Ook de boom groeit naar het licht

Ook de boom groeit naar het licht
Ook de boom groeit naar het licht Ook de boom groeit naar het licht Ook de boom groeit naar het licht Ook de boom groeit naar het licht Ook de boom groeit naar het licht

Plaats: Emmeloord

Locatie: Pastoor Koopmansplein

Kunstenaar: Joop Masséus

Materiaal: cortenstaal

Jaar: 1995

Beschrijving:

Op 29 september 1945 werd de H. Michaëlsparochie in Emmeloord opgericht. In 1946 werd een houten noodgebouw aan de Moerasandijviestraat ingewijd als kerkruimte. In 1951 is het stenen gebouw aan de Noordzijde klaar dat voorlopig als kerk dienst kan doen, tot dat te klein werd. Op 29 september werd de H. Michaëlkerk door mrg. Pieter Anton Nierman (1901-1976) ingewijd. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de parochie werd de voorgevel van het kerkgebouw van een gevelobject voorzien. Een object op de gevel aanbrengen is al heel lang gebruikelijk. In de Griekse tempels, bij gotische portaalversieringen en in de barok werd dit vaak toegepast. De sculptuur 'Ook de boom groeit naar het licht' is gemaakt door de kunstenaar Joop Masséus uit Emmeloord en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vele parochianen. De kunstenaar heeft dit thema gekozen omdat bomen altijd naar boven, naar het licht toe groeien en als je dit thema vertaalt naar de mens betekent dit de geestelijke groei van de mens.

Het gebouw heeft een hoog middenschip en wordt geflankeerd door lage zijbeuken met een plat dak. De voorgevel is vierkant en heeft vijf langwerpige vlakken van 18 meter hoog, waarvan de drie binnenste openingen zijn. De buitenste vlakken zijn met beton gevulde spaarvelden. Masséus heeft bij het ontwerp van de geveldecoratie gebruik gemaakt van de accentuering in de gevel. Op het bakstenen muurtje rechts naast de trap groeit een wortel die zijn weg over de bestrating vervolgt naar het rechter spaarveld. Hier groeit de boom uit de grond om zijn weg naar het licht op het linker spaarveld te vervolgen. Het driedelig object is uitgevoerd in cortenstaal. Cortenstaal heeft als bijzondere eigenschap dat zich op het staal een oppervlakkige roestlaag vormt, die het materiaal vervolgens beschermt tegen de weersinvloeden. De lengte van dit kunstwerk bedraagt 20 meter.

In 2013 is de bestrating onder de stalen boomwortels opnieuw gelegd. Dat was voor het kerkbestuur en de commissie beheer aanleiding om het kunstwerk te renoveren en ledverlichting aan te brengen. Op 28 september 2013 is het gerenoveerde kunstwerk door pastoor Victor A.H. Maagd en emeritus-pastoor Dominicus E. Ketelaar (1938-2019) opnieuw onthuld.

De R.K. H. Michaëlkerk staat aan het Pastoor Koopmansplein. Pastoor Franciscus Johannes Bernardus Koopmans was van 1945 tot 1968 werkzaam in de Noordoostpolder. Van 1945 tot 1949 en van 1958 tot 1968 was Koopmans pastoor van de H. Michaëlparochie in Emmeloord. In de nacht van 1 op 2 oktober 1969, een jaar na zijn emeritaat (pensioen), komt Koopmans, op 69-jarige leeftijd, om het leven bij een frontale botsing op de Kamperweg tussen Emmeloord en Ens. Ter nagedachtenis aan pastoor F.J.B. Koopmans wijzigt de gemeente in 1970 de naam van de Poststraat in Pastoor Koopmansplein.

In het programma Beeldspraak geeft de kunstenaar uitleg over het kunstwerk.

Kunstenaar

Joop Masséus is in 1935 in Zwolle geboren en groeide op in een rooms-katholiek gezin. Als getalenteerd goochelaar trad hij in zijn tienerjaren veelvuldig op. Zo leerde hij zijn vrouw Netty kennen. In 1957 zijn zij in Emmeloord gaan wonen waar Masséus zich zakelijk richtte op het opzetten van een modezaak. Naast zijn werk als mode-ondernemer hield Masséus zich bezig met allerlei kunstdisciplines. Hij richtte theatergroep De Jonge Maskers op, heeft veel theater producties gemaakt, was docent en regisseur en directeur van het Streekcentrum Amateurtoneel. Hierna is hij zich op de kunst gaan toeleggen. Hij schilderde al vanaf zijn 18e. Masséus is autodidact, maar heeft in zijn leven al heel wat cursussen gevolgd in verschillende plaatsen zoals Meppel, Zwolle en Amsterdam. In zijn werk is hij sterk beïnvloed door 25 jaar experimenteel theater maken. Van juni 2008 tot januari 2015 was Masséus de eerste polderdichter van de gemeente Noordoostpolder. In juni 2009 vierde de toen 74-jarige Joop Masséus zijn 50-jarig jubileum als kunstenaar.

Masséus is vele jaren actief geweest binnen de parochie van Emmeloord. In zijn woonplaats zijn verschillende kunstwerken van hem te vinden. Op de muur van het pand van makelaardij De Munt is de sculptuur 'Samenspraak', op de voorgevel van de R.K. Michaëlkerk het kunstwerk 'Ook de boom groeit naar het licht' en in de kerk de houtsculptuur 'Scheppingsverhaal'. 

Laatste Update maandag, 20 april 2020