zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Emmeloord

Locatie: Boslaan (Boshalbad)

Kunstenaar: Renate Vincken

Materiaal: Beton / keramiek

Jaar: 1980


Beschrijving:

In 1955-1956 werd door de firma K. Salverda en Zn. uit Kuinre aan de Boslaan in Emmeloord het eerste zwembad in de Noordoostpolder gebouwd voor een bedrag van ƒ 220.000,-. Bij besluit van landdrost ir. Arie Minderhoud werd op 25 april 1956 de stichting 'Bosbad Emmeloord' opgericht. Tot de bestuursleden werden benoemd de heren P.J. Alberts, G. Buddingh, A. Krijgsman, F. Boschma, W.J. Kosteren en M. Rijken. Op 16 juni van dat jaar werd zwembad het Bosbad officieel geopend door landdrost Minderhoud. Bij het Bosbad staat sinds de zomer van 1980 een sculptuur die gemaakt is door de kunstenares Renate Vincken uit Deventer. Aan de totstandkoming van het kunstwerk ging een lange geschiedenis vooraf. Al tijdens de bouw werden plannen ontplooid voor het plaatsen van een kunstwerk voor het zwembad. Een hele reeks gesprekken leidden er tenslotte toe dat het A.D. van Eckfonds in 1976 een bedrag van ƒ 30.000,- voor een kunstwerk beschikbaar stelde en er met de uitvoering kon worden begonnen. Gedacht werd aan een non-figuratieve voorstelling van voldoende omvang om in de vrij grote ruimte rondom de Bosbadhal te plaatsen. Via de culturele Raad van Overijssel kwam een delegatie van de gemeente en het A.D. van Eckfonds in contact met Renate Vincken. De kunstenares aanvaardde de opdracht. 

In juni 1978 kwam het ontwerp gereed dat door het Van Eckfonds werd goedgekeurd. Niets leek een vlotte realisering in de weg te staan. In mei 1979 bleek echter dat het beschikbare budget ontoereikend was. Geen enkele aannemer was bereid om tegen het bedrag, dat voor dit doel was uitgetrokken, de kunstenares bij te staan. Er zat voor Renate Vincken niets anders op dan een nieuw ontwerp te maken waarvan de uitvoering minder zou gaan kosten. Het nieuwe ontwerp was in januari 1980 gereed. Een delegatie bezocht de kunstenares in haar atelier en gaf Vincken opdracht om het kunstwerk uit te voeren. 

Op 2 juli 1980 onthulde de kunstenares het kunstobject officieel door er een fles gevuld met IJsselmeerwater tegen stuk te slaan. Het kunstwerk komt voort uit de abstract geometrische traditie. Het bestaat uit drie betonnen zuilen met daarop 'koppen van keramiek', die allen in dezelfde richting wijzen en een vereenvoudigde weergave van golven en wuivend graan uitbeelden. Deze twee elementen zijn volgens Renate Vinken kenmerkend voor het polderlandschap, evenals de harde wind. Vincken heeft de 'koppen' gevormd van chamotte klei. Wanneer je die bij een temperatuur van 1170 graden Celsius bakt transformeert de klei in keramiek. Als klei gebakken wordt in een oven wordt er gesproken over stook. Meestal wordt dat stoken in tweeën gedaan. Nadat de kleuren met glazuur op de keramiek zijn aangebracht, worden de vormen opnieuw in de oven gedaan om het voor de tweede maal te stoken, oftewel af te bakken. Het glazuur, een glasachtige substantie, werd met een penseel op het keramiek aangebracht. Na het afbakken zijn de keramische vormen op een betonnen ondergrond in elkaar gezet en de openingen tussen de tegels gevoegd. Omdat het kunstwerk tegen verschillende weersomstandigheden bestand moest zijn heeft Renate Vincken de keramische bekleding 2 à 3 cm dik gemaakt. Tijdens de onthulling benadrukte de kunstenares in haar toespraak dat het kunstwerk niet alleen bedoeld is om naar te kijken, maar dat het ook bedoeld is voor kinderen die er op kunnen zitten en spelen.

Het kunstwerk, dat officieel geen titel heeft maar in de volksmond 'Golven' genoemd wordt, is in juni 2012 enkele tientallen meters verplaatst in verband met de bouw van de tweede sporthal bij het zwembad.

Kunstenaar

Renate Femke Vincken is op 26 augustus 1943 in Leeuwarden geboren. Zij studeerde aan de Hoge School voor Kunsten in Arnhem en vervolgde haar opleiding onderleiding van Ben Guntenaar aan de Rietveld Academie in Amsterdam, waar zij in 1966 afstudeerde als beeldhouwster. Sinds 1968 was ze als zelfstandig beeldend kunstenaar aan het werk. In 1974 studeerde zij aan de Internationale Zomeracademie in Salzburg bij beeldhouwer Giacomo Manzù. Dankzij een subsidie kon zij in 1978 aan het Keramisch Werkcentrum (KWC) in Leusden onderzoek doen naar keramische toepassingen.

Haar kunstwerken kennen een opvallende variatie in materiaalgebruik. Zo werkt Vincken behalve met keramiek, natuursteen, baksteen, polyester en beton ook in hout. Vooral in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw vervaardigde zij veel werken in de openbare ruimte, zoals in haar woonplaats Deventer waar zij keramiekreliëfs maakte voor de gevels aan het Pothoofd en het voormalige politiebureau aan het Muggenplein. Voor de hoofdingang van het Etty Hilesum Lyceum staat een fontein van haar hand. Voor de openbare bibliotheek in Leiden maakte Renate Vincken een houtsculptuur. Op 23 april 2013 oveleed de beeldhouwer en keramist Renate Vincken op 69-jarige leeftijd in haar woonplaats Deventer. Zij was al lange tijd ernstig ziek. Renate Vincken vond haar laatste rustplaats in haar geboorteplaats Leeuwarden.