Baksteenreliëf De Ontmoeting

Baksteenreliëf De Ontmoeting
Baksteenreliëf De Ontmoeting Baksteenreliëf De Ontmoeting Baksteenreliëf De Ontmoeting Baksteenreliëf De Ontmoeting Baksteenreliëf De Ontmoeting Baksteenreliëf De Ontmoeting

Plaats: Emmeloord

Locatie: Europalaan 42

Kunstenaar: Dick Bos

Materiaal: Baksteen

Jaar: 1970


Beschrijving:

Van 1969 – 1970 werd aan de Europalaan kerkgebouw ‘De Ontmoeting’ gebouwd naar een ontwerp van de architecten Henri Tino Zwiers (1900-1992) en Eric Maarten Fontein (1932), een zaalkerk onder lessenaarsdak in licht sculpturale vormen. Voor een budget van ƒ 800.000,-  (€ 360.000,-) moest een kerkgebouw worden neergezet. Voor de toepassing van kunst bleef omgerekend ongeveer € 1000,- over.

De architecten zagen een kerkgebouw niet alleen voor kerkdiensten, maar ook als een gemeenschapsruimte. 'Geslotenheid' en 'soberheid' zijn kenmerken van hun ontwerpen. De kerk- en bijzaal kunnen door middel van een driedelige schuifwand gescheiden worden. Voor deze wand ontwierp architect Eric Maarten Fontein een figuratieve schildering met als onderwerp de inpoldering. Op de rechtse deur zien we een dijk van basaltblokken en het IJsselmeer. De middelste deur verbeeldt een polderlandschap met grasland en korenvelden. Op de linker deur zijn elementen uit Emmeloord afgebeeld; flats, bugalows en een school. Bron: hvw.akoudijs.nlHet was destijds vernieuwend dat bij de bouw van 'De ontmoeting' kunst werd toegepast. Eeuwenlang waren in de hervormde kerken geen beelden of afbeeldingen aanwezig aangezien het woord het belangrijkste deel van de liturgie was. Oorzaak voor de wending was een rapport dat in 1954 uitgebracht was aan de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, getiteld 'Beginselen van kerkbouw'. Hierdoor ontstond hernieuwde belangstelling voor christelijke kunst en kwam er een nieuwe visie op kunst vanuit de Hervormde Kerk. 

Niet alleen het interieur, maar ook het exterieur van de kerkgebouwen was in de jaren 1960 het decor van beeldende kunst. De blinde kopgevel van één van de bijgebouwen van 'De Ontmoeting' is gedecoreerd met een baksteenreliëf naar een ontwerp van de Schiedamse kunstenaar Dick Bos. Het baksteenreliëf is een interessant fenomeen, een typisch Nederlandse monumentale kunstvorm in het rivierklei rijke land. Met de bakstenen waarmee de gevels opgetrokken werden bedacht Bos een abstract kunstwerk. Hij paste een techniek toe die zich vanzelfsprekend voegt naar het gebouw. De kerk heeft een beton skelet, zodat de muren niet dragend zijn. Daarom was het technisch mogelijk de gevel te voorzien van siermetselwerk. In een in de buitengevel uitgespaarde opening is het reliëf door middel van verschillende metselverbanden en metselrichtingen ingevoegd, die onderling soms in hoogte iets verschillen. De lichtval, met duidelijke schaduwen, voegt een extra dimensie toe aan de plasticiteit. Bos heeft de natuurlijke kleuren van de baksteen aangehouden, waardoor het kunstwerk en de muur in elkaar overlopen. Dit baksteenreliëf is een fraai voorbeeld van de synthese van architectuur en beeldende kunst. Het is uitgevoerd door de heer Stam, metselaar bij aannemersbedrijf De Graaf, de bouwer van 'De Ontmoeting'. Het grillige reliëf met uitstekende en terugwijkende vlakken verraad de complexiteit van dit metselwerk. Gedurende de wederopbouw werd monumentale kunst vaak ingezet als 'explicateur' van het gebouw. Het is onbekend of het kunstwerk van Dick Bos een specifieke betekenis bezit.

De naam D. Bos staat vermeld in de publicatie: Beeldende Kunst in de gemeente Noordoostpolder, oktober 1981

Kunstenaar

Dirk Jan (Dick) Bos is op 3 juli 1936 geboren in Schiedam. Hij volgde zijn opleiding aan de avondschool van de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam. Bos is aquarellist, graficus, schilder, wandschilder, collagist en grafisch ontwerper.