten. Maar ook tekeningen, schilderijen en aquarellen vonden er gretig aftrek. Op 19 juli 2001 overleed Wim Kaars op 79 jarige leeftijd. Bron: de Wadden clubs

Laatste Update vrijdag, 26 april 2019