Man en vrouw in de zon

Man en vrouw in de zon
Man en vrouw in de zon Man en vrouw in de zon Man en vrouw in de zon Man en vrouw in de zon Man en vrouw in de zon Man en vrouw in de zon Man en vrouw in de zon

Plaats: Emmeloord

Locatie: Park West

Kunstenaar: Auguste Manche

Materiaal: brons

Jaar: 1967


Beschrijving:

Op 15 januari 1965 werd bekend gemaakt dat de rundveefok- en controlevereniging Noordoostpolder in de algemene vergadering besloten had om ƒ 4000,- van het batig saldo te bestemmen voor de aankoop van een kunstwerk, dat in de omgeving van het landbouwhuis geplaatst zou worden. In oktober 1967 werd aan De Deel in een rond gemetseld bassin, tussen het gebouw van het Coöperatieve Landbouwhuis en het gebouw van de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK), een figuratief kunstwerk geplaatst, waarvoor aan de kunstenaar Auguste Manche opdracht was verleend door de besturen van de NAK en het Coöperatieve Landbouwboekhoudbureau. Twee bronsgegoten figuren op een slanke bronzen sokkel waaruit water spoot. Manche wilde in het beeld iets overbrengen van het streven van de mens naar het hogere, van de aarde naar de zon zo men wil. Het beeld kon mede geplaatst worden door een bijdrage van het A.D. van Eckfonds, een gemeentelijk fonds waaruit gelden geput werden voor de stedenbouwkundige verfraaiing van de polder. 

Het expressionistische beeld stelt een man en een vrouw voor die met uitgestrekte armen naar de boven hen hangende zon reiken. De zon is in het kunstwerk een metafoor voor energie. De plastiek heeft een open vorm waardoor het een lichte indruk maakt. Tussen de beide figuren is een restvorm ontstaan die voor het open karakter een belangrijke rol speelt. De ranke figuurtjes zijn door Manche gestileerd weergegeven waardoor ze geen persoonlijke kenmerken hebben. Het kunstwerk past in de traditie van de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw, waarin de figuratie van de jaren '50 meer abstract en gestileerd wordt uitgevoerd. In tegenstelling tot veel andere kunstenaars, die het gieten van hun beelden aan een bronsgieter overlaten, goot Auguste Manche zijn bronzen beelden altijd zelf. Hij gebruikte hiervoor de cire perdue methode oftewel de verloren was methode, een giettechniek waarbij zowel de gietvorm als het originele wasmodel verloren gaan. Omdat de mal en het model door verhitting smelten, kan er maar één afgietsel gemaakt worden. De gegoten vormen zijn altijd massief en tamelijk klein. Vanwege het gecompliceerde en intensieve werkproces en het gebruik van relatief veel brons, is dit een kostbare methode.

In 1994 werd haaks op het kantoorgebouw van het voormalige Coöperatieve Landbouwhuis een nieuwe vleugel geplaatst waardoor het kunstwerk 'Man en vrouw in de zon' aan het oog onttrokken werd. De directie van het accountantskantoor, de toenmalig eigenaar van het pand, verzocht aan de gemeente om het kunstwerk te verplaatsen. Er vond overleg plaatst tussen de gemeente, de kunstenaar Auguste Manche en de directie van het accountantskantoor. Dit leverde echter geen resultaat op omdat de kunstenaar het kunstwerk het liefst op De Deel had gezien en de gemeente dat juist niet wilde. 

Vanwege de renovatie van De Deel is het 2,50 m hoge kunstwerk 'Man en vrouw in de zon' in september 2009 in de vijver in Park West geplaatst. Het park was van september 2007 tot mei 2008 grondig onder handen genomen. De gemeente had Kees van Bohemen van Royal Haskoning gevraagd een herontwerp te maken. Hij ontwierp een park in 'Engelse landschapsstijl' met een romantische insteek. Al het water was uitgebaggerd, het groen was aangepakt en de oevers waren natuurvriendelijk gemaakt.

