Kikker

Kikker
Kikker Kikker Kikker Kikker Kikker Kikker

Plaats: Emmeloord

Locatie: Verhagenlaan

Kunstenaar: Tony van de Vorst

Materiaal: diabas

Jaar: 1974


Beschrijving:

In december 1974 bestond het A.D. van Eckfonds 10 jaar. Deze gemeentelijke stichting had als taakstelling het verwerven en beheren van monumentale beeldende kunst in de openbare ruimte van Noordoostpolder. Aanleiding tot de oprichting was de pensioenering op 1 december 1964 van de heer Andries Dirk van Eck (1899-1970), die als hoofd van de Bouwkundige Afdeling van de Directie Wieringermeer van 1932 tot 1964 nauw betrokken was geweest bij de inrichting en ontwikkeling van de Noordoostpolder. Met het in het leven roepen van deze stichting heeft de gemeente Noordoostpolder haar erkentelijkheid willen uitdrukken voor dat wat de heer A.D. van Eck in de gemeente tot stand heeft gebracht. In de eerste 10 jaar van haar bestaan kocht de stichting 34 kunstwerken. 'Kikker', gemaakt door de beeldhouwster Tony van der Vorst, was het 35e kunstwerk dat door het A.D. van Eckfonds voor ƒ 7000,-  werd aangeschaft. Bij de verbouwing van de Lange Nering tot winkelpromenade in 1972-1973 was ter hoogte van de zaak van bakker Prins een drielaagse, fontein gerealiseerd. De fontein stond in een vierkante, met witte tegeltjes beklede, betonnen bak die omgeven was door een laag gemetseld muurtje. In één van de hoeken van het waterbassin werd de sculptuur 'Kikker' geplaatst. Om het 10-jarig bestaan van het A.D. van Eckfonds te vieren werd het beeldje op 6 december 1974 feestelijk onthuld.

In het jaarverslag over 1975 schreef het A.D. van Eckfonds dat de situatie waarin 'Kikker' in de Lange Nering zijn levensdagen moest slijten niet naar ieders tevredenheid was. Verder werd vermeld dat het fonds hierover al een brief geschreven had aan de Ondernemersvereniging Emmeloord waarin op de toestand werd gewezen en waarin ook enige suggesties werden gedaan. Op het moment van het verschijnen van het verslag in mei 1976 had het A.D. van Eckfond nog geen reactie van de Ondernemersvereniging ontvangen. Het duurde nog geruime tijd voordat 'Kikker' als autonoom kunstwerk op een lage sokkel op het Kettingplein werd geplaatst. 

In mei 2003 besloot het college van de gemeente Noordoostpolder om, als deelproject van het Centrum Plan Emmeloord, de Lange Nering en het Kettingplein op te waarderen. In het projectplan dat destijds geschreven was stond: "[…] Het winkelhart van Emmeloord was sterk verouderd, ‘verrommeld’ en weinig aantrekkelijk. Vitrines, oude luifels met jaren zeventig kleuren, muurtjes, dagwinkels, knullige kunstwerken en de her en der geparkeerde fietsen creëerden dit beeld […]". Bron: rodoradvies.nl. 'Kikker' moest na 30 jaar de winkelstraat verlaten. De fractie van de VVD was daarover niet te spreken. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 juli 2005 toonde Anjo Geluk haar ongerustheid. Haar partij was bang dat de beide kunstwerken uit de Lange Nering een plaats zouden krijgen in een afgelegen park. Gepleit werd om de kunstwerken 'Kikker' en 'Zeehond' voor het winkelcentrum te behouden. Toenmalig wethouder Jan Mulder maakte duidelijk dat die kans miniem was.

In 2004 was in het park aan de Verhagenlaan door de gemeente het kunstproject "Huisje, boompje beestje", een kunstroute speciaal voor kinderen gerealiseerd. Aanleiding voor de route was het kunstwerk 'Haan' van Joop Hekman. Dit kunstwerk had na wat omzwervingen uiteindelijk een nieuwe plek gekregen bij het fiets- en wandelpad langs de Lemstervaart. De belangstelling van passanten, waaronder ouders met kinderen, deed de gedachte postvatte om hier een serie kwalitatieve beeldjes te plaatsen, die goed toegankelijk waren. 'Kikker' en 'Zeehond' kregen een plekje aan de kunstroute. In totaal werden er negen kunstwerken in het park geplaatst.