Bron: www.denoordoostoplder.nl

De titel 'Man en vrouw in de zon' is overgenomen uit de door de Stichting A.D. van Eckfonds uitgegeven 'Kunstroute Noordoostpolder, Een halve eeuw monumentale kunst 1952-2002'. In de inventarisatie 'Beelden in de openbare ruimte van de gemeente Noordoostpolder, Emmeloord voorjaar 2013' heet dit kunstwerk 'Man en vrouw kijkend naar de zon'. Weer anderen noemen het kunstwerk 'Man en vrouw wijzend naar de zon'.

Kunstenaar

Auguste (August) Adrianus Maria (Guus) Manche is op 29 november 1916 in 's Hertogenbosch geboren. In de werkplaats van zijn vader Louis Emile Manche sr, die een schildersbedrijf bezat, kwam Manche er al op jeugdige leeftijd toe kleuren te mengen en te schilderen. Met schildershamer en beitel ging hij grote keien en stukken mergel in de omgeving te lijf om er koppen of figuren uit te kappen. Vanaf zijn achttiende jaar volgde hij tekenlessen aan de ambachtsschool. Tijdens deze periode werd hij zich ook van zijn verdere weg en eigenlijke roeping om te beeldhouwen bewust. Hij studeerde korte tijd aan de academie in Antwerpen. Na zijn terugkeer vestigde Auguste Manche zich in 1937 in Groesbeek en ging ruim een jaar naar de middelbare school voor beeldende kunst en nijverheid in Arnhem. De school en de nauwgezette lessen werkten verstarrend en remmend. Hij verliet de school en nam, wederom als autodidact, zelf zijn verdere vorming ter hand. Van 1963 tot 1969 woonde en werkte hij in Arnhem, verhuisde naar Neerbosch en vestigde zich begin jaren negentig in het Oostenrijkse Kapfenstein. Op 3 augustus 2000 overleed Auguste Manche op 83-jarige leeftijd in Anger (Oostenrijk). Zoon Thijlbert (1947), die werkzaam is als keramist, hielp zijn vader al op jonge leeftijd in diens atelier met klusjes. Lou Manche (1908-1982), de acht jaar oudere broer van August, was eveneens kunstenaar..

August Manche was een kundig beeldhouwer en een bezield bronsgieter. Zich terzijde van de weg van de grote namen op het gebied der beeldhouwkunst bevindend, was hij een eigen pad ingeslagen. Het hoogtepunt van zijn oeuvre wordt gevormd door zijn bronsplastiekjes. Het zandsteen, waarin hij eind 1940, begini 1950 grote beelden kapte, scheen toch niet die mogelijkheden tot uitdrukking aan zijn psychische geaardheid te bieden als het veel fijner te modeleren klei- of gipsontwerp, dat later door hemzelf à cire perdue gegoten werd. Uit de spanning, die het staan in de wereld nu eenmaal opriep, ontsprong in Manche kennelijk de behoefte om de gescheurde en onvolmaakte werkelijkheid te ontstijgen. Soms naar een zeker impressionisme neigend, maar altijd gericht door een romaans getinte zin voor ordening, zochten zijn scheppingen aansluiting bij 't spirituele, 't poëtische in de mens. Hierdoor ademt zijn werk een geheel eigen sfeer, die vertrouwd aandoet, omdat wij er zoveel herkenbare vormen in vinden. Niettemin is het verrassend modern van toon. Bron: Streven jaargang 16, 1962-1963.

Auguste Manche maakte figuratieve bronzen beelden. De onderwerpen waren mytholigie, (spelende) kinderen en vrouwenfiguren. In Gelderland vindt je veel kunstwerken van Manche. In Huissen, 'De wilde man' (1979), Wijchen, 'Tijl Uilenspiegel' (1966), Zevenaar, 'Meisje met tamboerijn' en 'Turner' en in Arnhem, 'Bremer stadsmuzikanten' (1966) en 'Teken' (1970). In Zwolle, zonder titel (1957), in Venray, 'Keramisch reliéf' (1963), in Druten, 'Vier Duiven' (1969) en in Emmeloord, 'Man en vrouw in de zon' (1966).