Het figuratieve kunstwerk 'Kikker' is uit één blok natuursteen gehouwen. Natuursteen is de verzamelnaam voor alle soorten die in de natuur te vinden zijn. Elk soort heeft zijn eigen karakter, zijn eigen kleur, zijn eigen kwaliteit. Voor dit object heeft de beeldhouwster diabaas gekozen, een donkergroen uitvloeiinggesteente, met soms lichtere vlekken, dat na een vulkaanuitbarsting overblijft. Het wordt hoofdzakelijk in steengroeven in Duitsland gevonden. Voorzichtig heeft Tony van de Vorst met de beitel de steen bewerkt en steeds stukjes van het harde materiaal gehakt. Je kunt de factuur van de beitel nog zien. Tony van de Vorst heeft 'Kikker', die heel naturalistisch is weergegeven, gemaakt toen zij nog aan de Rijksacademie studeerde. Daar kreeg zij beeldhouwles van de kunstenares Theresia van der Pant van wie, ter gelegenheid van de heropening van de Lange Nering op 9 november 1973 het kunstwerk 'Zeehond' onthuld werd.

In september 2008 zijn vijf dierfiguren en een grachtenhuis, die deel uitmaakten van 'Huisje, boompje, beestje', gestolen. De dieven hebben ook geprobeerd om 'Kikker' mee te nemen, dat is echter niet gelukt. De sokkel was gedeeltelijk vernield, maar het beeld zelf had geen schade opgelopen. Een getuige heeft hamerslagen gehoord en een vaag licht gezien. Alleen het kunstwerk 'Lammetjes', dat vlakbij de huizen staat, is niet van zijn sokkel gerukt en de struisvogels waren klaarblijkelijk te groot. Bron: Flevopost. In 2010 is 'Kikker' dichterbij de overige kunstwerken langs de kunstroute geplaatst.

Kunstenaar

Tony van de Vorst is op 5 februari 1946 in Eindhoven geboren en groeide op in het Brabantse Reusel. In 1968 begon zij op de Academie in Tilburg met de opleiding schilderen, maar besloot twee jaar later zich in te schrijven voor beeldhouwlessen aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Daar studeerde ze van 1970-1974 onder leiding van Piet Esser en Theresia van der Pant. In 1975 won Tony van de Vorst goud bij de Prix de Rome beeldhouwkunst met een ontwerp voor een Breitnermonument, een beeld van twee vriendinnen uit de wereld van de 19e eeuwse Nederlandse schilder Breitner.  De bijbehorende studiereis voerde haar naar Italië waar ze de antieke beeldhouwkunst bestudeerde en zich liet bekoren door het werk van de Italiaanse beeldhouwer Marino Marini. In 1981 kreeg Van der Vorst van de overheid een werkbeurs om naar Cararra te gaan waar ze in de ban raakte van het marmer. Van 1985 tot 2000 gaf Tony van de Vorst les aan de Gerrit Rietveldacademie in Amsterdam en heeft zij beeldhouwlessen aan Koningin Beatrix gegeven in het atelier van de vorstin.

Tony van de Vorst is een beeldhouwer in de klassieke traditie, die veel inspiratie vindt in de klassieke oudheid. Zij creëert verhalende beelden die een relatie met de tastbare werkelijkheid hebben. Van de Vorst is gefascineerd door de vrouw in al haar facetten. De vrouw speelt een centrale rol in haar oeuvre.

De beeldhouwster woont en werkt in Vlierden (NB). In 2012 kreeg Tony van de Vorst de Sacha Tanja Penning. De Sacha Tanja Penning vormt een eerbetoon aan diegene die zich het meest verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de figuratieve kunst in Nederland. voor het gemeentehuis van Deurne maakte zij in 2016 een portret buste van koning Willem-Alexander.